​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​

Aanlyn registrasie 2024 nou gesluit 

Vir voorgraadse en nagraadse studente is aanlyn self-registrasie vir die 2024 akademiese jaar via die SUNStudent-portaal nou gesluit.

Ondersteunde registrasie tot 23 Februarie 2024​

Toegelate voorgraadse en nagraadse studente in fakulteite op die Stellenbosch-kampus, wat nie aanlyn kon registreer nie, kan nog tot 23 Februarie 2024 gebruik maak van ondersteunde registrasie in die Admin A-gebou, Ryneveldstraat.

Sommige meestersgraad- en doktorale studente kan nog registreer

Let asseblief daarop dat nuwe meestersgraadstudente wat ingeskryf is vir 100%-tesisprogramme, en nuwe doktorale studente nog tot Donderdag, 28 Maart 2024, geleentheid kry om te registreer. Gestruktureerde meestersgraadprogramme (tesis en teoretiese modules) het in die algemeen vroeëre sperdatums en dié programme is meestal reeds aan die gang. Studente word aangeraai om by hul programkoördineers hieroor navraag te doen.  ​

Spesiale reëlings is getref om nuwe doktorale kandidate en meestersgraadstudente met 100%-tesisprogramme te help registreer.

  • Registrasie op die Stellenbosch-kampus
    Kandidate kan by hul onderskeie fakulteitsadministrateurs of -beamptes in die Admin A-gebou, Ryneveldstraat, Stellenbosch, gaan registreer. Kontakbesonderhede is hier beskikbaar

  • Nagraadse registrasie-versoekvorm
    Kandidate kan ook die nagraadse registrasie-versoekvorm hier voltooi. Hierdie registrasies sal bespoedig word en applikante sal bewys van registrasie per e-pos ontvang.

  • Registrasienavrae vir die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe kan gestuur word na fmhsregistration@sun.ac.za

  •  Navrae vir die Skool vir Publieke Leierskap en die Stellenbosch Bestuurskool (studente wat op die Bellvillepark-kampus studeer) kan gestuur word na: academicadminbpc@sun.ac.za

 Verifieer akademiese rekord  

Alle studente, ook meestersgraad- en doktorale kandidate, word aangeraai om hul individuele akademiese rekords sorgvuldig na te gaan om te verseker dat die inligting korrek is, en aan die programvereistes voldoen. Let asseblief daarop dat die akkuraatheid van registrasie-inligting ‘n student se eie verantwoordelikheid is, soos bepaal in reël 4.2.4.7 van die Algemene Jaarboek, Deel 1. Studente wat hieroor onseker is, moet so gou moontlik by hul fakulteitsadministrateurs navraag doen. Kontakbesonderhede is hier beskikbaar.Die Universiteit Stellenbosch se Kliëntedienssentrum bied verdere ondersteuning en inligting:


Studentegelde 2024

Vir meer inligting oor studentegelde en verwante prosesse, klik op die skakels hieronder: