​​​

REGISTRASIE OP TYGERBERG-KAMPUS 2024

Bekyk assseblief die relevante registrasie-inligting vir nuwe eerstejaarstudente en terugkerende voor- en nagraadse studente wat op die Tygerberg-kampus gesetel is:

Kliek hier om toegang tot registrasie-inligting vir nuwe eerstejaarstudente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe te bekom. Dit is van toepassing op studente wat as eerstejaars van ʼn voorgraadse program registreer, asook studente wat ’n ander graad, byvoorbeeld ’n BSc-graad, voltooi het.

Kliek hier vir toegang tot registrasievorm

Kliek hier vir toegang tot registrasie-inligting vir terugkerende voor- en nagraadse studente.

Algemene registrasienavrae

Algemene navrae oor registrasie kan gerig word aan fmhsregistration@sun.ac.za.

Algemene inligting oor registrasie en studentegeld is te kry op die toegewyde registrasiewebblad, www.sun.ac.za/registration.​