Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studentekaarte

Let asseblief op die inligting rakende die misbruik van die studentekaart in Deel 1 (Algemeen) van die Universiteitsjaarboek in die hoofstuk oor Toelating en Registrasie.

Nuwe Studente

Elke student moet ná registrasie ʼn studentekaart verkry. Die studentekaart word vir verskeie aktiwiteite benodig en moet altyd in jou besit wees wanneer jy op kampus is.

Ná registrasie moet jy bewys van betaling van registrasiefooie by die volgende lokale toon om jou studentekaart te verkry:

15 Januarie – 4 Februarie 2020: Die Neelsie Studentesentrum

Na 5 Februarie: Administrasiegebou blok A, IT Hub

Terugkerende studente

Aktivering van studentekaart:

As jy steeds jou studentekaart van 2019 het en dit weer gaan gebruik, hoef jy dit nie vir 2020 te laat aktiveer nie, aangesien dit outomaties geaktiveer sal word nadat jy vir 2020 geregistreer het en die eerste betaling van jou fooie vir die jaar gedoen het.

Nuwe kaart:

As jy nie meer jou studentekaart van 2019 het nie, of as jy ʼn nuwe kaart met ʼn nuwe foto wil hê, kan jy dit as volg verkry:

15​ Januarie – 4 Februarie 2020: The Neelsie Student Centre

Na 5 Februarie: Administrasiegebou blok A, IT Hub