​​

Studentekaarte

Lees asseblief die inligting oor misbruik van jou studentekaart in die US Jaarboek Deel 1 (Algemeen), in die hoofstuk “Toelating en Registrasie".

Nuwe studente

Jy moet 'n studentekaart kry nadat jy geregistreer het. Jy het dit vir allerhande dinge nodig. Sorg dat jy dit altyd by jou het wanneer jy op kampus is. Nadat jy geregistreer het, moet jy bewys van betaling van die registrasiegeld by die volgende lokaal vertoon voordat jy jou studentekaart kan kry.

​Plek: Neelsie Studentesentrum

Datum: 1 – 18 Maart 2021 ​

Plek: Administrasie A-gebou, IT Hub

Datum: Vanaf 19 Maart 2021 en daarna 

As jy op die Tygerberg-kampus registreer, besoek asseblief hierdie registrasie-inligtingsblad oor hoe om jou studentekaart op die kampus daar te bekom. 

Terugkerende studente (aktivering van studentekaart)

As jy steeds jou studentekaart van 2020 het en dit weer gaan gebruik, hoef jy dit nie vir 2021 te laat aktiveer nie. Ons gaan dit outomaties aktiveer nadat jy vir 2021 geregistreer het en die eerste paaiement van jou studenterekening vir die jaar betaal is.