​​

Studentedienste-kontakbesonderhede

Algemene i​nligting info@sun.ac.za
Toelatings (aansoeke)
info@sun.ac.za
Koshuisplasings (akkommodasie) info@sun.ac.za
Akademiese rekords records@sun.ac.za
Voorgraadse beurse (Stellenbosch) nsfas@sun.ac.za (slegs NSFAS/FUNZA navrae)
sunfinaid@sun.ac.za (algemene beursnavrae)
Voorgraadse beurse (Tygerberg) tygbursaries@sun.ac.za (nie vir NSFAS/FUNZA navrae nie)

Studentegelde

Algemene navrae – Engels studentaccounts@sun.ac.za
Algemene navrae – Afrikaans studentegelde@sun.ac.za
Beurs- and Intellimali-betalings juanitavdb@sun.ac.za
Kwotas (etes & drukwerk) tyholweni@sun.ac.za
Kwotas (wasgoed) servicedesk.sun.ac.za
Aanlyn betalings Snapscan/ www.maties.com/fees

Fakulteit- en Programspesifieke Inligting en Dienste

FAKULTEIT / PROGRAM NAAM TELNR. E-POS
AGRIWETENSKAPPE
Voorgraadse programme/PhD Erik van Zyl021 808 4833 erik@sun.ac.za
Nagraadse programme (diploma/honneurs/magister)Cheryl Nieuwoudt 021 808 4578 cn2@sun.ac.za
EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE
PhD Lauren Delport021 808 4837 laurend@sun.ac.za
BCom (maar nie BCom Regsgeleerdheid en BRekLLB nie)Lauren Delport
Demi Melton
Alida Hendricks
021 808 4837
021 808 4836
021 808 4383
laurend@sun.ac.za
demi@sun.ac.za
lindersaf@sun.ac.za
Hertoelatingsnavrae Bomikazi Kholi 021 808 4836 kohli@sun.ac.za
Nagraadse programme: Ondernemingsbestuur/Skool vir Rekeningkunde/EkonomieCarol Blaauw021 808 2507 carolc@sun.ac.za
Ekonomie / Logistiek en Statistiek en Aktuariële WetenskapBomikazi Kholi 021 808 4836 kohli@sun.ac.za
Bedryfsielkunde/ Publieke LeierskapBomikazi Kholi 021 808 4836 kohli@sun.ac.za
INGENIEURSWESE
Voorgraadse programmeNicole Hartzenburg
Norman Mabunda
021 808 4835
021 808 9760
nicolepa@sun.ac.za
nmabunda@sun.ac.za
Nagraadse programme (NGDip/magister/PhD) Wilna Wessels 021 808 4924 wilnaw@sun.ac.za
LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE
Honneurs & PhDCheryl Richardson 021 808 9458 cherylr@sun.ac.za
BA (Geesteswetenskappe)
BA (Sosiale Dinamika)
BA (PPE)
Nagraadse Diploma in Monitering en Evaluering
Pasquin Petrus 021 808 4449 ppetrus@sun.ac.za
BA (Sportwetenskap)
BDatWet (Geo-Informatika-fokusgebied)
Nagraadse diploma (maar nie Monitering en Evaluering nie)
HonsBInf
MPhil (maar nie Musiektegnologie nie)
Magister in Stads- en Streeksbeplanning
Winifred Fourie 021 808 4841 wf1@sun.ac.za
BMus
Drama
Visuele Kunste
(voor- en nagraadse programme)
MPhil (Musiektegnologie)
Karla Koopstad
021 808 2508
karlak@sun.ac.za
BA (Internasionale Studie)
BA (Menslike Hulpbronbestuur)
BA (Sosio-informatika)
B in Maatskaplike Werk
HonsBA (Joernalistiek)
MA-programme
Jabu Nxumalo 021 808 4838 jabs@sun.ac.za
Spesiale studente (niegraaddoeleindes) BA (Taal en Kultuur)
BA (Ontwikkeling en Omgewing)
Honneurs (maar nie HonsBA in Joernalistiek nie)
Karla Koopstad021 808 4520 Karlak@sun.ac.za
NATUURWETENSKAPPE
Alle voorgraadse en PHD-navraeShivvon Ruiters021 808 4832 shivvon@sun.ac.za
Alle voorgraadse, honneurs- en meestersgraadnavraeLauren Onraët021 808 2052 laureno@sun.ac.za
OPVOEDKUNDE
BEd/GDO/NGDip/PhD Eune Louwrens 021 808 9310 eel@sun.ac.za
NOS/HonsBEd/MEd/MPhil/MEdPsigCarmen Jordaan021 808 4908 cdj@sun.ac.za
REGSGELEERDHEID
Alle programme Shirle Cornelissen021 808 4850 shirle@sun.ac.za
TEOLOGIE
Alle programme Annemarie Muller
Philile Duma
021 808 2953
021 808 2506
adklerk@sun.ac.za
phililed@sun.ac.za
KRYGSKUNDE
Alle programmeMari Basson 022 702 3085 basson71@sun.ac.za
GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE
Tygerberg-kampus
Fakulteitsadministrateur
Keuringsnavrae: Nagraadse programme
Registrasienavrae: Alle programme
Megan Jantjies 021 938 9204 mjantjies@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte
Keuringsnavrae: Nagraadse programme
Registrasienavrae: Alle programme
Vanessa Joseph 021 938 9235 vbj@sun.ac.za
Hoof: Voorgraadse Keuring en Toelatingskantoor
Keuringsnavrae: Voorgraadse programme
Carlo Links021 938 9203 carlo2@sun.ac.za
Senior beampte: Voorgraadse keuring en toelatingskantoor
Keuringsnavrae: Voorgraads programme
Anthea Roberts 021 938 9533 anthear@sun.ac.za
Stellenbosch-kampus
Stellenbosch-kampus
Senior Fakulteitsbeampte
Keurings- en registrasie navrae: Alle programme
Jabu Zim 021 808 4842 jabuz@sun.ac.za
TELEMATIESE PROGRAMME
Telematiese programme
AKADEMIESE REKORDS EN ASSESSERINGS
Akademiese rekordsSamuel de Beer 021 808 2512 records@sun.ac.za
Eksamens Ruby Frans 021 808 9132 ruby@sun.ac.za
Assessering, assesseringsbotsings en hernasieningCedric Bezuidenhout 021 808 4583 cgb@sun.ac.za
Assessering en afwesigheidsverlof Gary Kirsten021 808 9367 garyk@sun.ac.za
Assessering en ekstra skryftydJunaid Suliman021 808 4582 Suliman@sun.ac.za
GradueringDemi Melton021 808 9272 graduation@sun.ac.za
Navrae in verband met algemene assessering stbexams@sun.ac.za
ROOSTERS EN LOKALE
Roosters en lokale (hoof)Stefné Franken021 808 3022 sfranken@sun.ac.za
Roosters en lokaleMaudrie Claasen 021 808 3545 maudriel@sun.ac.za