Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Menslike Hulpbronne

​​Menslike Hulpbronne fokus op die volgende areas:

 • Aanstellings
 • Vergoeding / Salarisse
 • Diversiteitsontwikkeling
 • Diensvoorwaardes
 • Sekretariaat vir Aanstellingskomitees (senaat)
 • Prestasiekontrakte / werksooreenkomste
 • Instandhouding van personeellyste, -datavaslegging (alle)
 • Sekretariaat vir komitee insake buitewerk
 • Posevaluerings
 • Bevorderingsproses
 • Vergoedingsaanpassings
 • Diensbillikheid / Arbeidsbetrekkinge
 • Diverse Betalings
 • Uitdienstrede


Perso​​​neel​

Fawzia-Allie.jpg Me Fawzia Allie
Menslike Hulpbronpraktisyn
​ 021 938 9674
​ 021 932 9266
​ fawzia@sun.ac.zaVerantwoordelik vir:

 • Mediese Beelding en Kliniese Onkologie
 • ​​Pediatrie en Kindergesondheid
 • Sportwetenskappe
 • Chirurgiese Wetenskappe​


Fides-Claassen.jpg Me Fides Claassens
Menslike Hulpbronpraktisyn
​021 938 9670
​ 021 932 9266
​ fides@sun.ac.za

Verantwoordelik vir:

 • Anestesiologie en Kritieke Sorg
 • Biomediese Wetenskappe
 • Globale Gesondheid
 • Verpleeg- en Verloskunde
 • Verloskunde en Ginekologie
 • Patologie


 

Fairoza.jpg Me Fairoza Parker-Dawood
Menslike Hulpbronpraktisyn​
​021 938 9128​
​ fairoza@sun.ac.za​

Verantwoordelik vir​:

 • Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys
 • Fakulteitsbestuur
 • Huisarts- en Noodgeneeskunde
 • Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe
 • Geneeskunde
 • Psigiatrie​ 

Administratiewe beamptes

Ronelia Julius

Lucinda Alexander

Vinolia Morara

 


 

​​