Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Dekane

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ProfWaarnemende Dekaan (Lettere & Sosiale Wetenskappe)ProfAnthonyLeysensLiesl van Kerwel+27 21 808 2138+27 21 808 2123http://www.sun.ac.za/english/faculty/arts, Arts & Social Sciences
ProfDekaan (Natuurwetenskappe)ProfLouiseWarnichSuzette Els+27 21 808 3072+27 21 808 3680http://www.sun.ac.za/english/faculty/science, Science
ProfDekaan (AgriWetenskappe)ProfDanieBrinkKarin Vergeer+27 21 808 4792+27 21 808 2001http://www.sun.ac.za/english/faculty/agri, AgriSciences
ProfDekaan (Regsgeleerdheid)ProfSoniaHumanYolandi Filander+27 21 808 4853+27 21 886 6235http://blogs.sun.ac.za/law/, Law
ProfWaarnemende Dekaan (Teologie)ProfHendrikBosmanMarieke Brand+27 21 808 2142+27 21 808 3251http://www.sun.ac.za/theology, Theology
ProfDekaan (Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe)ProfJimmyVolminkCarine Smalberger+27 21 938 9104+27 21 931 8100http://www.sun.ac.za/english/faculty/healthsciences, Medicine & Health Sciences
ProfDekaan (Krygskunde)ProfSamuelTshehlaTheresa Clarke+27 22 702 3003+27 22 702 3050http://www.sun.ac.za/english/faculty/milscience, Military Science
ProfDekaan (Ingenieurswese)ProfWikusvan NiekerkMarilie Oberholzer+27 21 808 4203/4204http://www.sun.ac.za/english/faculty/eng, Engineering
ProfWaarnemende Dekaan (Opvoedkunde)ProfYusefWaghidMelinda Snyman+27 21 808 2258+27 21 808 2269http://www.sun.ac.za/education, Education
ProfWaarnemende Dekaan (Ekonomiese & Bestuurwetenskappe)ProfJohanMalanLesinda Daniels+27 21 808 9564+27 21 808 2409http://www.sun.ac.za/english/faculty/economy, Economic & Management Sciences