Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Verkiesing van Raadslid

​​Kennisgewing aan​ permanente nie-akademiese personeellede​

Verkiesing van US Raadslid vir die Termyn 06 April​​​ 2014  -  05 April 2016

U is per epos op 09 Mei 2014 meegedeel dat die US se permanente nie-akademiese personeel die geleentheid kry om ‘n verteenwoordiger te verkies om vir die tydperk 6 April 2014 tot 5 April 2016 in die Universiteitsraad te dien. Die vorige verteenwoordiger, mnr Glen de Jongh, se termyn het op 5 April 2014 verstryk

 

Die volgende kandidate is behoorlik gen​​omineer:​

​​

​​​A

Me Gre​tchen Arangies​​​

​​Hoof:  Bellvilleparkkampus Bestuursdienste


​​B

Mn​r Wayde Davidse

​​Aankoper - Aankope en Voorsieningsdienste


​​C

Me Zenobia Davidse

Hoof van Infrastruktuur en Gebruikersondersteuning - Informasietegnologie
 

​​D

Dr Munita Dunn ​​

Adjunk-Direkteur: Sentrum vir Studentestrukture en -gemeenskappe

​​

​E​​

Mnr Nadeem Gafieldien​​

Instandhoudings Bestuurder: Bedryfs - Fasiliteitsbestuur Eiendomsdienste 

​​​​F

Mnr Darryn Haveng​a

​Hoof: Kontak en Kliëntediens - Voornemende Studente  


​​

​​​​​​G

Mnr Pieter Kloppers

Direkteur:  Sentrum vir Studentestrukture en –gemeenskappe

​​

​​​​H

Dr Llewellyn MacMaster ​​​

Projekleier: Sentrum vir Inklusiwiteit

​​​I

Dr Celeste Nel​

Hoof: Loopbaanadvies, Toelating en Koshuisplasing – Voornemende Studente​​​


U mag  vir hoogstens een (1) kandidaat op een van die volgende 4 wyses stem – die sluitingsdatum vir stemme op welke wyse u verkies om te stem, is 04 Junie​ 2014 om 12:00.

  1. Elektronies deur HIER te klik.
  2. Die voltooide stembrief  te faks aan:  086 606 7946
  3. Die voltooide stembrief te skandeer en te epos aan raadslidverkies@sun.ac.za
  4. ​​​​Die voltooide stembrief per hand in 'n verseëlde koevert, gemerk VERTROULIK: STEMBRIEF, by Mnr Johann Aspeling, Registrateur, Universiteit Stellenbosch, Kamer A 2020, Admin A, Ryneveldstraat, Stellenbosch af te gee​

Klikhier om elektronies​ te stem.​​ ​​​​​​​