Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geleentehede vir EBW studente

​​​​​​​​

Teikengroep Beskrywing Geleentheid datum Sperdatum Inligting
Alle studente MatiesCareers Portal

Die loopbaanportaal MatiesCareers skakel US-studente met sowel die Eenheid as werwers wat in afgestudeerdes belangstel. Die portaal gee jou as ʼn student die geleentheid om jou CV daarop te laai en toegang tot loopbaangeleenthede te verkry, te registreer vir werksessies en inligting oor geleenthede en aktiwiteite te ontvang, terwyl besighede en werwers die databasis van kandidate kan bekyk en poste-advertensies daar kan plaas.

Klik hier om te registreer of by MatiesCareers in te teken.

Kontak die Eenheid gerus vir meer inligting by careerservice@sun.ac.za of 021 808 3568.

Alle studente Beurse en Lenings Lees meer
Nagraadse studente Wenke oor hoe om jou tesis te formateer (MS Word)

Hierdie werkswinkel sal jou help met sommige van die algemene formateringsfoute wat die meeste nagraadse studente ervaar, terwyl hulle hul dokument gereed maak vir indiening.

13 September,

11h00 – 13h00

Bespreek hier
Alle studente Verwysing 101

Hierdie werkswinkel sluit 'n inleidende sessie in oor die Universiteit Stellenbosch se belangrikste verwysingsstyle en hoe om korrek te verwys. 'n Oorsig van redes waarom verwysings belangrik is en sommige beste praktyke sal ook ingesluit word.

14 September,

12h00 – 12h30

Bespreek hier
Nagraadse studente Mendeley vir verwysingsbestuur en akademiese samewerking

Die bestuur van jou verwysings kan 'n uitdagende taak wees. Hierdie werkswinkel sal jou bekendstel aan Mendeley, 'n gratis hulpmiddel wat hoofsaaklik op verwysingsbestuur fokus. Mendeley bied verskeie dienste, insluitend verwysingsbestuur, organisering en annotasie van PDF-dokumente en akademiese samewerking.

15 September,

11h00 – 12h30

Bespreek hier
Alle studente Inleiding tot die biblioteek

Dit is 'n basiese oriëntering vir kliënte nuut aan die Universiteit Stellenbosch wat nie die geleentheid gehad het om enige ander oriënteringsessie by te woon nie.

19 September,

12h00 – 12h30

Bespreek hier
Alle studente Inleiding tot die Universiteit Stellenbosch Biblioteek Makerspace

Hierdie inleiding tot die nuwe biblioteek Makerspace sal jou help om te bepaal watter van die dienste en toerusting jy nuttig sal vind en hoe om verdere opleiding te kry.

19 September,

14h00 – 14h30

Bespreek hier
Nagraadse studente Hoe om die Institusionele Navorsingsdatabewaarplek, SUNScholarData, te gebruik

Meeste befondsers maak die deponering van data verpligtend, wanneer dit deel is van die navorsingsproses wat deur hul befonds word. Hierdie werkswinkel sal 'n oorsig gee van navorsingsdatabewaarplekke en demonstreer die wyse waarop die US se Institusionele Navorsings-databewaarplek funksioneer.

20 September,

14h00 – 16h00

Bespreek hier
Nagraadse studente Maak belangrike besluite oor die publisering van jou navorsing

Hierdie praktiese sessie dek belangrike fatore wat jou sal help besluit waar om jou navorsing te publiseer. Deur die regte keuses te maak, kan jy die aantal lesers en aanhalings van jou navorsing verhoog, publikasievertraging verminder en dus verseker dat jou publikasie vir staatsubsidie in aanmerking kom.

21 September,

10h00 – 13h00

Bespreek hier
Nagraadse studente Verbeter die sigbaarheid van jou navorsingsuitsette deur middel van selfargivering

Die Universiteit Stellenbosch se institusionele beleid oor die selfargivering van navorsingsuitsette word saamgestel deur die Biblioteek- en Inligtingsdiens. Die nakoming van hierdie beleid, wat navorsers vra om kopieë van hul navorsingsuitsette in SUNScholar, ons institusionele bewaarplek te deponeer, kan die sigbaarheid en impak van navorsingsuitsette aansienlik verhoog. Hierdie werkswinkel sal deelnemers meer leer oor die beleid en hoe om aan die beleid te voldoen om toegang tot en sigbaarheid van hul navorsingsuitsette te verbeter.

22 September,

11h00 – 12h30

Bespreek hier
Alle studente E-boeke werkswinkel

Leer meer oor die biblioteek se e-boekversameling en leer hoe om e-boeke optimaal te gebruik.

27 September,

12h00 – 12h30

Bespreek hier
Nagraadse studente Verbeter jou navorsingsimpak

Hierdie werkswinkel sal jou wys hoe om jou impak as navorser te verbeter.

27 September,

14h00 – 16h00

Bespreek hier
Nagraadse studente Data visualisering met Power BI

Die werkswinkel is 'n praktiese inleiding tot Power BI, wat gratis beskikbaar is deur die US se Microsoft 365 intekening. Deelneemers sal die volgende leer:

 • Hoe om die toepassing af te laai en aan MS Excel te koppel
 • Hoe om data maklik te begin visualiseer met 'n uitgebreide databasis van beskibare data visualiserings
 • Hoe om verslae te bou
28 September,

11h00 – 13h00

Bespreek hier
Nagraadse studente Inleiding tot data visualisering met Tableau en RAWGraphs

Hierdie werkswinkel sal 'n inleidende kursus wees om jou data deur middel van Tableau Public en RAWGraphs te visualiseer. Albei is gratis produkte en redelik gebruikersvriendelik.

29 September,

14h00 – 16h00

Bespreek hier

Studente wat hul voorgraadse graad teen Desember 2022 voltooi (ongelukkig geen nagraadse grade nie)

Studente in die volgende studierigtings:

 • Ingenieurswese
 • Datawetenskap
 • Inligtingstegnologie
 • Finansies
Beursgeleentheid 13 Oktober 2022 Lees meer

2de jaar, 3de jaar of nagraads

Voorkeur studierigtings:

 • Baccalaureus in Handel in Logistiek
 • Diploma in Logistieke Bestuur
 • Baccalaureus in Handel in Vervoerekonomie
 • Baccalaureus in Handel in Rekeningkunde
 • Baccalaureus in Handel in Finansiële Bestuur
 • Baccalaureus in Handel in Inligtingstelsels
Beursgeleentheid 31 Oktober 2022 Laai aansoekvorm af
Alle studente IsiXhosa 123 Lees meer
Alle studente Gaan op 'n semesteruitruiling

Aansoeke vir die eerste semester van 2023: 15 Augustus 2023

Aansoek vir die tweede semester van 2023: 13 March 2023

BCom Internasionale Besigheid: Verwys asseblief na die internal BCom IB webtuiste.

Lees meer
Alle studente Matie Buddy Program

Dit is nie altyd maklik om van 'n bekende omgewing na 'n nuwe land met nuwe mense en nuwe kulture te beweeg nie. Ons Matie Buddy-program bied internasionale studente die geleentheid om met 'n plaaslike student kontak te maak nog voordat hulle in Suid-Afrika aankom. Dit sal hulle help om in die lewe by die Universiteit Stellenbosch te vestig.

Lees meer
DATA SCHOOL HACKATHON - 6-9 OCTOBER 2022

​​​