Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​KENNISGEWING AAN PERMANENTE AKADEMIESE 

PERSONEEL (NIE-SENAATSLEDE) VERKIESING VAN 

​‘N US RAADSLID VIR DIE TERMYN 

01 SEPTEMBER 2018 TOT 31 AUGUSTUS 2020


 

U is op 10 Julie 2018 per e-pos meegedeel dat die US se permanente akademiese personeel (nie- Senaatslede) die geleentheid kry om ‘n verteenwoordiger te verkies om vir die tydperk 01 September 2018 tot 31 Augustus 2020 in die Universiteitsraad te dien. Die vorige verteenwoordiger, prof J (Johan) Fourie se termyn verstryk op 30 Augustus 2018.

Ons het 4 nominasies ontvang. Die kandidaat se naam, postitel, afdeling asook ‘n foto, verskyn hieronder​


​​
HOE OM TE STEM

U kan op een van die volgende 5 wyses stem – die sluitingsdatum vir ALLE stemme op welke wyse u ookal verkies om te stem, is Maandag, 30 April 2018 om 12:00

 

  1. Stem elektronies by www.sun.ac.za​ waar 'n bondige CV, visie en foto van elke kandidaat beskikbaar is. Let daarop dat die aanlyn-stemming eers op 16 April 2018 oopmaak.
  2. Faks die voltooide stembrief aan: 086 606 7946
  3. Skandeer die voltooide stembrief en stuur dit per epos aan konvokasie@sun.ac.za
  4. Lewer die voltooide stembrief per hand in 'n verseëlde koevert, gemerk VERTROULIK: STEMBRIEF  by
    Dr Ronel Retief, Registrateur, Universiteit Stellenbosch, Kamer A 2020, Admin A, Ryneveldstraat, Stellenbosch af. 


Die inhoud van hierdie bladsy is slegs vir inligting.  Gebruik die VERTROULIKE STEMBRIEF om te stem.

​Die volgende kandidate is behoorlik genomineer:

CD_Cillie.jpg

Prof Deborah Clare Blaine
Medeprofessor
Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese – Fakulteit Ingenieurswese
​                       Muhammad_Dhamsay.jpg

Prof Christie Dorfling
Medeprofessor
Prosesingenieurswese – Fakulteit Ingenieurswese
​                       Joan_Hambidge.jpg

Prof Johan Fourie​
Medeprofessor
Ekonomie – Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Loyiso_Kula.jpg
​​
Dr Nadia Marais​
Lektor 
Sistematiese Teologie en Ekklesiologie – Fakulteit Teologie​

Dr Ronel Retief

REGISTRATEUR

Universiteit  Stellenbosch​

28 Maart 2018


 

Laai die VERTROULIKE STEMBRIEF​  af. ​

Neem kennis: Elektroniese stemportaal is nou oop.​​​