​Graduandiprogram

Ons Graduandiprogram fokus daarop om finalejaar- en nagraadse studente toe te rus as professionele persone wat gesog in werksomgewings die wêreld oor is. Hierdie aanlyn kortkursus is ontwerp met die bedoeling om deelnemers aktief by ervaringgerigte leeraktiwiteite te betrek wat met die werkswêreld verband hou. Dit dien dus as tersaaklike, professionele en praktiese aanvulling tot vakspesifieke kennis.​


Vir meer inligting, stuur 'n e -pos aan ​ fvzs@sun.ac.za.