Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Eerstejaar Prestasietoekennings

IMG_8544.jpgIMG_8546.jpgIMG_8550.jpg

IMG_8553.jpgIMG_8557.jpgIMG_8592.jpg 

Eerstejaar ​prestasietoekennings​ / First-year Achievement Awards  / Amabhaso eMpumelelo waBafundi boNyaka wokuQala​

Die Eerstejaar prestasietoekennings het ten doel om aan dosente wat 'n positiewe invloed op die akademiese ervaring van eerstejaarstudente erkenning te gee.

Dit gee erkenning aan top-presterende eerstejaarstudente binne elke fakulteit.
 
Hierdie studente word gevra om een dosent, wat hulle voel het 'n positiewe invloed op hulle akademiese ervaring tydens hulle eerste jaar gehad, te nomineer.

Beide die studente en genomineerde dosente word uitgenooi om 'n glansryke dinee by te woon.

Die Viserektor (Leer en Onderrig), 'n aantal fakulteitsdekane en -visedekane (Onderrig en Leer), onder andere, woon ook hierdie glansgeleentheid by.


Dosente:
Goeie onderrig behels die vermoë om studente te motiveer om direk by leer betrokke te raak. Dit sluit in die erkenning van die verskillende sosiale kontekste waaruit studente kom, ten einde hulle te ontmoet 'waar hulle is' en hulle dan op 'n reis te neem na 'waar hulle moet wees'. Dit behels ook die skep van sinvolle leerervarings wat studente regdeur hulle lewens saam met hulle kan dra. By hierdie geleentheid sal dosente wat goeie onderrigpraktyk beoefen en dus studente in staat stel om hulle akademiese prestasie te verbeter vereer word.

 

Studente: 
Studente moes dalk uitdagings die hoof bied om hulle akademiese prestasie te verbeter; hulle moes dalk hindernisse oorkom om uit te styg bo hulle agterstande en sukses te behaal: hierdie studente verdien om vir hulle toegewydheid en vasberadenheid, wat akademiese verbetering en prestasies tot gevolg gehad het, erken te word.

Kontakpersoon:  Jean Farmer (jeanlee@sun.ac.za)
  

IMG_8555.jpg 

Lys van ontvangers

FYAA 2019 win​ners.pdf

FYAA Winners 2018.pdf

2017 recipients.pdf

2016-recipients.pdf

2014-recipients.pdf

2013-recipients.pdf

2012-recipients.pdf

2011-recipients.pdf

2010-recipients.pdf

PowerPoint-aanbiedinge​ wat by die geleentheid self vertoon word

First-Year Achievement Awards 2019.pptx 

FinalFirst-Year Achievement Awards 2018.pptx

First-Year Achievement Awards 2017 final.pptx

Power Point 2016.pdf

Power Point 2014.pdf

Power Point 2013.pdf

Power Point 2011.pdf


Amptelike foto’s

Amptelike foto's 2018:  Klik hier
Amptelike foto's 2017:  Klik hier

Official photographs 2016.docx

Official photographs 2015.docx

 

​​