Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Akademiese vernuwing

​​​

Akademiese vernuwing verwys na die hersiening, revisie en herontwerp van die onderrig-leer-assesserings (OLA) aanbod, insluitend modules en programme, by US. Hierdie proses word deur dosente en departemente (en/of fakulteite) gedryf, met ondersteuning van die fakulteit se visedekaan Leer en Onderrig (of soortgelyk), die gemengdeleer-koördineerder ("blended learning co-ordinator" oftewel BLC in Engels) en die SOL-adviseur en, in 'n latere stadium van die proses, 'n adviseur van die Sentrum vir Akademiese Beplanning en Gehalteversekering (APG). Dokumente vir formele akademiese vernuwing dien gewoonlik eers by 'n interne fakulteitskomitee voordat dit aan die Program Advieskomitee (PAK) en Sen​aat vir goedkeuring voorgelê word.

By US dokumenteer ons ons programme en modules deur gebruik te maak van 'n Programspesifikasie Dokument (Vorm A) en Modulespesifikasie Dokument (Vorm B). 'n Deel van die voltooiing van hierdie dokumente is die formulering van uitkomste, assesseringsplanne en module-inhoud. Hierdie aspekte is deel van konstruktiewe belynings, soos beskryf in die DeLTA-proses, en dit word verder uiteengesit op APG se hulpbronneblad wat spesifiek ondersteuning bied vir die voltooiing van Vorms A en B. Hierdie vorms is nie net vir burokratiese doeleindes nie - die inligting van Vorm A word in die jaarboek ingesluit en die Vorm B-inligting word deel van die module raamwerk.

Indien 'n dosent akademiese hernuwing van 'n aard oorweeg, betrek liefs  SOL-adviseur en/of die BLC van die fakulteit so vroeg as moontlik in die proses sodat dit so optimaal as moontlik kan verloop.

Ondersteuning