Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Au​xin Hulpbronne 2016


​​​​​​​​​​​

​​2024  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2023  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2022  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2021  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2020  

​    
​​​​

2019  

​​​     

2018  

​​​     

2017 

​​​     

2016  

​​​     

2015 

  23 Februarie​​​​ 2016​​

 • Single steps on a thousand mile journey: Reimagining a scientific curriculum in the current South African HE context (Enkele treë in ’n duisendmylreis: Herkonseptualisering van ’n wetenskaplike kurrikulum in die huidige Suid-Afrikaanse HO-konteks)
 •   Marianne McKay​
 •   PDF-weergawe
 •  ​ Reklameteks​​

Artikels: 

 


  29 Maart 2016​​

 • Navigating turbulent waters: academic leadership in times of change and uncertainty (Die navigering van onstuimige waters: akademiese leierskap ten tye van verandering en onsekerheid)
 •   Prof Magda Fourie-Malherbe​
 •   PDF-weergawe
 •   ​Reklameteks​​

Artikels: 

 


  19 April 2016

 • Getting your students to be more academically literate (Hoe om u studente sover te kry om meer akademies geletterd te wees)
 •   Anneliese de Wet
 •   PDF-weergawe
 •  ​Reklameteks​​

Artikels: 

 


  24 Mei 2016

 • The use of ePortfolios as tools to promote transformative learning (Die gebruik van e-portefeuljes as hulpmiddels om transformatiewe leer te bevorder)
 •   Mariette Volschenk
 •   PDF-weergawe
 •  ​Reklameteks​​
​ ​
 


  26 Julie 2016

 • Social media as an instrument to encourage student engagement in literature study (Sosiale media as instrument om studente se betrokkenheid in literatuurstudie aan te moedig)
 •   Christa van der Walt en Jan-Hendrik Swanepoel
 •  PPT-weergawe
 •  ​Reklameteks​​

 


  30 Augustus 2016

 • Is the assessment burden driving you (and your students) crazy? (Is die assesseringslas besig om u (en u studente) tot raserny te dryf?)
 •   Jacques Masuret
 •   PDF-weergawe
 •   ​Reklameteks​​

Artikels: 

 


  27 September 2016

 • Public Theology for the Public Good: A Blended Teaching and Learning Approach to Theological Education (Publieke Teologie vir Openbare Welsyn: ’n Gemengdeonderrig- en -leerbenadering tot Teologiese Onderrig)
 •   Magriet de Villiers en​​​​ Dion Forster, Faculty of Theology
 •   PPT-weergawe
 •   ​Reklameteks​​

Artikels: 

 


​​​​