Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Au​xin Hulpbronne​​​ 2015


​​​​​​​​​​​

​​2024  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2023  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2022  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2021  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2020  

​    
​​​​

2019  

​​​     

2018  

​​​     

2017 

​​​     

2016  

​​​     

2015 

  24 Februarie​​ 2015​​

 • Stellenbosch University's Language Policy and Plan: Promoting multilingualism in teaching and learning (Die Universiteit Stellenbosch se Taalbeleid en -plan: Bevordering van meertaligheid in onderrig en leer)
 •   Antoinette van der Merwe, Anton Basson, Leon de Stadler
 •   1ste PDF-weergawe
 •   2de PDF-weergawe

Artikels: 

 


  31 Maart 2015

 • Introducing Legitimation Code Theory as a possible theory for educational research (Bekendstelling van Legitimasiekodeteorie as ’n moontlike teorie vir onderwysnavorsing)​​
 •   Margaret Blackie​
 •   PDF-weergawe

Artikels: 

 


  21 April 2015​​

 • Work-Integrated Learning (WIL) made simple: Theoretical perspectives and practice (Werk-geïntegreerde Leer (WGL) vereenvoudig: Teoretiese perspektiewe en praktyk)
 •   Marianne McKay​​
 •   PDF-weergawe

Articles:​


  26 Mei 2015

 • Student Engagement – Teaching race at Stellenbosch: a participatory approach (Studentebetrokkenheid – Onderrig oor rassekwessies aan Stellenbosch: ’n deelnemende benadering)
 •   Rob Pattman​
 •   PDF-weergawe​​

Artikels: 

 


  28 Julie 2015​​

 • Talking about teaching with tablets (Gesprekvoering oor onderrig met tablette)
 •   Brandon van der Ventel; Renee Nathanson​​
 •   PDF-weergawe

  25 Augustus 2015

 • Writing project in the Faculty of Law – Writing-intensive courses across the curriculum: developing students' critical thinking and writing skills (Skryfprojek in die Regsfakulteit – Skryfintensiewe kursusse regoor die kurrikulum: ontwikkeling van studente se kritiese denk- en skryfvaardighede)
 •   Theo Broodryk​

Artikels: 

 


  29 September 2015

 • MobiLex-Theology: turning language barriers into learning opportunities (MobiLex-teologie: verander taalhindernisse in leergeleenthede)
 •   Jeremy Punt, Nina Muller-van Velden​

 


​​​