Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Jaarverslag


Die Fakulteit het in 2016 'n beduidende sosiale impak gemaak deur innoverende en waardegedrewe beginsels asook akademiese uitnemendheid te verwesenlik. Dit was ʼn jaar waarin ons, onder andere, twee splinternuwe kursusse aangebied het; 'n topstudenteprojek van stapel gestuur het; die Fakulteit se taalplan met die US se nuwe taalbeleid belyn het; ʼn rekordgetal PhD-grade toegeken het; en die nuwe Visedekaan: Sosiale Impak en Transformasie, Professor Pregala Pillay, aangestel het. Herstelwerk aan die Van der Sterr-gebou na die brand in 2015 het ons ook die geleentheid gegee vir beduidende kapasiteitsverruiming van lesingsale en kantoorspasie.

Lees gerus meer oor ons besondere prestasies in ons 2016–jaarverslag.

Laai die EBW-jaarverslag van 2016 af.

Laai die EBW-jaarverslag van 2015 af.