​​

KONTAKLYS VIR VOORGRAADSE PROGRAMMME

ProgramKontak persoonKontaknommerE-pos
AGRIWETTENSKAPPE
Fakulteitsadministrateur
(Verantwoordelik vir alle voorgraadse programme, met die uitsluiting van BAgric (Elsenburg)
Erik van Zyl 021 808 4833 erik@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelike vir:
BAgric (Elsenburg)
Desiree Chinasamy-Dampies021 808 5464 Desiree.Chinasamy-Dampies@westerncape.gov.za
LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE
FakulteitadministrateurCheryl Richardson 021 808 9458 cherylr@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • Spesiale studente (nie-graaddoeleindes)
 • BA (Geesteswetenskappe)
Chrisna Saunders021 808 4520 csaundrs@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • BA(PPE)
 • BA (Geesteswetenskappe)
Pasquin Petrus021 808 4449 ppetrus@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • BA (Sportwetenskap)
 • BDatSc (fokusarea Geoinformatics)
Winifred Fourie 021 808 4841 wf1@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • Musiek, Drama and Visuele Kunste
 • BA (Ontwikkeling en Omgewing)
Karla Koopstad 021 808 2508 karlak@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • BA (Taal en Kultuur)
 • BA (Internasionale Studie)
 • BA (Menslike Hulpbronbestuur)
 • BA (Sosio-Informatika)
 • B in Maatskaplike Werk
Jabu Nxumalo021 808 4838 jabs@sun.ac.za
EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE
Fakulteitsadministrateur Lauren Delport021 808 4837 laurend@sun.ac.za
Fakulteitsbeamptes verantwoordelik vir
 • BCom (Bestuurswetenskappe)
Nadia Cassiem
Meyrick Balie
Carol Blaauw
Bomikaze Kohli
021 808 2507
021 808 4383
021 808 2507
021 808 4836
registrarems@sun.ac.za
baliemf@sun.ac.za
carolc@sun.ac.za
kohli@sun.ac.za
Fakulteitsbeamptes verantwoordelik vir
 • B in Rekeningkunde
 • BCom (Finansiële Rekeningkunde)
 • BCom (Bestuursrekeningkunde)
Carol Blaauw021 808 2507 carolc@sun.ac.za
Fakulteitsbeamptes verantwoordelik vir
 • BCom (Wiskundige Wetenskappe)
 • BDatawetenskap (BDatSci) (fokusareas Analitika en Optimering, Gedragsekonomie, Statistiese Leer)
Meyrick Balie021 808 4383 baliemf@sun.ac.za
Fakulteitsbeamptes verantwoordelik vir
 • BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
 • BCom (Bedryfsielkunde)
Bomikazi Kohli 021 808 4836 kholi@sun.ac.za
Fakulteitsbeamptes verantwoordelik vir
 • BCom (Internasionale Besigheid)
 • BCom (Aktuariële Wetenskap)
 • BCom (Bestuurswetenkskappe) (Verlengde Kurrikulum Program) (VKO)
Nadia Cassiem021 808 2507 registrarems@sun.ac.za
INGENIEURSWESE
Fakulteitsadministrateur
(Verantwoordelik vir alle voorgraadse programme)
Nicole Hartzenburg021 808 4835 nicolepa@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir alle voorgraadse programmeNorman Mabunda 021 808 4835
OPVOEDKUNDE
Fakulteitsadministrateur
(Verantwoordelik vir alle voorgraadse programme)
Eune Louwrens 021 808 9310 eel@sun.ac.za
REGSGELEERDHEID
Fakulteitsadministrateur
(Verantwoordelik vir LLB, BA (Regte), BCom (Regte) & BRekLLB)
Shirle Cornelissen021 808 4850 shirle@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir LLB, BA (Regte), BCom (Regte) & BRekLLB Philile Duma021 808 2506 phililed@sun.ac.za
THEOLOGIE
Fakulteitsadministrateur Shirle Cornelissen021 808 4850 shirle@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte verantwoordelik vir
 • BTh
 • BDiv
Philile Duma021 808 2506 phililed@sun.ac.za
GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE
Tygerberg-kampus
Fakulteitsadministrateur
Navrae oor keuring: Nagraadse programme
Navrae oor registrasie: Alle programmes
Megan Jantjies 021 938 9204 mjantjies@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte
Navrae oor keuring: Nagraadse programme
Navrae oor registrasie: Alle programme
Vanessa Joseph021 938 9235 vbj@sun.ac.za
Hoof: Voorgraadse keurings- en toelatingskantoorCarlo Links021 938 9203 carlo2@sun.ac.za
Senior beampte: Voorgraadse keurings- en toelatingskantoorAnthea Roberts021 938 9533 anthear@sun.ac.za
Stellenbosch-kampus
Senior fakulteitsbeampte
Navrae oor keuring en registrasie: Alle programme
Jabu Zim 021 808 4842 jabuz@sun.ac.za
KRYGSKUNDE
Mari Basson 022 702 3085 basson71@sun.ac.za
Natuurwetenskappe
Fakulteitsadministrateur
(Verantwoordelik vir alle voorgraadse programme)
Shivvon Ruiters021 808 4832 shivvon@sun.ac.za
Fakulteitsbeampte kan ook van hulp wees met
voorgraadse navrae
Lauren Onraët021 808 2504 laureno@sun.ac.za