Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Internasionale Studentegelde

PRE-REGISTRASIEKLARING (VERIFIKASIE) van INTERNASIONALE GRAADSTUDENTE

DOKUMENTASIE VOOR AKADEMIESE REGISTRASIE 2021

1.EERSTEJAAR INTERNASIONALE STUDENTE (NUWELINGE)

 • Eerstejaar internasionale voorgraadse studente hoef nie aansoek te doen om hul vrystellingsertifikaat vir matrikulasie voor registrasie vir die akademiese jaar 2021 nie.
 • U moet egter seker maak dat u aan die vrystellingsvereistes voldoen, deur 'n gewaarmerkteafskrif van u finale uitslae aan me Carmelita Talmarkes te stuur by suiundergrads@sun.ac.za voordat dit voor pre-registrasie kan geskied.

'n E-pos wat bevestig dat u wel aan die vrystellingsvereistes voldoen, sal aan u teruggestuur word.

2. SUID-AFRIKANERS MET BUITELANDSE SKOOL-KWALIFIKASIES (Eerstejaar studente)

 • Pre-registrasie klaring is nie van toepassing op hierdie studente nie.
 • Studente moet skandering van hul oorspronklike finale uitslae aan Me Chantal Grove-Le Guillou stuur by chantalg@sun.ac.za.

3. PRE-REGISTRASIE KLARING (VERIFIKASIE VAN DOKUMENTE)

Pre-Registrasie klaring geskied vanaf Maandag, 4 Januarie 2021. Alle internasionale studente moet afskrifte van die ondersteunende dokumentasie verskaf vir pre-registrasie klaring goedkeuring voordat hulle vir die akademiese program kan registreer.

E-posdie nodigedokumentasie nadie volgende e-pos adresseen gebruik u VANen USSTUDENTENOMMER as verwysing.
Stellenbosch Kampus : intpreregistration@sun.ac.za
Tygerberg Kampus (Voorgraads) : bdgeyer@sun.ac.za
Tygerberg Kampus (Nagraads) : stimm@sun.ac.za of mdamon@sun.ac.za

 • Gesertifiseerde afskrif van geldige paspoort
 • Gesertifiseerde afskrif van geldige studievisum uitgereik vir studie aan die Universiteit Stellenbosch of Bewys van Permanente Verblyfreg/ Vlugtelingstatus / Asielsoekerstatus
 • Bewys van geldige mediese dekking in Suid-Afrika
  - Studente word aangeraai om die lys van Studente Mediese Dekkingsopsies op die volgende webwerf te sien: www.sun.ac.za/international.
  - Mediese dekking is nieverpligtend vir Permanente verblyfreg, Vlugtelingstatus en Asielsoekers nie
 • Bewys van minimum verpligte aanvanklike fooi of Beursbrief

'n Bevestigings e-pos sal aan u teruggestuur word sodra die pre-registrasie klaring afgehandel is, en u kan danvoortgaan metaanlyn registrasie vir u akademiese program.

Alle voorgraadse internasionale eerstejaarstudente moet dieselfde verwelkomingsprogram as die SA-studente volg volgens die volgende skakel: www.sun.ac.za/welcome.

Sluit asseblief u Van en US STUDENTENOMMER in die onderwerplyn van alle e-pos korrespondensie

Laat asb drie werksdae toe vir ’n antwoord.