Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Internasionale Studente Registrasie

Pre-registrasie (verifikasie) van internasionale graadstudente dokumentasie voor akademiese registrasie 2020 (Slegs van toepassing op Stellenbosch-kampus studente)

Voorgraadse internasionale student

Nuwelinge (1ste jaar studente)

Die verifikasie van dokumentasie vir nuweling (1ste jaar) voor- graadse internasionale studente sal plaasvind tussen Maandag, 20 Januarie 2020 tot Vrydag, 24 Januarie 2020 by die RW Wilcocksgebou, Crossley Kamer 1023.

Studente moet die volgende verpligte dokumentasie toon vir pre- registrasie:

  • Geldige Paspoort en Studievisum
  • Bewys van Suid-Afrikaanse mediese dekking
    - Mediese dekking moet by die SA Raad vir Mediese Skemas geregistreer word ingevolge die Wet op Mediese Skemas, 1998.
    - Verseker dat u die korrekte mediese dekking.
  • Studente met permanente verblyfreg, vlugtelinge en asielsoekers moet nodige bewyse indien van hulle immigrasie dokumentasie – geen studievisum en mediese dekking word benodig nie.
  • Bewys van betaling soos per jou toelatingsbrief.

Eerstejaar voorgraadse internasionale studente hoef nie vir hul matrikulasievrystellingsertifikaat aansoek te doen voor registrasie van die 2020 akademiese jaar nie. U moet egter verseker dat u aan die vrystellingvereistes voldoen, deur u finale uitslae aan Me Carmelita Talmarkes by ctalmarkes@sun.ac.za te stuur, voor pre-registrasie

ʼn Epos wat bevestig dat u wel aan die vrystellingsvereistes voldoen sal aan u teruggestuur word.

Alle internasionale eerstejaar voorgraadse studente moet dieselfde verwelkomingsprogram volg soos die SA-studente.

Navrae rakende internasionale graadstudente-pre-registrasie kan gerig word aan: intpreregistration@sun.ac.za vanaf 6 Januarie 2020.

Suid-Afrikaners met buitelandse skoolkwalifikasies (1ste jaar studente)

Pre-registrasie is nie van toepassing op Suid-Afrikaners met buitelandse skoolkwalifikasies nie. Suid-Afrikaners met buitelandse skoolkwalifikasies, moet u finale uitslae aan Ms Chantal Grove-Le Guillou stuur by chantalg@sun.ac.za.