Search
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur4330144Stellenbosch Univeristy, General Management Committee3/13/2023 9:22:37 AM3/13/2023 9:22:37 AMDr Leslie van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie) Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheid en Korporatiewe Sake ) Prof Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans17877172https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/OperationsandFinance Operations%20and%20Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/src Student%20Representative%20Council Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/rector Rector's%20Site http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy Afdeling%20Strategiese%20Inisiatiewe1https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home43303382/6/2023 1:08:45 PM2/6/2023 1:08:45 PMBaccalareus in Datawetenskap (B​DatSci) by Stellenbosch Universiteit data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans768896https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Welcome Home43301401/31/2023 7:35:31 AM1/31/2023 7:35:31 AMAs ’n student van die Universiteit Stellenbosch, het jy toegang tot die wye verskeidenheid Biblioteek ITHUB kampuskaart Vrywilligheidswerk Maties Sport Transformasie- handves STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans32072436https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Transformasie by die FGGW44629875/16/2022 8:01:38 AM5/16/2022 8:01:38 AMSTS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences/Pages/Forms/AllItems.aspx389120https://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences{00C1AB67-5F4D-4A7D-B097-9679EE1786BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans14342210https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Stories(nuusbrief 1)47283324/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content690Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
28Sept2009Kampusnuus47069829/28/2009 8:59:57 AM9/28/2009 8:59:57 AMMAANDELIKSE PERSONEELBLAD JAAR 17 # 08 28–09–2009 YEAR 17 # 08 MONTHLY STAFF NEWSLETTER On issues of diversity, race and gender 3 KUNS Op STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B11e52521-67e8-4fd6-afa8-e1ccf6b8ad96%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B11e52521-67e8-4fd6-afa8-e1ccf6b8ad96%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/200928020https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{11E52521-67E8-4FD6-AFA8-E1CCF6B8AD96}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2009/28Sept2009Kampusnuus.pdf?d=w11e5252167e84fd6afa8e1ccf6b8ad96~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Standard Bank Centre Home44135336/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri626786https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Dec2012Kampusnuus470698911/28/2012 12:23:16 PM11/28/2012 12:23:16 PMJAAR 20#10 DesembeR 2012 / JAnuARie 2013 YeAR 20#10 DecembeR 2012 / JAnuARY 2013 us hul kritiese rol as agente van sosiale transformasie in Suid-Afrika sal begryp en aangryp STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Be6d20a33-9b43-4e6e-851c-2c437fd84fe0%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Be6d20a33-9b43-4e6e-851c-2c437fd84fe0%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/201223910https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{E6D20A33-9B43-4E6E-851C-2C437FD84FE0}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2012/Dec2012Kampusnuus.pdf?d=we6d20a339b434e6e851c2c437fd84fe0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
AUXIN Blurb_25 February 202044663122/26/2020 12:51:28 PM2/26/2020 12:51:28 PMis al vir etlike dekades in transformasie, maar studente se opstande in 2015 - 2017 getuig Selfrefleksie, Suid-Afrikaanse hoëronderwysstelsel, transformasie Datum van Aanbieding 25 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B8de571e9-1ab1-47b7-9f04-9703d6e13e07%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B8de571e9-1ab1-47b7-9f04-9703d6e13e07%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx3210https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{8DE571E9-1AB1-47B7-9F04-9703D6E13E07}https://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/AUXIN Blurb_25 February 2020.pdf?d=w8de571e91ab147b79f049703d6e13e07~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Verwante Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur4330144Stellenbosch Univeristy, General Management Committee3/13/2023 9:22:37 AM3/13/2023 9:22:37 AMDr Leslie van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie) Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheid en Korporatiewe Sake ) Prof Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans17877172https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/OperationsandFinance Operations%20and%20Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/src Student%20Representative%20Council Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/rector Rector's%20Site http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy Afdeling%20Strategiese%20Inisiatiewe1https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home43303382/6/2023 1:08:45 PM2/6/2023 1:08:45 PMBaccalareus in Datawetenskap (B​DatSci) by Stellenbosch Universiteit data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans768896https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Welcome Home43301401/31/2023 7:35:31 AM1/31/2023 7:35:31 AMAs ’n student van die Universiteit Stellenbosch, het jy toegang tot die wye verskeidenheid Biblioteek ITHUB kampuskaart Vrywilligheidswerk Maties Sport Transformasie- handves STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans32072436https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/welcome{A68E78D3-A411-4A3F-BA03-FF23C1F96509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Transformasie by die FGGW44629875/16/2022 8:01:38 AM5/16/2022 8:01:38 AMSTS_ListItem_850https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences/Pages/Forms/AllItems.aspx389120https://www.sun.ac.zahtmlFalseaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences{00C1AB67-5F4D-4A7D-B097-9679EE1786BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
About About Stellenbosch University43303367/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans14342210https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Stories(nuusbrief 1)47283324/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content690Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
28Sept2009Kampusnuus47069829/28/2009 8:59:57 AM9/28/2009 8:59:57 AMMAANDELIKSE PERSONEELBLAD JAAR 17 # 08 28–09–2009 YEAR 17 # 08 MONTHLY STAFF NEWSLETTER On issues of diversity, race and gender 3 KUNS Op STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B11e52521-67e8-4fd6-afa8-e1ccf6b8ad96%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B11e52521-67e8-4fd6-afa8-e1ccf6b8ad96%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/200928020https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{11E52521-67E8-4FD6-AFA8-E1CCF6B8AD96}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2009/28Sept2009Kampusnuus.pdf?d=w11e5252167e84fd6afa8e1ccf6b8ad96~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Standard Bank Centre Home44135336/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri626786https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Dec2012Kampusnuus470698911/28/2012 12:23:16 PM11/28/2012 12:23:16 PMJAAR 20#10 DesembeR 2012 / JAnuARie 2013 YeAR 20#10 DecembeR 2012 / JAnuARY 2013 us hul kritiese rol as agente van sosiale transformasie in Suid-Afrika sal begryp en aangryp STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Be6d20a33-9b43-4e6e-851c-2c437fd84fe0%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Be6d20a33-9b43-4e6e-851c-2c437fd84fe0%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/201223910https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{E6D20A33-9B43-4E6E-851C-2C437FD84FE0}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2012/Dec2012Kampusnuus.pdf?d=we6d20a339b434e6e851c2c437fd84fe0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
AUXIN Blurb_25 February 202044663122/26/2020 12:51:28 PM2/26/2020 12:51:28 PMis al vir etlike dekades in transformasie, maar studente se opstande in 2015 - 2017 getuig Selfrefleksie, Suid-Afrikaanse hoëronderwysstelsel, transformasie Datum van Aanbieding 25 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B8de571e9-1ab1-47b7-9f04-9703d6e13e07%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B8de571e9-1ab1-47b7-9f04-9703d6e13e07%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/Forms/AllItems.aspx3210https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl{8DE571E9-1AB1-47B7-9F04-9703D6E13E07}https://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Documents/AUXIN Blurb_25 February 2020.pdf?d=w8de571e91ab147b79f049703d6e13e07~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515