Search
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur41233Stellenbosch Univeristy, General Management Committee5/12/2020 7:36:39 AM5/12/2020 7:36:39 AMen Nagraadse Studies; Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; asook Strategie en Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) Prof Stan du Plessis STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans613232https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy US%20Visie%20en%20Strategie%20Proses http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home1https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home412073/3/2020 9:05:21 AM3/3/2020 9:05:21 AMBaccalareus in Datawetenskap (BDatSci) by Stellenbosch Universiteit data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans18190https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University412057/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans383146https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Stories(nuusbrief 1)30122614/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content21Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
KN_April 201413332474/1/2014 6:19:25 AM4/1/2014 6:19:25 AMin our age we are so aware of how quickly things change – from the size of our cell phones to fashion trends at Stellenbosch university, change is also constant and we have done a STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B14071c47-1b3b-4501-b299-8b5e80fcae49%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B14071c47-1b3b-4501-b299-8b5e80fcae49%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014650https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{14071C47-1B3B-4501-B299-8B5E80FCAE49}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014/KN_April 2014.pdf?d=w14071c471b3b4501b2998b5e80fcae49~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
29Julie2010Kampusnuus13331917/30/2010 10:28:28 AM7/30/2010 10:28:28 AMThese were the words of Prof Russel Botman, Rector and ViceChancellor of Stellenbosch University (SU), at the launch of the HOPE Project to a local and an international audience STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5bb151ea-217a-48b4-a44d-658257075839%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5bb151ea-217a-48b4-a44d-658257075839%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2010960https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{5BB151EA-217A-48B4-A44D-658257075839}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2010/29Julie2010Kampusnuus.pdf?d=w5bb151ea217a48b4a44d658257075839~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
KN_Des-Jan2014133325212/1/2014 7:24:46 AM12/1/2014 7:24:46 AMdit was ’n jaar van heelwat hoogtepunte vir die universiteit Stellenbosch, maar nie sonder oomblikke van hartseer nie Ons groot hartseer was die afsterwe van ons rektor en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B888b64f8-c03e-40e6-821a-4117bacfc29b%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B888b64f8-c03e-40e6-821a-4117bacfc29b%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/20141870https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{888B64F8-C03E-40E6-821A-4117BACFC29B}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014/KN_Des-Jan2014.pdf?d=w888b64f8c03e40e6821a4117bacfc29b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Personeel uitgenooi na gesprek oor transformasie netwerk792972/21/2017 8:35:24 AM2/21/2017 8:35:24 AMdie gesprek oor hoe hierdie netwerk transformasie by universiteite regoor Suid-Afrika kan Suid-Afrikaanse Universiteitspersoneel Netwerk vir Transformasie poog om die stemme van STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx320https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{0E591094-2233-4264-A1D9-6B453495998A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Standard Bank Centre Home761426/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri15267https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Extended Degree Program in Arts and Social Sciences VERLENGDE GRAADPROGRAM7622011/29/2019 12:42:01 PM11/29/2019 12:42:01 PMHier volg 'n paar van die regering die Witskrif vir die Transformasie van Hoër Onderwys bekend gestel, met 'n omvattende stel inisiatiewe vir die transformasie van hoër onderwys STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts21382https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/edp{D4C6FEAA-1B0F-470E-9752-096B867CE6C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 Verwante Resultate

 

 

Management Algemene Bestuur41233Stellenbosch Univeristy, General Management Committee5/12/2020 7:36:39 AM5/12/2020 7:36:39 AMen Nagraadse Studies; Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; asook Strategie en Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) Prof Stan du Plessis STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans613232https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy US%20Visie%20en%20Strategie%20Proses http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home1https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
DataScience Home412073/3/2020 9:05:21 AM3/3/2020 9:05:21 AMBaccalareus in Datawetenskap (BDatSci) by Stellenbosch Universiteit data en hierdie kontinue transformasie van werksomgewings vereis betekenisvolle kaders van STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans18190https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/datascience{44A61662-A56F-4352-95DA-6B5D9EE78BBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
About About Stellenbosch University412057/20/2016 11:29:45 AM7/20/2016 11:29:45 AM'n Totaal van 29 393 studente was op die US se amptelike jaarlikse sensusdatum in 2014 (Junie 2014) by die US ingeskryf Lees meer > Diversiteit en Transformasie STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans383146https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/about{E370D5D7-8EB3-47EC-8F24-60DC500A9FBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Stories(nuusbrief 1)30122614/8/2013 7:49:00 AM4/8/2013 7:49:00 AM(CIB) Major report on new society-wide challenges published van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie US stap saam met die res van die wêreld STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdb7996c2-63b0-4aca-a4cc-d782a2d78588%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content21Insiggewende verslag oor nuwe samelewingsuitdagings uitgereik;(Mikrobiologie) Ontwikkeling van bioenergie moet sinoniem wees met voedselsekerheid en landelike transformasie;Development of bioenergy in Africa should be synonymous with food security and rural transformation;(Mikrobiologie) World’s top experts on biofuels to gather in South Africa;Wêreld se voorste biobrandstofkenners vergader in Suid-Afrika;(Waterinstituut)SU joins thousands across the world in walking for the right to safe water;US stap saam met die res van die wêreld vir elkeen se reg op veilige water;(Studente/Akademie)Record number of postgraduates for SU’s Faculty of Science;Rekordgetal nagraadse studente vir US se Fakulteit Natuurwetenskappe;(Wiskunde)SU mathematician’s photograph shortlisted for the World Photography Awards;US-wiskundige se foto haal kortlys vir die Wêreldfotografie-toekennings;(Gemeenskapsinteraksie/Voornemende student)Book your seat for Maties Science Winter Week 2013;Bespreek jou plek vir die Maties Natuurwetenskappe-winterweek 2013;(Plant- en Dierkunde/Studente)Top awards to botany students;Plantkunde-studente se aanbiedings uit die boonste rakke;(Studente/Akademie)Growing number of post-graduate students in science faculties;Groei in nagraadse studentegetalle in die natuurwetenskappe;(Mikrobiologie) Biofuel technologies ready for take-off on commercial scale;Biobrandstof-tegnologie gereed vir grootskaalse produksie van etanol;(SAF)How DNA analysis can reveal what’s in your meat0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science{DB7996C2-63B0-4ACA-A4CC-D782A2D78588}https://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science/Documents/New Content/Stories(nuusbrief 1).docx?d=wdb7996c263b04acaa4ccd782a2d78588~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
KN_April 201413332474/1/2014 6:19:25 AM4/1/2014 6:19:25 AMin our age we are so aware of how quickly things change – from the size of our cell phones to fashion trends at Stellenbosch university, change is also constant and we have done a STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B14071c47-1b3b-4501-b299-8b5e80fcae49%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B14071c47-1b3b-4501-b299-8b5e80fcae49%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014650https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{14071C47-1B3B-4501-B299-8B5E80FCAE49}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014/KN_April 2014.pdf?d=w14071c471b3b4501b2998b5e80fcae49~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
29Julie2010Kampusnuus13331917/30/2010 10:28:28 AM7/30/2010 10:28:28 AMThese were the words of Prof Russel Botman, Rector and ViceChancellor of Stellenbosch University (SU), at the launch of the HOPE Project to a local and an international audience STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5bb151ea-217a-48b4-a44d-658257075839%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5bb151ea-217a-48b4-a44d-658257075839%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2010960https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{5BB151EA-217A-48B4-A44D-658257075839}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2010/29Julie2010Kampusnuus.pdf?d=w5bb151ea217a48b4a44d658257075839~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
KN_Des-Jan2014133325212/1/2014 7:24:46 AM12/1/2014 7:24:46 AMdit was ’n jaar van heelwat hoogtepunte vir die universiteit Stellenbosch, maar nie sonder oomblikke van hartseer nie Ons groot hartseer was die afsterwe van ons rektor en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B888b64f8-c03e-40e6-821a-4117bacfc29b%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B888b64f8-c03e-40e6-821a-4117bacfc29b%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/20141870https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/afrikaans{888B64F8-C03E-40E6-821A-4117BACFC29B}https://www.sun.ac.za/afrikaans/Kampusnuus/2014/KN_Des-Jan2014.pdf?d=w888b64f8c03e40e6821a4117bacfc29b~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Personeel uitgenooi na gesprek oor transformasie netwerk792972/21/2017 8:35:24 AM2/21/2017 8:35:24 AMdie gesprek oor hoe hierdie netwerk transformasie by universiteite regoor Suid-Afrika kan Suid-Afrikaanse Universiteitspersoneel Netwerk vir Transformasie poog om die stemme van STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx320https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{0E591094-2233-4264-A1D9-6B453495998A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Standard Bank Centre Home761426/11/2014 9:52:54 AM6/11/2014 9:52:54 AMDie Standard Bank Sentrum vir Agribesigheidsontwikkeling en -leierskap fasilitering en ondersteuning van strategiese leierskap en transformasie in agribesigheid STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri15267https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri/standard-bank-centre{92244324-D9B6-4EF6-AD69-7A878FCFD48A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
Extended Degree Program in Arts and Social Sciences VERLENGDE GRAADPROGRAM7622011/29/2019 12:42:01 PM11/29/2019 12:42:01 PMHier volg 'n paar van die regering die Witskrif vir die Transformasie van Hoër Onderwys bekend gestel, met 'n omvattende stel inisiatiewe vir die transformasie van hoër onderwys STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts21382https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpg0https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts/edp{D4C6FEAA-1B0F-470E-9752-096B867CE6C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611