Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus161315712/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017131512PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Nursing987694/22/2022 3:53:38 AM4/22/2022 3:53:38 AMThis document is pending the consideration and approval of the Faculty Board: Medicine and Health Sciences in May 2022 Blaai af vir die Afrikaanse weergawe van hierdie dokument STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Forms/AllItems.aspx335044450https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/maties{B0F9ACC9-2DB7-4B2B-8969-5B2FFC61A634}https://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Nursing.pdf?d=wb0f9acc92db74b2b89695b2ffc61a634~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Woordfees guide (4) (2) Woordfees Dates 2017 / Woordfees Datums 2017160683/3/2017 9:21:00 AM3/3/2017 9:21:00 AMvir interaksie oor onderwerpe rondom maatskaplike geregtigheid en transformasie SU Museum (ground floor) / US Museum (grondvloer Sthenjwa Luthuli: Ukushintsha Isigcawu/ Trance Stage STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx4700https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{5729CC94-7529-433E-B34D-40A769760CFF}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Woordfees guide (4) (2).docx?d=w5729cc947529433eb34d40a769760cff~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE1166921/19/2007 1:59:00 PM1/19/2007 1:59:00 PMWater Way Avenue, Palm Beach, Harbour Island, Gordons Bay 7140, South Africa Type of Drivers Licence: Code B (Light motor vehicle Languages: Speaks, reads and writes English well STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B913744d9-2a0e-4c4d-95db-19ae95c24df6%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B913744d9-2a0e-4c4d-95db-19ae95c24df6%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Rector668230https://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{913744D9-2A0E-4C4D-95DB-19AE95C24DF6}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Rector/botmancv_eng.doc?d=w913744d92a0e4c4d95db19ae95c24df6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
russel_botman_gedenklesing_respons THE FIRST RUSSEL BOTMAN MEMORIAL LECTURE1572510/20/2015 3:12:00 PM10/20/2015 3:12:00 PMMaking History for the Coming Generation” – On the Theological Logic of Russel Botman’s Commitment Ingewikkelde gehoorsaamheid, Hoopvolle handeling, Toewyding aan transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B30b27cd4-a5e0-4699-b281-7498fac0ad13%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B30b27cd4-a5e0-4699-b281-7498fac0ad13%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx8110https://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{30B27CD4-A5E0-4699-B281-7498FAC0AD13}https://www.sun.ac.za/english/Documents/russel_botman_gedenklesing_respons.doc?d=w30b27cd4a5e04699b2817498fac0ad13~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
MB,ChB988974/22/2022 3:56:13 AM4/22/2022 3:56:13 AMis pending the consideration and approval of the Faculty Board: Medicine and Health Sciences in May 2022 Blaai af vir die Afrikaanse weergawe van hierdie dokument STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdac7889f-bddb-4d20-a57d-4893ad513d95%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bdac7889f-bddb-4d20-a57d-4893ad513d95%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Forms/AllItems.aspx6540510340https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/maties{DAC7889F-BDDB-4D20-A57D-4893AD513D95}https://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/MB,ChB.pdf?d=wdac7889fbddb4d20a57d4893ad513d95~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Policies and Rules147194112/14/2017 10:45:21 AM12/14/2017 10:45:21 AMCALENDAR PART 1 2018 General Policies and RulesGeneral i CALENDAR 1. Amendments, Liability and Accuracy 1.1 In this publication any expression signifying one of the genders STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bfa54399b-cc1e-4f2b-badc-bfa979786aef%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bfa54399b-cc1e-4f2b-badc-bfa979786aef%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current4485480https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{FA54399B-CC1E-4F2B-BADC-BFA979786AEF}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Yearbooks/Current/Policies and Rules.pdf?d=wfa54399bcc1e4f2bbadcbfa979786aef~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Free education doable142928/18/2016 10:12:05 AM8/18/2016 10:12:05 AMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B9ff9369d-b6ad-4afe-a913-beb3414885e8%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B9ff9369d-b6ad-4afe-a913-beb3414885e8%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx1910https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{9FF9369D-B6AD-4AFE-A913-BEB3414885E8}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/18 Aug - Business Day - Free education doable.pdf?d=w9ff9369db6ad4afea913beb3414885e8~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Gag order welcomed144107/15/2016 8:34:15 AM7/15/2016 8:34:15 AMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B22967e92-c8ef-453d-929f-2788d409acba%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B22967e92-c8ef-453d-929f-2788d409acba%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx1110https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{22967E92-C8EF-453D-929F-2788D409ACBA}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/13 Jul - Cape Times - Gag order welcomed.pdf?d=w22967e92c8ef453d929f2788d409acba~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Varsity fee fury145609/22/2016 2:58:18 PM9/22/2016 2:58:18 PMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2302366e-6f09-4922-ac8f-95643cb390f0%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2302366e-6f09-4922-ac8f-95643cb390f0%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx4620https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{2302366E-6F09-4922-AC8F-95643CB390F0}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/20 SEp - The Citizen - Varsity fee fury.pdf?d=w2302366e6f094922ac8f95643cb390f0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Management Algemene Bestuur470Stellenbosch Univeristy, General Management Committee9/12/2022 1:42:04 PM9/12/2022 1:42:04 PMNico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel) Prof Stan du Plessis Nagraadse Studies; Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; asook Strategie, Globale en STS_Webhttps://www.sun.ac.za/afrikaans15512181https://www.sun.ac.za/Style Library/SUN/Images/SUN_logo.jpghttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar Registrar's%20Division Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/SUvisionstrategyreview Review%20of%20SU%20Vision%20and%20Strategy Afdeling%20Strategiese%20Inisiatiewe http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/OperationsandFinance Operations%20and%20Finance Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/src Student%20Representative%20Council Home http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/rector Rector's%20Site http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/registrar_RC registrar_RC http://www.sun.ac.za/afrikaans/management/Lists/Die%20Rektor%20se%20Bestuurspan/AllItems.aspx Die%20Rektor%20se%20Bestuurspan1https://www.sun.ac.zahtmlTrueCMSPUBLISHINGaspxhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/management{5ACDAD44-A79F-425C-99CC-8BEEB7D15B92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js11;1611
US Transformasie-indaba takel belangrike kwessies op kampus6716011/14/2018 12:37:39 PM11/14/2018 12:37:39 PMHierdie jaar se Transformasie-indaba is by Monica-koshuis aangebied, nie net om transformasie na die US-gemeenskap te bring nie STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx1630https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{B3A5C759-EA6A-4F0E-8596-A33E7AF8C87C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Eerste Transformasie Indaba bewys personeel, studente se verbintenis tot verandering670755/17/2018 11:11:44 AM5/17/2018 11:11:44 AMen studente het die eerste Transformasie Indaba, aangebied deur die Universiteit Stellenbosch se Transformasie Kantoor op 29 November 2017 bygewoon “Dit wys vir ons waarop ons moet STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx2410https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{9036BA40-6BF4-4EF7-8F85-F222D9A7C7E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
US versterk streeks- en nasionale transformasie vennootskappe684743/12/2020 10:15:56 AM3/12/2020 10:15:56 AMProf Maart glo dat transformasie dikwels verwys na hoe ons swart studente en swart se Leerstoel in Kritiese Studies in Transformasie in die Hoër Onderwys gesetel by Nelson STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx2210https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{34BEB973-6B6E-4604-90B2-98FC4AACB99D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
5526US Raad besluit oor Visie 2030, transformasie en diversiteit, asook Council decides on Vision 2030, transformation and diversity, as well as STS_Documenthttps://www.sun.ac.za530https://www.sun.ac.zahtmlFalse~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js1616
Transformasie Indaba 2018: Alle Stemme3496210/16/2018 7:06:09 AM10/16/2018 7:06:09 AMse Transformasiekantoor nooi u hartlik uit na hierdie jaar se Transformasie Indaba tema "Alle Stemme" wil ons besprekings rondom transformasie by ons instelling bevorder STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/Events/AllItems.aspx2661https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{85059B81-1E51-415F-974D-8D66DCD58A3E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Andrew Mellon-skenking van R11,2-miljoen werp soeklig op transformasie668441/17/2017 11:31:34 AM1/17/2017 11:31:34 AMWat beteken transformasie vir Suid-Afrika se hoëronderwysstelsel en vir die groter tot die bevordering van diversiteit en transformasie in ons fakulteit en aan hierdie STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx1950https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{A4800FAA-DF61-4A6D-9DED-85DA09985370}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus161315712/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017131512PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Mellon-toelaag van R11.2 m sal transformasie by Maties help ondersoek661143/7/2017 9:46:33 AM3/7/2017 9:46:33 AMvir 'n internasionale konferensie oor institusionele transformasie, wat die aktiwiteite en uitdagings vir die studie van transformasie sal bepaal, sowel as 'n jaarlikse STS_ListItem_GenericListhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/AllItems.aspx1701https://www.sun.ac.zaFalsehttp://www.sun.ac.za/afrikaans{AB1A5CB9-E62A-467C-8F71-FDAC21E5AF92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js66
Nursing987694/22/2022 3:53:38 AM4/22/2022 3:53:38 AMThis document is pending the consideration and approval of the Faculty Board: Medicine and Health Sciences in May 2022 Blaai af vir die Afrikaanse weergawe van hierdie dokument STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Forms/AllItems.aspx335044450https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/maties{B0F9ACC9-2DB7-4B2B-8969-5B2FFC61A634}https://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Nursing.pdf?d=wb0f9acc92db74b2b89695b2ffc61a634~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515