Search
Welcome to Stellenbosch University
Search Results

 

 

!voorwerk#des 2017#4.indd Beste Matie-graduandus472198812/1/2017 10:59:22 AM12/1/2017 10:59:22 AMHartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B08b7666d-e847-4ebe-b7bf-aef0ec606799%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017217725PROGRAM VIR DIE EERSTE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE FIRST CEREMONY ;THE FACULTY OF SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WOKUQALA;IFAKHALTHI YOBUNZULULWAZI KWEZOBUGQI;PROGRAM VIR DIE TWEEDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE;PROGRAMME FOR THE SECOND CEREMONY;THE FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESIBINI;IFAKHALTHI YEZAMACHIZA NEENZULULWAZI KWEZEMPILO ;PROGRAM VIR DIE DERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEITE OPVOEDKUNDE EN KRYGSKUNDE ;PROGRAMME FOR THE THIRD CEREMONY;THE FACULTIES OF EDUCATION AND MILITARY SCIENCE ;ISICWANGCISO-NKQUBO SOMSITHO WESITHATHU;IIFAKHALTHI EYEZEMFUNDO NEYOBUNZULULWAZI KWEZOMKHOSI;PROGRAM VIR DIE VIERDE PLEGTIGHEID ;DIE FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE (GROEP A)*0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/students{08B7666D-E847-4EBE-B7BF-AEF0EC606799}https://www.sun.ac.za/english/students/Documents/Graduation/December 2017/gradeboek_des17_fin.docx?d=w08b7666de8474ebeb7bfaef0ec606799~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Woordfees guide (4) (2) Woordfees Dates 2017 / Woordfees Datums 201743282953/3/2017 9:21:00 AM3/3/2017 9:21:00 AMvir interaksie oor onderwerpe rondom maatskaplike geregtigheid en transformasie SU Museum (ground floor) / US Museum (grondvloer Sthenjwa Luthuli: Ukushintsha Isigcawu/ Trance Stage STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B5729cc94-7529-433e-b34d-40a769760cff%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx9610https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english{5729CC94-7529-433E-B34D-40A769760CFF}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Woordfees guide (4) (2).docx?d=w5729cc947529433eb34d40a769760cff~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Nursing43423704/15/2024 9:38:24 AM4/15/2024 9:38:24 AMThis document has been considered and approved by the Faculty Board: Medicine and Health Sciences in May 2024 Blaai af vir die Afrikaanse weergawe van hierdie dokument STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb0f9acc9-2db7-4b2b-8969-5b2ffc61a634%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Forms/AllItems.aspx7670632770https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english/maties{B0F9ACC9-2DB7-4B2B-8969-5B2FFC61A634}https://www.sun.ac.za/english/maties/Documents/Nursing.pdf?d=wb0f9acc92db74b2b89695b2ffc61a634~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
russel_botman_gedenklesing_respons THE FIRST RUSSEL BOTMAN MEMORIAL LECTURE432827310/20/2015 3:12:00 PM10/20/2015 3:12:00 PMMaking History for the Coming Generation” – On the Theological Logic of Russel Botman’s Commitment Ingewikkelde gehoorsaamheid, Hoopvolle handeling, Toewyding aan transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B30b27cd4-a5e0-4699-b281-7498fac0ad13%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B30b27cd4-a5e0-4699-b281-7498fac0ad13%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Forms/AllItems.aspx15950https://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{30B27CD4-A5E0-4699-B281-7498FAC0AD13}https://www.sun.ac.za/english/Documents/russel_botman_gedenklesing_respons.doc?d=w30b27cd4a5e04699b2817498fac0ad13~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE46993741/19/2007 1:59:00 PM1/19/2007 1:59:00 PMWater Way Avenue, Palm Beach, Harbour Island, Gordons Bay 7140, South Africa Type of Drivers Licence: Code B (Light motor vehicle Languages: Speaks, reads and writes English well STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B913744d9-2a0e-4c4d-95db-19ae95c24df6%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B913744d9-2a0e-4c4d-95db-19ae95c24df6%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/Documents/Rector1488170https://www.sun.ac.zadocFalsedochttp://www.sun.ac.za/english{913744D9-2A0E-4C4D-95DB-19AE95C24DF6}https://www.sun.ac.za/english/Documents/Rector/botmancv_eng.doc?d=w913744d92a0e4c4d95db19ae95c24df6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
YUSEF WAGHID47160453/3/2014 3:17:00 PM3/3/2014 3:17:00 PMFACULTY OF EDUCATION, STELLENBOSCH UNIVERSITY, GG CILLIE BUILDING, PRIVATE BAG X1 MATIELAND, STELLENBOSCH, 7602, SOUTH AFRICA DPhil (Philosophy, 2001); PhD (Education Policy STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2fe941f7-4fc5-49f9-adf6-0dcfd2fddce3%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2fe941f7-4fc5-49f9-adf6-0dcfd2fddce3%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/CV38440https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education{2FE941F7-4FC5-49F9-ADF6-0DCFD2FDDCE3}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/Documents/CV/WaghidCV2014.docx?d=w2fe941f74fc549f9adf60dcfd2fddce3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
YUSEF WAGHID CURRICULUM VITAE OF YUSEF WAGHID (64)3029253/13/2023 12:22:00 PM3/13/2023 12:22:00 PMYusef Waghid, a leading African philosopher of education, holds three doctorates in the fields of education, policy, and philosophy from the University of the Western Cape and STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/education-policy-studies/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7f6fa09e-7da0-4b00-a44f-4af025b0577a%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/education-policy-studies/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7f6fa09e-7da0-4b00-a44f-4af025b0577a%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/faculty/education/education-policy-studies/Documents/Forms/AllItems.aspx1891CURRICULUM VITAE OF YUSEF WAGHID (64);E-MAIL yw@sun.ac.za / yusefwaghid@gmail.com77805B80;55F5301F0https://www.sun.ac.zadocxFalsedocxhttp://www.sun.ac.za/english/faculty/education/education-policy-studies{7F6FA09E-7DA0-4B00-A44F-4AF025B0577A}https://www.sun.ac.za/english/faculty/education/education-policy-studies/Documents/Prof Waghid CV(2023)Latest.docx?d=w7f6fa09e7da04b00a44f4af025b0577a~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js11
Parents under pressure43264152/21/2017 1:52:44 PM2/21/2017 1:52:44 PMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bf322345f-7d5f-4a9e-9831-213d8217f1e3%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bf322345f-7d5f-4a9e-9831-213d8217f1e3%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx11810https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{F322345F-7D5F-4A9E-9831-213D8217F1E3}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/13 Feb - The Times - Parents under pressure.pdf?d=wf322345f7d5f4a9e9831213d8217f1e3~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Varsity fee fury43269099/22/2016 2:58:18 PM9/22/2016 2:58:18 PMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2302366e-6f09-4922-ac8f-95643cb390f0%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B2302366e-6f09-4922-ac8f-95643cb390f0%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx8810https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{2302366E-6F09-4922-AC8F-95643CB390F0}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/20 SEp - The Citizen - Varsity fee fury.pdf?d=w2302366e6f094922ac8f95643cb390f0~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Stellies invaded432668811/4/2016 10:33:29 AM11/4/2016 10:33:29 AMTransformation/Transformasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb2b39f51-e534-4664-9c80-3038a61b1887%7D&action=interactivepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7Bb2b39f51-e534-4664-9c80-3038a61b1887%7D&action=imagepreviewhttps://www.sun.ac.za/english/InTheNews/Forms/AllItems.aspx17320https://www.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://www.sun.ac.za/english{B2B39F51-E534-4664-9C80-3038A61B1887}https://www.sun.ac.za/english/InTheNews/03 Nov - Daily Voice - Stellies invaded.pdf?d=wb2b39f51e53446649c803038a61b1887~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Jaarverslag2011_afr953815/11/2012 7:32:21 AM5/11/2012 7:32:21 AMIn die afgelope paar  jaar is akademiese biblioteke aansienlik geraak deur  onder meer Sedert bibliotekarisse hierdie transformasie begin  snap het, het nuwe visies en toekomste STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6be114d8-023d-47e3-a06e-018083279f0f}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={6be114d8-023d-47e3-a06e-018083279f0f}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs13940http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{6BE114D8-023D-47E3-A06E-018083279F0F}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/Jaarverslag2011_afr.pdf?d=w6be114d8023d47e3a06e018083279f0f~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
jaarverslag2013_afr952195/1/2014 7:24:02 PM5/1/2014 7:24:02 PMinligting, opvoeding, privaatheid, burgerlike betrokkenheid en tegnologiese transformasie Hierdie tendense is gegrond op die aanname dat “tyd in die globale inligtingsomgewing snel STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={85cd87a3-34fc-4e90-a39e-3a25670c7296}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={85cd87a3-34fc-4e90-a39e-3a25670c7296}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs7130http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{85CD87A3-34FC-4E90-A39E-3A25670C7296}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/jaarverslag2013_afr.pdf?d=w85cd87a334fc4e90a39e3a25670c7296~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
jaarverslag2012_afr953836/21/2013 1:23:31 PM6/21/2013 1:23:31 PMYour dynamic partner in academic excellence So, wat impliseer dít vir die kernwerksaamhede beskikbaar sal wees – en die gevolglike transformasie van aanlynteenwoordigheid en dienste STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={06e96e8d-273f-49d9-96c0-39faad9045ac}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={06e96e8d-273f-49d9-96c0-39faad9045ac}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs19040http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{06E96E8D-273F-49D9-96C0-39FAAD9045AC}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/jaarverslag2012_afr.pdf?d=w06e96e8d273f49d996c039faad9045ac~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
subnuus_april2008952304/29/2008 2:37:06 PM4/29/2008 2:37:06 PMOns neem afskeid van Amanda en Susanne Nuwe studenteassistente by IDP’s en Bronverskaffing Misdaad in Biblioteke Nuusbrief: Universiteit van Stellenbosch Biblioteekdiens April 2008 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={f06f856b-a45d-4fee-be95-59bed14602a6}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={f06f856b-a45d-4fee-be95-59bed14602a6}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs25130http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{F06F856B-A45D-4FEE-BE95-59BED14602A6}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/subnuus_april2008.pdf?d=wf06f856ba45d4feebe9559bed14602a6~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
US_Regulasie_vir_Navorsingsdatabestuur_Afrikaans_Finaal 202415616934/23/2024 1:18:04 PM4/23/2024 1:18:04 PMUniversiteit Stellenbosch Regulasie vir Navorsingsdatabestuur Januarie 2024 2 Universiteit Stellenbosch Universiteit Stellenbosch Regulasie vir STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7bf8939-4560-4a89-b262-a043e13bbbae}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c7bf8939-4560-4a89-b262-a043e13bbbae}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/rdm1650http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{C7BF8939-4560-4A89-B262-A043E13BBBAE}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/rdm/US_Regulasie_vir_Navorsingsdatabestuur_Afrikaans_Finaal 2024.pdf?d=wc7bf893945604a89b262a043e13bbbae~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Stellenbosch Universiteit Biblioteekdiens - BIBNUUS1552857/2/2019 9:40:01 AM7/2/2019 9:40:01 AMMet hierdie laaste uitgawe van Bibnuus vir 2006 wil ons graag almal bedank vir se lesing het gefokus op transformasie op die terrein van wetenskaplike publikasie STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/SiteAssets/bibnuus/2006-1115030http://library.sun.ac.zahtmlFalsehtmhttp://library.sun.ac.za{FCBCB29C-1BBC-41DE-BF90-58A1A91ADF68}FrontPage.Editor.Document~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
jaarverslag2010_afr953794/13/2012 9:48:13 AM4/13/2012 9:48:13 AMJAARVERSLAG    U dinamiese vennoot in akademiese uitnemendheid 2 Inhoud 1. Die konteks 3 2. Hoogtepunte van die jaar 4 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a6b4bf29-408a-452b-8fea-21bf0c7753e5}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={a6b4bf29-408a-452b-8fea-21bf0c7753e5}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs15440http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{A6B4BF29-408A-452B-8FEA-21BF0C7753E5}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/jaarverslag2010_afr.pdf?d=wa6b4bf29408a452b8fea21bf0c7753e5~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
2022_Library_Annual Report (AF)4803925/12/2023 8:31:36 AM5/12/2023 8:31:36 AMJAARVERSLAG 2022 Biblioteek- en InligtingsdiensInleiding 5 Hoogtepunte van 2022 9 Ons strategiese doelwitte 3.1 Responsiewe, transformerende en inklusiewe dienste 14 3.2 Optimale STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c4bf23cd-2aea-4ddb-97ae-eb1c54bdd695}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={c4bf23cd-2aea-4ddb-97ae-eb1c54bdd695}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs7610http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{C4BF23CD-2AEA-4DDB-97AE-EB1C54BDD695}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/2022_Library_Annual Report (AF).pdf?d=wc4bf23cd2aea4ddb97aeeb1c54bdd695~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
Annual Report 2018 AFR (3MB)948367/31/2019 10:55:42 AM7/31/2019 10:55:42 AMNes die Universiteit, het die Biblioteek- en Inligtingsdiens óók oor 100 jaar van leer, groei en saam vorentoe beweeg besin Toe Victoria Kollege ’n eeu gelede amptelik die US STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={366487c7-8940-4dd3-b8d9-d16d4a545216}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={366487c7-8940-4dd3-b8d9-d16d4a545216}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs15520http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{366487C7-8940-4DD3-B8D9-D16D4A545216}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/Annual Report 2018 AFR (3MB).pdf?d=w366487c789404dd3b8d9d16d4a545216~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515
subnuus_okt20089508210/7/2008 3:59:58 PM10/7/2008 3:59:58 PMSubnuusSubnuusSubnuus Personeelnuusbrief van die US Biblioteek– en Inligtingsdiens / Staff newsletter of the SU Library and Information Service In hierdie uitgawe STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0276fac5-1121-4614-aea9-c510c6a9f460}&action=interactivepreviewhttp://library.sun.ac.za/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0276fac5-1121-4614-aea9-c510c6a9f460}&action=imagepreviewhttp://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs28620http://library.sun.ac.zapdfFalsepdfhttp://library.sun.ac.za{0276FAC5-1121-4614-AEA9-C510C6A9F460}http://library.sun.ac.za/SiteCollectionDocuments/pubs/subnuus_okt2008.pdf?d=w0276fac511214614aea9c510c6a9f460~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js1515