Learning & Teaching Enhancement
Welcome to Stellenbosch University

​ ​Division for Learning and Teaching Enhancement


Dr Antoinette Van der Merwe

Senior Director

advdm@sun.ac.za
+27 21 808 3075​​
​​​

The Division for Learning and Teaching Enhancement strives to enrich the learning and teaching experience for academics and students within the university’s multilingual environment.

Die Afdeling vir Leer- en Onderrigverryking streef daarna om die leer- en onderrigervaring van akademici en studente binne die universiteit se meertalige konteks te verryk.​​​​

KwiCandelo loKwandisa ukuFunda nokuFundisa, apho sizama ukutyebisa amava okufunda nokufundisa kubahlohli nabafundi, aba kwiyunivesithi engqongwe ziilwimi ezininzi. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​