pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van ​​​die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

doktoraleprogramme

PhD (Afrikaans en Nederlands)
Afrikaans en Nederlands​
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023
PhD (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2022​
​30 Nov 2022
PhD (Algemene Taalwetenskap)
Algemene Taalwetenskap
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023​
​PhD (Antieke Kulture)
Antieke Studie
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Antieke Tale)
​​Antieke Studie
​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023​
​PhD (Besluitneming en Kennisdinamika)
​​Inligtingwetenskap
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
​​PhD (Drama- en Teaterstudie)
Drama
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Duits)
Moderne Vreemde Tale
​31 Okt 2023
​​30 Nov 2023
​PhD (Engels)
​Engels
​​31 Mrt 2024
​​31 Mrt 2024​​​
​PhD (Evaluasiestudie)​
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
PhD (Filosofie)
​Filosofie
​30 Sept 2023
​30 Nov 2023
PhD (Frans)
​​Moderne Vreemde Tale
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2023
​31 Okt 2023
​PhD (Geskiedenis)
Geskiedenis​
​31 Mrt 2024
​31 Mrt 2024
PhD (Joernalistiek)
Joernalistiek
​31 Mrt 2024
​31 Mrt 2024
PhD (Leksikografie)
Afrikaans en Nederlands​
​30 Nov 2023​
​​​30 Nov 2023
PhD (Maatskaplike Werk)
Maatskaplike Werk
​31 Aug 2023
​31 Aug 2023​​
​PhD (Musiek)
Musiek
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
​​PhD (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023
​PhD (Sielkunde)
Sielkunde
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)​
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Sosio-Informaktika)
​​Inligtingwetenskap
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Sosiologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
PhD (Stads- en Streekbeplanning)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Okt 2023
​31 Okt 2023
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Okt 2023
​31 Okt 2023
​PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
​PhD (Toegepaste Etiek)
​​​​Fi​losofie
​30 Sept 2023
​30 Nov 2023
​PhD (Vergelykende Letterkunde)
​​Moderne Vreemde Tale
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023
​PhD (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands​
​​31 Okt 2023
​​30 Nov 2023​
PhD (Visuele Kunste)​
​Visuele Kunste​
​​30 Nov 2023
​​30 Nov 2023

Aansoekproses