pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van ​​​die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

doktoraleprogramme

PhD (Afrikaans en Nederlands)
Afrikaans en Nederlands​
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
PhD (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
PhD (Algemene Taalwetenskap)
Algemene Taalwetenskap
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
​PhD (Antieke Kulture)
Antieke Studie
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Antieke Tale)
​​Antieke Studie
​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024​
​PhD (Besluitneming en Kennisdinamika)
​​Inligtingwetenskap
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
​​PhD (Drama- en Teaterstudie)
Drama
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Duits)
Moderne Vreemde Tale
​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
​PhD (Engels)
​Engels
​​25 Mrt 2025
​​25 Mrt 2025
​PhD (Evaluasiestudie)​
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2024
​31 Aug 2024
PhD (Filosofie)
​Filosofie
​30 Sept 2024
​30 Nov 2024
PhD (Frans)
​​Moderne Vreemde Tale
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2024
​31 Okt 2024
​PhD (Geskiedenis)
Geskiedenis​
​31 Mrt 2025
​31 Mrt 2025
PhD (Joernalistiek)
Joernalistiek
01 Jun 2024
​01 Jun 2024
PhD (Leksikografie)
Afrikaans en Nederlands​
​30 Nov 2024​
​​​30 Nov 2024
PhD (Maatskaplike Werk)
Maatskaplike Werk
​30 Aug 2024
​30 Aug 2024​​
​PhD (Musiek)
Musiek
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
​​PhD (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
​PhD (Sielkunde)
Sielkunde
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)​
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Sosio-Informaktika)
​​Inligtingwetenskap
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Sosiologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Stads- en Streekbeplanning)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Okt 2024
​31 Okt 2024
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Okt 2024
​31 Okt 2024
​PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2024
​30 Sept 2024
​PhD (Toegepaste Etiek)
​​​​Fi​losofie
​30 Sept 2024
​30 Nov 2024
​PhD (Vergelykende Letterkunde)
​​Moderne Vreemde Tale
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
​PhD (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands​
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024
PhD (Visuele Kunste)​
​Visuele Kunste​
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024

​​

Aansoekproses