pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

MAGISTERPROGRAMME​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Magister​​grade
M in Maatskaplike Werk​
Maatskaplike Werk
​31 Aug 2024
​31 Aug 2024
M in Stads- en Streeksbeplanning
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
​​​​​​​​​​​​​​​​Magister in die Lettere en Wysbegeerte (MA) 
MA (Afrikaans en Nederlands)
Afrikaans en Nederlands
31 Aug 2024
31 Okt 2024
MA (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024​
MA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
Afrikatale
Nie aangebied vir 2025-inname nie
MA (Algemene Taalwetenskap)
​Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2024
​30 Nov 2024
MA (Antieke Kulture)
Antieke Stu​die
31 Aug 2024
31 Okt 2024
​MA (Antieke Tale)
Antieke Studie
31 Aug 2024
​31 Okt 2024
MA (Drama- en Teaterstudie)
​Drama​
​31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
MA (Duits)
Moderne Vreemde Tale
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
MA (Engels)
Engels
​25 Mar 2025
​25 Mar 2025
MA (Filosofie)
​Filosofie
​31 Aug 2024
30 Nov 2024
​MA (Frans)
Moderne Vreemde Tale
​​30 Nov 2024
​​30 Nov 2024​
​​MA (Geografie en Omgewingstudie)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2024
​31 Okt 2024
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2024
​31 Okt 2024
​MA (Geskiedenis)
Geskiedenis
​31 Aug 2024
​31 Okt 2024
​​MA (Joernalistiek)
Joernalistiek​
​30 Sept 2024
​30 Sept 2024
MA (Interkulturele Kommunikasie)
Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2024
​30 Nov 2024
​MA (Internasionale Studie)
​​Politieke Wetenskap
​Nie aangebied vir 2025-inname nie
MA (Kliniese Sielkunde)
Sielkunde
​30 Mei 2024
​30 Mei 2024
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
Afrikaans en Nederlands
​30 Okt 2024
​30 Okt 2024
MA (Leksikogafie)
Afrikaans en Nederlands
31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropol​​ogie
​31 Okt 2024
31 Okt 2024
MA (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Sept 2024
​​30 Sept 2024
​​MA (Sielkunde)
Sielkunde
​31 Aug 2024
​31 Okt 2024
MA (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
Nie aangebied vir 2025-inname nie
MA (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​31 Okt 2024
​30 Nov 2024
MA (Sosio-Informatika)
Inligtingswetenskap
30 Sept 2024
31 Okt 2024
MA (Sosiologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​31 Okt 2024
​30 Nov 2024
MA (Tegnologie vir Taalaanleer)
Moderne Vreemde Tale
​​Nie aangebied vir 2025-inname nie

MA (Tweedetaalstudie)
Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2024
​30 Nov 2024
MA (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands
​31 Aug 2024
31 Okt 2024
MA (Visuele Kunste)
Visuele Kunste
​​31 Okt 2024
30 Nov 2024
MA (Visuele Kunste: Kunsonderwys)
Visuele Kunste
​31 Aug 2024
​30 Nov 2024
​MA (Visuele Studie)​
Visuele Kunste
​31 Aug 2024
​30 Nov 2024
Magister in die Musiek​ (MMus)
MMus
Musiek​
​31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
Magister in die Wysbegeerte (MPhil)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamika)
​Inligtingswetenskap

​Nie aangebied vir 2025-inname nie​
MPhil (Filmmusiek)
Musiek​
​30 Sept 2024
​31 Okt 2024
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
​Inligtingswetenskap
​30 Sept 2024
31 Okt 2024
MPhil (Musiektegnologie)
Musiek​
​30 Sept 2024
​31 Okt 2024​​
​MPhil (Monitering en Evaluering)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2024
​30 Sept 2024
MPhil (Openbare Geestesgesondheid)
Sielkunde
31 Okt 2024
​31 Okt 2024
MPhil (Ramprisiko-wetenskap en -ontwikkeling)
Ramp- en Risiko-reduksie (RADAR)
​30 Okt 2024
​28 Nov 2024
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
​​Geografie en Omgewingstudie
​​31 Aug 2024
31 Okt 2024
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2024
​​30 Sept 2024
MPhil (Toegepaste Etiek)
Filosofie
30 Sept 2024                31 Okt 2024
MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)​​​
     Kurseswerk-opsie 
     Voltesis-opsie​
Sosiologie en Sosiale Antropologie23 Aug 202423 Aug 2024

Aansoekproses