pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

honneursPROGRAMME

​​​​Honneurs-Baccalaureus in die Lettere en Wysbegeerte (HonsBA)
HonsBA (Afrikaans en Nederlands)​
Afrikaans en Nederlands
​31 Aug 2024
31 Sept 2024​
HonsBA (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
HonsBA (Algemene Taalwetenskap)
Algemene Taalwetenskap
30 Aug 2024
​30 Nov 2024
HonsBA (Antieke Kulture)
Antieke Studie
​31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
HonsBA (Antieke Tale)
Antieke S​​tudie
31 Aug 2024
31 Okt 2024
HonsBA (Chinees)
Moderne Vreemde Tale
​31 Aug 2024
30 Nov 2024
HonsBA (Drama- en Teaterstudie
Drama​
​​31 Aug 2024
15 Okt 2024
​HonsBA (Duits)
​​Moderne Vreemde Tale
​​​31 Aug 2024​
​30 Nov 2024
HonsBA (Engels)
E​ngels
​​​​31 Aug 2024
30 Nov 2024
HonsBA (Filosofie)
Filosofie​
​​​​​​31 Aug 2024
​30 Nov 2024
​HonsBA (Frans)
​​Moderne Vreemde Tale
​31 Aug 2024
30 Nov 2024
HonsBA (Geografie en Omgewingstudie)
Geografi​e en Omgewingstudie
​31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
​HonsBA (Geografiese Inligtingstelsels)
Geografi​e en Omgewingstudie
31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
HonsBA (Geskiedenis)
Geskiedenis​
31 Aug 2024
​​31 Okt 2024
HonsBA (Internasionale Studie)
​​Po​litieke Wetenskap
30 Sept 2024
​30 Sept 2024
HonsBA (Taalpraktyk) ​
Afrikaans en Nederlands
​30 Aug 2024
​30 Sept 2024
HonsBA (Joernalistiek)
Joernalistiek
​​31 Aug 2024
​31 Aug 2024
HonsBA (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Sept 2024
​30 Sept 2024
HonsBA (Sielkunde)
Sielkunde
​31 Jul 2024
​31 Aug 2024
HonsBA (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
31 Aug 2024
​30 Nov 2024
HonsBA (Sosiologie)

Sosiologie en Sosiale Antropologie
​31 Aug 2024
30 Nov 2024​
HonsBA (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands
​13 Aug 2024
​13 Aug 2024
​HonsBA (Visuele Kunste Illustrasie)
​​Visuele Kunste
​​31 Aug 2024
​30 Nov 2024
HonsBA (Visuele Studie)
​​Visuele Kunste
31 Aug 2024
30 Nov 2024
​​​​​​​​Honneurs-Baccalaureus in Informatika (HonsBInf)
HonsBInf (Informasiestelselbestuur)​
Inligtingswetenskap
​31 Aug 2024
​​​​30 Nov 2024
​​​​​​​​Honneurs-Baccalaureus in Musiek (HonsBMus)
HonsBMus
Musiek​
​31 Aug 2024
​​​31 Okt 2024


Aansoekproses