pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

honneursPROGRAMME

​​​​Honneurs-Baccalaureus in die Lettere en Wysbegeerte (HonsBA)
HonsBA (Afrikaans en Nederlands)​
Afrikaans en Nederlands
​31 Aug 2023
31 Okt 2023
HonsBA (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023
HonsBA (Afrikatale vir Porfessionele Kontekste)
Afrikatale
​​​Nie aangebied vir 2024-inname nie

HonsBA (Algemene Taalwetenskap)
Algemene Taalwetenskap
30 Aug 2023
​30 Nov 2023
HonsBA (Antieke Kulture)
Antieke Studie
​31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
HonsBA (Antieke Tale)
Antieke S​​tudie
31 Aug 2023
31 Okt 2023
HonsBA (Chinees)
Moderne Vreemde Tale
​31 Aug 2023
30 Nov 2023​
HonsBA (Drama- en Teaterstudie
Drama​
​​31 Aug 2023
15 Okt 2023
​HonsBA (Duits)
​​Moderne Vreemde Tale
​​​31 Aug 2023​
​30 Nov 2023
HonsBA (Engels)
E​ngels
​​​​31 Aug 2023
30 Nov 2023
HonsBA (Filosofie)
Filosofie​
​​​​​​30 Aug 2023
​30 Nov 2023
​HonsBA (Frans)
​​Moderne Vreemde Tale
​31 Aug 2023
30 Nov 2023
HonsBA (Geografie en Omgewingstudie)
Geografi​e en Omgewingstudie
​31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
​HonsBA (Geografiese Inligtingstelsels)
Geografi​e en Omgewingstudie
30 Aug 2023
​​31 Okt 2023​
HonsBA (Geskiedenis)
Geskiedenis​
31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
HonsBA (Internasionale Studie)
​​Po​litieke Wetenskap
30 Sept 2023
​30 Sept 2023
HonsBA (Joernalistiek)
Joernalistiek
​​31 Aug 2023
​31 Aug 2023
HonsBA (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Sept 2023
​30 Sept 2023
HonsBA (Sielkunde)
Sielkunde
​31 Jul 2023
​31 Aug 2023
HonsBA (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
30 Aug 2023
​30 Nov 2023
HonsBA (Sosiologie)

Sosiologie en Sosiale Antropologie
​30 Aug 2023
30 Nov 2023​
HonsBA (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands
​31 Aug 2023
​31 Okt 2023
​HonsBA (Visuele Kunste Illustrasie)
​​Visuele Kunste
​​31 Aug 2023
​30 Nov 2023
HonsBA (Visuele Studie)
​​Visuele Kunste
31 Aug 2023
30 Nov 2023
​​​​​​​​Honneurs-Baccalaureus in Informatika (HonsBInf)
HonsBInf (Informasiestelselbestuur)​
Inligtingswetenskap
​31 Aug 2023
​​​​30 Nov 2023
​​​​​​​​Honneurs-Baccalaureus in Musiek (HonsBMus)
HonsBMus
Musiek​
​31 Aug 2023
​​​30 Nov 2023


Aansoekproses