Drama
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Deeltydse Personeel

Marina Albertyn – Publisiteit

Marthinus Basson – Toneelspel

Susanne Beyers – Toneelspel en Spraak

Julia Cain – Teaterwetenskap

Nita Fourie – Toneelspel

Andre Gerber – Regie, Toneelspel en Spraak

Nicole Holm – Toneelspel en Spraak

Anel Joubert – Beweging

Lewis Kampher – Assistent

Elana Snyman – Ontwerp, Dekor en Rekwisiete

Malan Steyn – Kreatiewe Skryf