History
Welkom by Universiteit Stellenbosch

1st Jaar Modules

Semester 1

 

13463 - Ges 114 (12) 

Inleiding tot die vernaamste globale patrone en ontwikkelinge in geskiedenis (3L,1T) 

 • Nomadiese samelewings
 • Die landbou revolusie en totstandkoming van gevestigde samelewings
 • Die ontwikkeling van komplekse samelewings
 • Die ontluiking van moderniteit en die nywerheidsomwenteling
 • Historiese konstruering van die moderne globaliserende wêreld

Semester 2


 

13463 - Ges 144 (12) 

Oorsig oor die Suid-Afrikaanse Geskiedenis (3L,1T) 

 • Debatte rondom die vestiging van bevolkingsgroepe in Suid-Afrika

 • Botsings in die binneland - historiese betekenis van 19de-eeuse migrasies

 • Die minerale revolusie en die impak op moderne Suid-Afrika

 • Afrikanernasionalisme as historiese faktor

 • Segregasie en apartheid

 • Swart nasionalisme en politiek in die 20ste eeu

 • Suid-Afrika en die buitewêreld