Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kollokwium

​Die kollokwium van die Departement Afrikaans en Nederlands is ʼn tweejaarlikse openbare gespreksgeleentheid waar die een of ander tersaaklike eietydse kwessie aan die orde gestel word. Die doel daarvan is om veral studente ʼn kans te gee om deel te neem aan ʼn vorm van ingeligte, openhartige en eksploratiewe samespraak. Ons voorsien hiermee na ons mening in ʼn steeds dringender behoefte aan die ontwikkeling van ʼn kritiese bewussyn oor eietydse diskoerse en gekontesteerde kwessies, dikwels met verwysing na die rol van letterkunde en ander artistieke vorme in ons komplekse maatskappy. Die geleenthede dien ook om die idee te vier dat dit moontlik is om oor enige moeilike saak te praat met ʼn soort informele grasie, met behoud van selfrespek, respek vir ander en ʼn wellewende, geesryke retoriese styl. Ons uitgenooide gaste kom uit wye ’n spektrum van skrywers, denkers, musici en aktiviste van binne en buite die Universiteit van Stellenbosch. Die formaat wissel van voordragte, tot lesings, tot paneelbesprekings en uitgebreide persoonlike onderhoude.

2016: Die Antroposeen en klimaatsverandering

2015: Bou jou eie Departement AFRIKAANS

2014: MENS DIER DING Alfred Schaffer oor sy veelsydige digterskap: Gesprek met Marlene van Niekerk

2012: Jonathan Zapiro in gesprek met Marlene van Niekerk

2010: Brief aan Suid-Afrika - Digters skryf 'n gedig as "antwoord" op  Allen Ginsberg se  gedig "America", maar met verwysing na Suid-Afrika

2009: Larkin in Afrikaans: 'n Eksperiment in vertaling

2008: MYSTIC BOERE: Lirieke in Afrikaanse rockmusiek

2007: Ivan Vladislavic in gesprek met Marlene van Niekerk