Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse modules

Oor ons voorgraadse modules


Die Departement Afrikaans en Nederlands bied voorgraads twee strome aan: Afrikaanse Taalaanleer and Afrikaans en Nederlands. Afrikaanse Taalverwerwing is vir studente wat nie Afrikaans Huistaal op skool gehad het nie, maar wat belangstel om Afrikaanse taal en kultuur te bestudeer. Afrikaans en Nederlands is vir studente wat Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal op skool gehad het en wat Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en taalkunde wil bestudeer.


Voorgraadse aansoeke vir 2025 maak Maandag 1 April 2024 oop en sluit Woensdag 31 Julie 2024.

Klik HIER vir ’n aansoekprosesgids. Klik
HIER om op SUNStudent aansoek te doen.Hoe om jou module te kies

Wil jy Afrikaans studeer maar jy weet nie watter module om te kies nie? Dink aan jou Afrikaanse taalvaardigheidsvlak en kies die module wat die beste daarby pas.


Geen opleiding in Afrikaans nie
OF
Afrikaans Tweede Addisionele Taal
Afrikaans Eerste Addisionele Taal
EN
Nie ’n moedertaalspreker nie
Afrikaans Huistaal
OF
Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Ikoon Pyl 3.pngIkoon Pyl 3.pngIkoon Pyl 3.png
Afrikaanse Taalaanleer 179
(vir vreemdetaalsprekers)
Afrikaanse Taalaanleer 189
(vir tweedetaalsprekers)
Afrikaans en Nederlands 178


Afrikaanse Taalaanleer

Wil jy jou kennis van Afrikaanse taal en kultuur verbeter? Klik op die blokkies hieronder om meer te uit te vind.

Afrikaanse Taalaanleer 179​ Afrikaanse Taalaanleer 189 Afrikaanse Taalaanleer 289​


 

Afrikaans en Nederlands

Hoekom sit jy nie jou naam neer om Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en taalkunde te bestudeer nie? Klik op die blokkies hieronder om meer te uit te vind.

As jy met nagraadse studie wil voortgaan, het jy sowel Afrikaans en Nederlands 318 as Afrikaans en Nederlands 348 nodig.

Afrikaans en Nederlands 178​Afrikaans en Nederlands 278
Afrikaans en Nederlands 318 Afrikaans en Nederlands 348