History
Welkom by Universiteit Stellenbosch

2de Jaar Modules

Semester 1


13463 - Ges 214 (16) 

Sleutelprosesse in Westerse Wordingsgeskiedenis (3L,1T) 

 • Wêreldryke, state en die totstandkoming van ʼn globale ekonomie
  • Die skepping van ʼn globale ekonomie: van China na die Amerikas
  • Wêreldryke in ʼn industriële eeu
  • Kapitalisme en die opkoms van die moderne staat
  • Vandag se wêreld: post-imperiaal of neokoloniaal?
 • Oorspronge, dinamika en uitwerking van historiese revolusies


Semester 2


13463 - Ges 244 (16) 

Afrika en Suid-Afrika: Kolonisasie en die herrangskikking van samelewingsordes (3L,1T) 

 • Afrika en die Weste in die 19de eeu.
  • Kolonisasiebeleide in Afrika
  • Politieke, kulturele en ekonomiese uitwerking van die kolonisasie van Afrika in die 19de eeu
 • Suid-Afrika in die 18de en 19de eeu
  • Die politieke en kulturele dinamika van die 18de en 19de eeu
  • Die totstandkoming van nuwe swart ryke en blanke republieke in die binneland in die 19de eeu
  • Die minerale revolusie: ʼn nuwe politieke en kulturele samelewingsorde in wording