Philosophy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MPhil in Toegepaste Etiek

Dit is 'n jaarlange kursus vir studente wat reeds 'n nagraadse kwalifikasie het en ook agtergrondkennis van filosofie en toegepaste etiek het.

Die kursus bestaan uit twee reekse lesings, wat elk 'n week duur. Die eerste reeks vind aan die einde van Januarie plaas en die tweede reeks gedurende Julie. Assessering vind plaas deur middel van opdragte wat voltooi moet word. Die opdragte sluit ook 'n tesis in, wat 50% van die finale punt tel. Die tesis word deur eksterne moderators geëvalueer. Dit is verpligtend om beide reekse lesings by te woon. Die kursus word slegs elke tweede jaar aangebied. Die volgende kursus sal in 2017 aangebied word.  Met ander woorde, dit is nie 'n vereiste om in Stellenbosch woonagtig te wees om aan hierdie kursus deel te neem nie.

Studente wat hierdie kursus volg spesialiseer gewoonlik in een van die volgende rigtings: biomediese-etiek, sake-etiek, of omgewings-etiek. Vir meer inligting, besoek die webtuiste van die Sentrum vir Toegepaste Etiek.​

Studente wat gemiddeld 65% of meer behaal, sal oorweeg word vir 'n PhD in Filosofie of Toegepaste Etiek. 

Klik op hierdie skakel vir meer inligting: Centre for Applied Ethics​​