Ancient Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fokusareas

Die Departement se navorsing fokus op die volgende areas:

 • Invloed en resepsie van die antieke wêreld in kontemporêre Suid-Afrika
 • Die studie van antieke tale en kulture in die digitale tydperk
 • Godsdiens, filosofie en moraliteit in antieke tekste
 • Materiële kultuur en beeldwêreld, kuns en ikonografie
 • Bybeltale, -vertaling en -interpretasie
 • Museum- en erfenisstudie
 • Griekse en Latynse letterkunde, individu en samelewing 
 • Antieke kulture: metodologie en interpretasiemodelle
 • Afro-Asiatiese en Afrika tale
 • Linguistiek

Invloed en resepsie van die antieke wêreld in kontemporêre Suid-Afrika

 • Die literêre resepsie van Romeinse digkuns (De Villiers)
 • Die antieke wêreld en populêre kultuur (Cornelius)
 • Versamelings van klassieke oudhede in Suid-Afrikaanse museums (Masters)

Die studie van antieke tale en kulture in die digitale tydperk

 • Multimedia en antieke kulture (Cornelius, Daniels)

Godsdiens, filosofie en moraliteit in antieke tekste

 • Griekse en Romeinse morele filosofie and godsdienste (Thom)
 • Vroeg-Christelike letterkunde (Thom, A Kotzé)

Materiële kultuur en beeldwêreld, kuns en ikonografie

 • Materiële kultuur en beeldwêreld van Noord-Afrika en Wes-Asië (Cornelius)
 • Klassieke kuns en ikonografie (Masters)
 • Antieke kindertyd en materiële kultuur (Masters)

Bybeltale, -vertaling en -interpretasie

 • Kognitiewe linguistiek en die vertaling van die Bybel (Van der Merwe)
 • Die semantiek en pragmatiek van Bybelse Hebreeus (Van der Merwe)
 • Die Ou Testament en die antieke wêreld (Cornelius)
 • Taalkunde en vertaling van die Griekse Nuwe Testament (Thom)
 • Die Nuwe Testament en die antieke wêreld (Thom)

Museum- en erfenisstudie

 • 'n Katalogus van artefakte uit antieke Egipte en die Ou Nabye Ooste in Suid-Afrikaanse versamelings (Cornelius)
 • Suid-Afrikaanse Mummieprojek (Cornelius)
 • Versamelings van klassieke oudhede in Suid-Afrikaanse Museums (Masters)

Griekse en Latynse letterkunde, individu en samelewing

 • Romeinse liriese en elegiese digkuns (De Villiers)
 • Romeinse epos (De Villiers)
 • Augustinus (A Kotzé)
 • Laat Oudheid (Thom, A Kotzé)

Antieke kulture: metodologie en interpretasiemodelle

 • Kognitiewe linguistiek en interpretasie (Van der Merwe)

Afro-Asiatiese en Afrika tale

 • Semitiese tale en hul grammatika: Hebreeus, Arabies, Ugarities, Aramees, Amorities (Andrason)
 • Berberse and Tjadiese tale (Andrason)
 • Vergelykende grammatika van Semities en Afro-Asiaties (Andrason)
 • Afrikatale: isiXhosa, Lingala, Kituba, Maasai, Tjwao (Andrason)

Linguistiek

 • Kognitiewe linguistiek (Van der Merwe, Andrason)
 • Taalkontak en taalverandering (Andrason)
 • Minderheids(mikro)tale (Andrason)
 • Linguistiese kategorieë, radiale netwerke, en semantiese kaarte (Andrason)
 • Semantiek, pragmatiek, morfosintaksis, sintaksis (Andrason)
 • Tipologie (Andrason)
 • Grammatikalisering (Andrason)
 • Taaldokumentering (Andrason)
 • Dekolonisering (Andrason)