Ancient Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Kontak Ons

Voorsitter van die Departement

Prof Annemaré Kotzé

Kamer 349 - Lettere en Sosiale Wetenskappe

e-pos

 

Sekretaresse

Me Louise Damons

Kamer 335 - Lettere en Sosiale Wetenskappe

+27 21 808 3203

e-pos

 

Kontakbesonderhede

Antieke Studie

Universiteit Stellenbosch

Privaatsak X1

Matieland

7602 Suid-Afrika

 

Adres

Derde Vloer

Lettere en Sosiale Wetenskappe Gebou

Hoek van Merrimanlaan en Ryneveldstraat