pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van ​​​die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD​

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum
Nagraadse Diplomas (NGDip)​
NGDip (Filmmusiek)​
Musiek​
​30 Sep 2022
​​30 Nov 2022
NGDip (Interkulturele Kommunikasie)
Algemene Taalwetenskap
30 Sep 2022
30 Nov 2022
NGDip (Kennis- en Ingligtingstelselbestuur)
Inligtingswetenskap
​30 Sep 2022
​31 Okt 2022
​NGDip (Monitering en Evaluering)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2022
​30 Sep 2022
NGDip (Musiektegnologie)
Musiek
​​​30 Sep 2022
​30 Nov 2022​
NGDip (Navorsingsbestuur en- administrasie)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​​​​31 Aug 2022​
​​30 Sep 2022
NGDip (Openbare Geestesgesondheid)
Sielkunde
​​​​​Tans nie aangebied nie
NGDip (Ramprisikostudie en
-ontwikkeling

Ramp- en Risiko-reduksie (RADAR)
​31 Aug 2022
​31 Okt 2022
NGDip (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​​30 Sep 2022​
​​​30 Nov 2022
NGDip (Tegnologie vir Taalaanleer)
Moderne Vreemde Tale
​​​Nie aangebied vir 2023-inname nie

​NGDip (Toegepaste Etiek)
Filosofie​
​30 Sep 2022
​​30 Nov 2022
NGDip (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)​
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​30 Sep 2022
​​​​​30 Nov 2022​
NGDip (Tweedetaalstudie)​
Algemene Taalwetenskap
​30 Sep 2022
​​​​30 Nov 2022


Application Process