pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum

MAGISTERPROGRAMME​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Magister​​grade
M in Maatskaplike Werk​
Maatskaplike Werk
​31 Aug 2023
​31 Aug 2023
M in Stads- en Streeksbeplanning
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
​​​​​​​​​​​​​​​​Magister in die Lettere en Wysbegeerte (MA) 
MA (Afrikaans en Nederlands)
Afrikaans en Nederlands
31 Aug 2023
31 Okt 2023
MA (Afrikatale)
Afrikatale
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023
MA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
Afrikatale
Nie aangebied vir 2024-inname nie
MA (Algemene Taalwetenskap)
​Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2023
​30 Nov 2023
MA (Antieke Kulture)
Antieke Stu​die
31 Aug 2023
31 Okt 2023
​MA (Antieke Tale)
Antieke Studie
31 Aug 2023
​31 Okt 2023
MA (Drama- en Teaterstudie)
​Drama​
​31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
MA (Duits)
Moderne Vreemde Tale
​30 Aug 2023
​30 Nov 2023​
MA (Engels)
Engels
​31 Mar 2024
​31 Mar 2024
MA (Filosofie)
​Filosofie
​31 Aug 2023
30 Nov 2023
​MA (Frans)
Moderne Vreemde Tale
​​30 Aug 2023
​​30 Nov 2023​
​​MA (Geografie en Omgewingstudie)
Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2023
​31 Okt 2023
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
Geografie en Omgewingstudie
​30 Aug 2023
​31 Okt 2023​​​
​MA (Geskiedenis)
Geskiedenis
​31 Aug 2023
​31 Okt 2023
​​MA (Joernalistiek)
Joernalistiek​
​30 Sept 2023
​30 Sept 2023
MA (Interkulturele Kommunikasie)
Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2023
​30 Nov 2023​​
MA (Internasionale Studie)
​​Politieke Wetenskap
​Nie aangebied vir 2024-inname nie
MA (Kliniese Sielkunde)
Sielkunde
​30 Mei 2023
​30 Mei 2023
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
Afrikaans en Nederlands
​30 Okt 2023
​30 Okt 2023​​
MA (Leksikogafie)
Afrikaans en Nederlands
31 Aug 2023
​​31 Okt 2023
MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropol​​ogie
​31 Okt 2023
30 Nov 2023
MA (Politieke Wetenskap)
Politieke Wetenskap
​30 Sept 2023
​​30 Sept 2023​​​
​​MA (Sielkunde)
Sielkunde
​31 Aug 2023
​31 Okt 2023
MA (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
Nie aangebied vir 2024-inname nie
MA (Sosiale Antropologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​31 Okt 2023
​30 Nov 2023​
MA (Sosio-Informatika)
Inligtingswetenskap
30 Sept 2023
31 Okt 2023
MA (Sosiologie)
Sosiologie en Sosiale Antropologie
​31 Okt 2023
​30 Nov 2023
MA (Tegnologie vir Taalaanleer)
Moderne Vreemde Tale
​​Nie aangebied vir 2024-inname nie

MA (Tweedetaalstudie)
Algemene Taalwetenskap
​30 Aug 2023
​30 Nov 2023
MA (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands
​31 Aug 2023
31 Okt 2023
MA (Visuele Kunste)
Visuele Kunste
​​31 Okt 2023
30 Nov 2023
MA (Visuele Kunste: Kunsonderwys)
Visuele Kunste
​31 Aug 2023
​30 Nov 2023
​MA (Visuele Studie)​
Visuele Kunste
​31 Aug 2023
​30 Nov 2023
Magister in die Musiek​ (MMus)
MMus
Musiek​
​31 Aug 2023
​​30 Nov 2023​
Magister in die Wysbegeerte (MPhil)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamika)
​Inligtingswetenskap

​Nie aangebied vir 2024-inname nie​
MPhil (Filmmusiek)
Musiek​
​30 Sept 2023
​30 Nov 2023​
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
​Inligtingswetenskap
​30 Sept 2023
31 Okt 2023​
MPhil (Musiektegnologie)
Musiek​
​30 Sept 2023
​30 Nov 2023​​
​MPhil (Monitering en Evaluering)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Openbare Geestesgesondheid)
Sielkunde
31 Aug 2023​​31 Aug 2023
MPhil (Ramprisiko-wetenskap en -ontwikkeling)
Ramp- en Risiko-reduksie (RADAR)
​30 Sept 2023
​15 Nov 2023
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
​​Geografie en Omgewingstudie
​​31 Aug 2023
31 Okt 2023
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)
​31 Aug 2023
​​30 Sept 2023​
MPhil (Toegepaste Etiek)

Filosofie
Nie aangebied vir 2024-inname nie​

MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)​​​
     Kurseswerk-opsie 
     Voltesis-opsie​
Sosiologie en Sosiale Antropologie31 Aug 2023
31 Okt 202330 Nov 2023
30 Nov 2023

Aansoekproses