pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD​

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika​​​

​​​​Program​​​
Departe​me​nt
​Sluiti​ng​​​sdatum
​​​Sluitingsdatum
MAGISTERPROGRAMME​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​Algemene Magister​​
​M in Maatskaplike Werk
Maatskaplike Werk
​31 Aug 2022
​31 Aug 2022
M in Stads- en Streeksbeplanning
​Geografie en Omgewingstudie
​31 Aug 2022
​​31 Okt 2022
​​​​​​​​​​​​​​​​Magister in die Lettere en Wysbegeerte (MA) 
MA (Afrikaans en Nederlands)
​Afrikaans en Nederlands


MA (Afrikatale)
Afrikatale


MA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
​Afrikatale


MA (Algemene Taalwetenskap)
​Algemene Taalwetenskap


​MA (Antieke Kulture)
Antieke Studie


​MA (Antieke Tale)
Antieke Studie​


MA (Drama- en Teaterstudie)
​Drama

​​
​MA (Duits)
​Moderne Vreemde Tale
​MA (Engels)
​Engels
​MA (Filosofie)
​Filosofie
​MA (Frans)
​Moderne Vreemde Tale
​​MA (Geografie en Omgewingstudie)
​Geografie en Omgewingstudie
MA (Geografiese Inligtingstelsels)​
​Geografie en Omgewingstudie
​MA (Geskiedenis)
​Geskiedenis
​​MA (Joernalistiek)
​Joernalistiek
MA (Interkulturele Kommunikasie)
Algemene Taalwetenskap


​MA (Internasionale Studie)
​​Politieke Wetenskap
​MA (Kliniese Sielkunde)
​Sielkunde
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
​Afrikaans en Nederlands​


MA (Leksikogafie)
Afrikaans en Nederlands

​​
​MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
​Sosiologie en Sosiale Antropologie


MA (Politieke Wetenskap)
​Politieke Wetenskap


​​MA (Sielkunde)
​Sielkunde
​MA (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
​Sosiologie en Sosiale Antropologie
​MA (Sosiale Antropologie)
​Sosiologie en Sosiale Antropologie
​MA (Sosio-Informatika)
Inligtingswetenskap


​MA (Sosiologie)
​Sosiologie en Sosiale Antropologie
​MA (Tegnologie vir Taalaanleer)
​Moderne Vreemde Tale
MA (Tweedetaalstudie)
Algemene Taalwetenskap


MA (Vertaling)
Afrikaans en Nederlands


MA (Visual Arts: Art Education)
Visual Arts
31 August
30 November​
MA (​Visual Studies)
Visual Arts
31 August
30 November​
Master of Music (MMus)
MMus
Music
31 August
30 November
Master of Philosophy (MPhil)
MPhil (Applied Ethics)
Philosophy​
Consult the department
Consult the department
MPhil (Decision-Making and Knowledge Dynamics)
Information Science
30 September
​31 October
MPhil (Disaster Risk Science and Development [DRSD])​
Research Alliance for Disaster Risk Reduction [RADAR]
31 August
31 October
​​MPhil (Film Music)
​​Music
​​30 September​
​​30 November
MPhil (Information and Knowledge Management)
Information Science
​​30 September
​31 October
MPhil (​Monitoring and Evaluation)
Centre for Research on Evaluation, Science and Technology [CREST]
31 August
​30 September
MPhil (Music Technology)
Music
​30 September
​​30 November
MPhil (Public Mental Health)
Psychology
31 August
31 August
MPhil (Science and Technology Studies)
​​Centre for Research on Evaluation, Science and Technology [CREST]​
​31 August
​30 September
MPhil (Transdisciplinary Health and Development Studies) (Research option)
Sociology and Anthropology
31 October
30 November

MPhil (Transdisciplinary Health and Development  Studies) 
(Coursework option)

Sociology and Anthropology
31 August
​30 November

MPhil (Urban and Regional Science)​
Department of Geography: Centre for Regional and Urban Innovation and Statistical Exploration (CRUISE)
​31 August
31 October


Application Process