Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksStatistiek

  
  
Description
  
  
  
  
Tabel 3:
Inskrywings volgens fakulteit, programvlak en jaar
Enrolments according to faculty, programme level and year In page navigation
Fig 3&4:
Inskrywings volgens geslag en jaar
Enrolments according to gender and year In page navigation
Tabel 4:
Inskrywings volgens programvlak, geslag en ras
Enrolments according to programme level, gender and year In page navigation
Tabel 5:
Inskrywings volgens geslag, programvlak en jaar
Enrolments according to programme level, gender and year In page navigation
Fig 5:
Inskrywings volgens huistaal en jaar
Enrolments according to home language and year In page navigation
Tabel 6:
Inskrywings volgens huistaal en jaar
Enrolments according to home language and year In page navigation
Fig 6:
Inskrywings volgens geografiese herkoms en jaar
Enrolments according to geographical origin and year In page navigation
Tabel 7:
Inskrywings volgens geografiese herkoms en jaar
Enrolments according to geographical origin and year In page navigation
Fig 7:
Verdeling van kwalifikasies toegeken volgens tipe kwalifikasie en jaar
Distribution of qualifications awarded according to type of qualification and year In page navigation
Tabel 9:
Personeel met permanente aanstellings volgens kategorie, ras, geslag en jaar
Staff with permanent appointments according to category, race, gender and year In page navigation
Tabel 8:
Kwalifikasies toegeken volgens tipe kwalifikasie en jaar
Qualifications awarded according to type of qualification and year In page navigation
Tabel 1:
Inskrywings volgens jaar en modus van onderrig
http://wwwd.stb.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/2013/table1.xlsx?Web=1In page navigation
Fig1:
Koppetelling van US-studente volgens jaar
http://wwwd.stb.sun.ac.za/english/Documents/Statistics/2013/fig1.xlsx?Web=1In page navigation
Tabel 2:
Inskrywings volgens programvlak en jaar
Enrolments according to programme level and year In page navigation
Fig 2:
Inskrywings volgens ras en jaar
Enrolments according to race and year In page navigation