Afrikaans & Dutch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die Fritz Ponelisgedenklesing

​Die tweejaarlikse Fritz Ponelisgedenklesing is in 2010 ingestel ter nagedagtenis aan prof. Fritz Ponelis (1942-2009), leidende taalwetenskaplike en voormalige professor in en voorsitter van die Departement Afrikaans en Nederlands. Vir hierdie prestigegeleentheid word toonaangewende taalkundiges genooi om oor ’n onderwerp van eie keuse ’n voordrag te lewer.

Die volgende Fritz Ponelisgedenkgeleentheid word gehou ​op Donderdag 28 Julie 2022.

​Meer besonderhede daaroor volg later.Vorige Fritz Ponelis-gedenklesings

2010 - Christo van Rensburg: Vloei en stroomversnellings: Fritz Ponelis en die Afrikaanse taalkunde

2012 - Prof. Piet Swanepoel: Ponelis sintaksis: van skelet na vlees en bloed en senuwees

2014 - Prof. Frank S. Hendricks: Met Ponelis op die spoor van Praatafrikaans

2017 - Prof. R. Gouws:  Veelsydigheid en vernuwing in die werk van Fritz Ponelis

2018 - Prof. Jac Conradie: "Hy praat darem nou oor ons, nè? - oor Afrikaanse modale partikels"