pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme​​​ waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​

Let wel: Sommige programme mag vereis dat aansoekers 'n voornemende studieleier​ raadpleeg wat aktief is in die betrokke navorsingsveld, voordat 'n formele aansoek by die Universiteit Stellenbosch (US) ingedien word. Aansoekers benodig 'n brief van hul studieleier wat hul bereidwilligheid bevestig om as 'n studieleier op te tree, voordat 'n aansoek ingedien word. Klik hier vir inligting oor stawende dokumente.​

Party programme val oor twee fakulteite. Dít impliseer dat die program in die Fakulteit Natuurwetenskappe gesetel is, maar deur ’n verbandhoudende departement in ’n ander fakulteit aangebied word​. 

​​

PRogramaanboad

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk​.


SLUITINGSDATUMS

 Internasionaal      Suid-Afrika​​​​

​​​​Prog​ra​​m​​
​​De​​partement
​Sluitingsdatum
​​​Sluitingsdatum 

magisterprogrammE


MSc (Aardwetenskappe)
Aardwetenskappe​
​​31 Mrt 2025
​​31 Mrt 2025​
MSc (Biochemie)​
Biochemie​​​​31 Mrt 2025
​​​​31 Mrt 2025​
MSc (Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
Sentrum vir Bioinformatika en Berekeningsbiologie
​​​​31 Okt 2024
31 Okt 2024​
MSc (Chemie)
Chemie en Polimeerwetenskap​
31 Okt 2024
31 Okt 2024​

MSc (Dierkunde​)
Plant- en Dierkunde
​31 Mrt 2025
​31 Mrt 2025​
MSc (Fisika)
Fisika
​​​31 Mrt 2025
​​​31 Mrt 2025
MSc in Fisiese en Wiskundige Analise​
Fisika
​​​31 Mrt 2025
​31 Mrt 2025
MSc (Fisiologiese Wetenskappe)
Fisiologiese Wetenskappe
​​​31 Mrt 2025
​​​​31 Mrt 2025​

MSc (Masjienleer en Kunsmatige Intelligensie​)
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
​31 Okt 2024
​31 Okt 2024​​
MSc (Mikrobiologie)
Mikrobiologie
​​​31 Mrt 2025
​​​​31 Mrt 2025
MSc (Oefeningwetenskap)
Fisiologiese Wetenskappe
​​Kontak die departement direk​
MSc (Plantkunde)
Plant- en Dierkunde
​31 Mrt 2025
​31 Mrt 2025
MSc (Polimeerwetenskap)
Chemie en Polimeerwetenskap​
​​​31 Oct 2024
​​​31 Oct 2024​
MSc (Rekenaarwetenskap)
Wiskundige Wetenskappe: Rekenaarwetenskap
31 Mrt 2025
31 Mrt 2025

MSc (Toegepaste Wiskunde)
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
​31 Oct 2024​​
​31 Oct 2024​
​MSc (Wiskunde)
Wiskundige Wetenskappe: Wiskunde​​
​31 Mrt 2025
​31 Mrt 2025
​MSc (Wiskundige Wetenskappe)
Wiskundige ​Wetenskappe: Afrika Instituut vir Wiskundige Wetenskappe (AIMS)
​​31 Mrt 2025                     31 Mrt 2025​​​


​​Honneursprogramme in ander fakulteite

​​AGRIwetenskappe

MSc (Entomologie)
Bewaringsekologie en Entomologie
31 Okt 2024                   31 Okt 2024
MSc (Genetika)
Genetika​
31 Okt 2024                   31 Okt 2024​
MSc​ (Plantbiotegnologie)
Genetika​
31 Okt 2024
​31 Okt 2024
MSc​ (Wynbiotegnologie)
Wingerd- en Wynkunde:
Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynnavorsingsinstituut​

31 Okt 2024

31 Oct 2024

Lettere en sosiale wetenskappe

​MSc (Geografie en Omgewingstudie​)
Geografi​e en Omgewingstudie
​​31 Okt 2024
​​31 Okt 2024
​MSc (GeoInformatika)

Geografi​e en Omgewingstudie
31 Okt 2024​
31 Okt 2024​

Ekonomiese en bestuurswetenskappe​

MSc​ (Operasionele Navorsing)​
Logistiek
​30 Sept 2024
​​​31 Okt 2024
​​​
Aansoekproses