pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SL​​​UITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme​​​ waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​

Party programme val oor twee fakulteite. Dít impliseer dat die program in die Fakulteit Natuurwetenskappe gesetel is, maar deur ’n verbandhoudende departement in ’n ander fakulteit aangebied word​.

​​

PRogramaanboad

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk​.


SLUITINGSDATUMS

 Internasionaal      Suid-Afrika​​​​

​​​​Prog​ra​​m​​
​​De​​partement
​Sluitingsdatum
​​​Sluitingsdatum 

HONNEURSrogrammE


HonsBSc (Aardwetenskappe)
Aardwetenskappe​
​​31 Okt 2024
​​31 Okt 2024
HonsBSc (Biochemie)​
Biochemie​​​​31 Okt 2024
​​​​31 Okt 2024​​
HonsBSc (Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
Sentrum vir Bioinformatika en Berekeningsbiologie
​​​​31 Okt 2024
​​​​31 Okt 2024
​HonsBSc (Biodiversiteit en Ekologie)
Plant- en Dierkunde
​​​​31 Okt 2024
​​​​31 Okt 2024
HonsBSc (Chemie)
Chemie en Polimeerwetenskap​
​​​​30 Sept 2024
​​​30 Sept 2024
HonsBSc (Fisika)
Fisika
​​​31 Okt 2024
​​​31 Okt 2024
HonsBSc (Fisiologiese Wetenskappe)
Fisiologiese Wetenskappe
​​​31 Okt 2024​​​
​​​​31 Okt 2024
HonsBSc (Mikrobiologie)
Mikrobiologie
​​​31 Okt 2024
​​​​31 Okt 2024
HonsBSc (Polimeerwetenskap)
Chemie en Polimeerwetenskap​
​​​30 Sept 2024
30 Sept 2024​
HonsBSc (Rekenaarwetenskap)
Wiskundige Wetenskappe: Rekenaarwetenskap
​​​31 Okt 2024
​​​​31 Okt 2024

HonsBSc (Toegepaste Wiskunde)
Wiskundige Wetenskappe: Toegepaste Wiskunde
​31 Okt 2024​​​
​31 Okt 2024
​HonsBSc (Wiskunde)
Wiskundige Wetenskappe: Wiskunde​​
​31 Okt 2024​​​
​31 Okt 2024

​​Honneursprogramme in ander fakulteite

​​AGRIwetenskappe

HonsBSc (Genetika)
Genetika​
​31 Okt 2024
​31 Okt 2024​
HonsBSc (Plantbiotegnologie)
Genetika​
​​31 Okt 2024
​31 Okt 2024
HonsBSc (Wynbiotegnologie)
Wingerd- en Wynkunde:
Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynnavorsingsinstituut​

​31 Okt 2024

​31 Okt 2024​

Lettere en sosiale wetenskappe

​HonsBSc (GeoInformatika)

Geografi​e en Omgewingstudie
31 Okt 2024
31 Okt 2024​​

Ekonomiese en bestuurswetenskappe​

HonsBSc (Operasionele Navorsing)​
Logistiek
​30 Sept 2024
​​​31 Okt 2024

Aansoekproses