​​​​​Funksies van die Raa​d

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.​

US RAAD SAMESTELLING SOOS OP 8 September 2023 

Die US-Raad is saamgestel itv par 6 van die Statuut van die Universiteit 

  Raadslid Termyn vanaf Termyn tot Ekstern /  Intern
Rektor en VisekanselierProf WJS (Willem Johan Simon)  de Villiers01.04.202031.03.2025Intern
Viserektor aangewys deur RektorProf HC (Hester Catharina) Klopper01.01.202331.12.2023Intern
Uitvoerende BedryfshoofProf SA (Stanislaus Alexander) du          Plessis01.01.202331.12.2027Intern

Deur die Senaat verkies

 

Dr TD (Therese Diane) Fish01.01.202231.12.2023Intern
Prof LLL (Lesley Lionel Leonard) Le Grange01.07.202230.06.2024Intern
Prof N (Nicola)     Smit01.01.202231.12.2023Intern
Deur permanente akademiese personeel verkies (nie-Senaatslede)Mr BJ (Bryan Jason) Bergsteedt 01.11.202231.10.2024Intern
Deur permanente administratiewe  en ondersteuningspersoneel verkiesMe SP (Suré Penny)  van der Bank06.04.202205.04.2024Intern

Deur Raad self aangewys

 

Ms BD (Bertina) Engelbrecht

1 September 202331 Augustus 2027Ekstern
Me N (Nadine)   Moodie18.06.202317.06.2027​
Ekstern
Deur Studenteraad verkiesMe PS (Phiwokhule Sibongiseni) Qabaka 21.09.202220.09.2023Intern
Me M (Masilo) Silokazi 21.09.202220.09.2023Intern
     
Deur Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangewysMnr AR (Anthony Roger) Dietrich24.05.202123.05.2025Ekstern
Me V (Vuyiswa) Doo24.05.202123.05.2025Ekstern
Me OM (Octavia Matshidiso) Matloa 01.01.202331.12.2026Ekstern
Dr T (Tsakani) Ngomane01.10.202230.09.2026Ekstern
Me Z (Ziyanda)  Stuurman13.07.202112.07.2025Ekstern
Deur Konvokasie verkiesDr L (Louise) Van Rhynht11 September 202310 September 2027Ekstern
Dr LA (Leon Amos) Schreiber02.04.202201.04.2026Ekstern
Mnr WA (Willem Albertus) Liebenberg02.04.202201.04.2026Ekstern
Deur Stellenbosse Munisipaliteits-raad aangewysAdv GMM (Gesina Maria Magdalena) van Deventer04.04.202203.04.2026Ekstern
Deur Premier van Wes-Kaap aangewysMr DJ (Daniël Johannes) Rossouw01.08.202231.07.2026Ekstern
Deur Donateurs verkiesMe H (Helena) Conradie05.03.202304.03.2027Ekstern
Mnr JJ (Jan  Jonathan) Durand02.04.202001.04.2024Ekstern
Dr N (Nicola) Newton-King (Waarnemende voorsitter)02.04.202201.04.2026Ekstern​