​​​​​​​​​​​​​​​​​Funksies van die Raa​d

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.​

US-Raad: Samestelling soos op 02 April 2024

Die US-Raad is saamgestel itv par 6 van die Statuut van die Universiteit 

  Raadslid Termyn vanaf Termyn tot Ekstern /  Intern
Rektor en VisekanselierProf WJS (Willem Johan Simon) de Villiers01.04.202031.03.2025Intern
Viserektor aangewys deur RektorProf D (Deresh) Ramjugernath
01.01.2024
31.12.2024
Intern
Uitvoerende BedryfshoofProf SA (Stanislaus Alexander) du Plessis01.01.202331.12.2027Intern

Deur die Senaat verkies

Dr TD (Therese Diane) Fish
01.01.2024
31.12.2025
Intern
Prof LLL (Lesley Lionel Leonard) Le Grange01.07.202230.06.2024Intern
Prof E (Erick) Strauss
01.01.2024
31.12.2025
Intern
Deur permanente akademiese personeel verkies (nie-Senaatslede)Vakant


Intern
Deur permanente administratiewe  en ondersteuningspersoneel verkiesMnr WP (Wayde Preston) Davidse
22.12.2023
21.12.2025
Intern

Deur Raad self aangewys

Me BD (Bertina Dorinda) Engelbrecht

01.09.202331.08.2027Ekstern

Me N (Nadine) Moodie
(Ondervoorsitter)​
18.06.202317.06.2027​
Ekstern
Deur Studenteraad verkiesMe PS (Phiwokhule Sibongiseni) Qabaka 01.10.2023
30.09.2024
Intern
Me R (Risuna) Risimati
01.10.2023
30.09.2024
Intern
Deur Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangewysMnr AR (Anthony Roger) Dietrich24.05.202123.05.2025Ekstern
Me V (Vuyiswa) Doo24.05.202123.05.2025Ekstern
Me OM (Octavia Matshidiso) Matloa 01.01.202331.12.2026Ekstern
Dr T (Tsakani) Ngomane01.10.202230.09.2026Ekstern
Me Z (Ziyanda)  Stuurman13.07.202112.07.2025Ekstern
Deur Konvokasie verkiesDr L (Louise) Van Rhyn
11.09.202310.09.2027Ekstern
Dr LA (Leon Amos) Schreiber02.04.202201.04.2026Ekstern
Mnr WA (Willem Albertus) Liebenberg
02.04.2022
01.04.2026​
Ekstern
Deur Stellenbosse Munisipaliteits-raad aangewysAdv GMM (Gesina Maria Magdalena) van Deventer04.04.202203.04.2026Ekstern
Deur Premier van Wes-Kaap aangewysMr DJ (Daniël Johannes) Rossouw01.08.202231.07.2026Ekstern
Deur Donateurs verkiesMe HS (Helena Susanna) Conradie05.03.202304.03.2027Ekstern
Vakant
Ekstern
Dr N (Nicola) Newton-King (Voorsitter)02.04.202201.04.2026Ekstern​