​US Visie en Strategie Proses: Volgende Stappe en Tydslyn


  • ​​Julie 2018 – Junie 2019: Fase 2, Strategie Integrasie, begin. Die Strategiese Raamwerk 20192024 word geoperasionaliseer deur konteksspesifieke doelwitte te definieer. Dit impliseer interaksie met fakulteite en ander omgewings ten einde belyning tussen die strategiese raamwerk en omgewingsplanne te bewerkstellig.
  • Julie 2018 – Junie 2020: Fase 3, Strategie Belyning, begin. Toemaak van die gaping tussen beplanning en formulering van die strategie en die uitvoering daarvan en belyning d.m.v. beleide, strukture en prosesse.