Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Raad

​​​​​​Funksies van die Raad

Die Raad van die Universiteit Stellenbosch beheer hierdie openbare inrigting vir hoër onderwys behoudens die Wet op Hoër Onderwys en die institusionele statuut. Die volledige funksies en samestelling van die Raad word vervat in die Statuut van die Universiteit Stellenbosch.
​Lede van die Raad

Rektor en Visekanselier​

Prof WJS (Willem Johan Simon) de Villiers (01.04.2020 - 31.03.2025) 

Viserektor deur Rektor aangewys

VAKANT (01.01.2021 - 31.12.2021)

Uitvoerende Bedryfshoof

Prof SA (Stanislaus Alexander) du Plessis (01.01.2018 - 31.12.2023)

 

Deur die Senaat verkies​

Prof RW (Reginald Wilfred) Nel (01.01.2020 - 31.12.2021)
Prof MA (Mogamad Aslam) Fataar (01.07.2020 - 30.06.2022) 
Prof A (Amanda) Gouws (01.01.2020 - 31.12.2021)

 

Deur die permanente akademiese personeel (nie-Senaatslede) benoem

Dr L (Lihle) Qulu (01.07.2020 - 30.06.2022)

 

Deur die permanente administratiewe en ondersteuningspersoneel verkies

Mnr WP Davidse  (06.04.2020 - 05.04.2022)

 

Deur die Raad aangewys

Mnr AV (Ainsley Victor) Moos (Onder-Voorsitter vanaf 18.06.2018)​ (01.06.2018 - 31.05.2022)
Me N (Nadine) Moodie (18.06.2019 - 17.06.2023)

 

Deur die Studenteraad verkies​

Mnr X (Xola) Njengele (21.09.2020 - 17.9.2021)
Me A (Ayesha) Abou-Zeid (21.09.2020 - 17.9.2021)


Deur die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding aangewys

Mnr AR (Anthony Roger) Dietrich (23.03.2017 - 22.03.2021)
VAKANT 
Me TS (Theodora Sindiswa) Lingela (01.01.2019 - 31.12.2023)
Dr T (Tsakani) Ngomane (01.10.2018 - 30.09.2022)
Me Z (Ziyanda) Stuurman (13.07.2017 - 12.07.2021)

 

Deur die Konvokasie verkies

VAKANT 
Adv JJ (Jan Johannes) Meiring (02.04.2018 - 01.04.2022)
Mnr JG (Johan Georg) Theron (02.04.2018 - 01.04.2022)

 

Deur die Munisipale Raad van Stellenbosch benoem

Adv GMM (Gesina Maria Magdalena) van Deventer (01.12.2016 - 30.11.2021)

 

Deur die Premier van die Wes-Kaapprovinsie benoem

Me GSA (Gwen Sinethemba Amanda) Ngwenya (01.08.2018 - 31.07.2022)

 ​

Deur die Donateurs verkies

Mnr HR (Hubert René) Brody (02.04.2018 - 01.04.2022)
Mnr JJ (Jan Jonathan) Durand (02.04.2020 - 01.04.2024)
Mnr GM (George, Murray) Steyn (Voorsitter, herverkies op ​​18.06.2018) (02.04.2018 - 01.04.2022)

 

KOMMUNIKASIE VAN DIE RAAD

Inleiding...

2020