Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​Welkom by Studente-administrasie 

Studente-administrasie is verantwoordelik vir advies oor akademiese studente-administrasie, die reël van eksamens, roosters en gradeplegtighede, die uitreiking van studenterekords en kwalifikasiesertifikate, ondersteuning tydens registrasie, en die publikasie van die US-Almanak​, intreeredes en die Universiteit se Akademiese Programme (Jaarboek).​

Ander Kampusse 

Klik hier vir meer inligting oor studente-administrasie op Tygerbergkampus.

Klik hier vir meer inligting oor studente-administrasie op Bellvilleparkkampus. ​

Registrasiegids 2020 (nuwe en terugkerende studente)​ 

 

Adjunkregistrateur: Sentrum vir Studente-administrasieMnrAshmindDanielsashmind@sun.ac.za27(21) 808 4830
Assistentregistrateur: Scientiae (Stellenboschkampus)MeGhafsaGamietghgamiet@sun.ac.za27(21) 808 4833
Assistentregistrateur: Humanoria (Stellenboschkampus)MeLeanaLoxtonmcl@sun.ac.za27(21) 808 9111