Kontak ons


Afdeling Strategiese Inisiatiewe


Senior Direkteur
Dr Barbara Pool
(021) 808 3080

Programbestuurder
Martin de Abreu
(021) 808 4158

Projekkoördineerder
Carin Erasmus
(021) 808 9765


Kantoor- en projekassistent (vir algemene navrae)
Eldine Smit
(021) 808 9740


Waar ons is


Administrasiegebou B
Victoriastraat
Stellenbosch

Klik hier vir ’n kaart (ons ligging word deur die getal 2 aangedui).