Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sekretariaat: US Algemenebestuursvergaderings

​​


Hierdie kantoor is verantwoordelik vir die sekretariaat van die US Algemenebestuursvergaderings (ABV).

US Almanak ​2024​  | US StatuutUS Beleide​


 

 

Bestuurder: Institusionele SekretariaatMeBeireKramerrmt_secretariat@sun.ac.za+27 21 808 4732
Komiteebeampte MeGhafsaGamietghgamiet@sun.ac.za+27 21 808 3540