Operations and Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Universiteit Stellenbosch se lewende laboratorium baan die weg vir ’n slim volhoubare kampushttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8374Universiteit Stellenbosch se lewende laboratorium baan die weg vir ’n slim volhoubare kampusPetro Mostert<p></p><p>Deur hul afdeling as 'n <em>lewende laboratorium</em> te gebruik, het die Universiteit Stellenbosch se Afdeling Fasiliteitsbestuur sedert 2015 stelsels en prosesse in plek gesit om die weg te baan vir die instelling om 'n <em>slim kampus</em> te word waar data besluitneming sal lei om oplossings vir die toekoms te vind.</p><p>Nicolette van den Eijkel, hoofdirekteur van Fasiliteitsbestuur, sê een van hul strategiese doelwitte vir 2021-2025 is om te beweeg na 'n tegnologie-verbeterde kampus deur 'n proses van digitalisering in samewerking met onder meer die US se Ingenieursfakulteit.<br></p><p>Binne die breër konteks van die Verenigde Nasies se 17 volhoubaarheidsdoelwitte en Suid-Afrika se verbintenis deur die ooreenkoms oor klimaatsverandering te onderteken, volg die US sy voorbeeld deur die instelling se koolstofvoetspoor tot Net Zero Koolstof (<em>Net Zero Carbon</em>) te verminder en te verseker dat 50 persent van alle elektrisiteit wat gebruik word, teen 2025 uit hernubare bronne sal kom.</p><p>"Ons kan ons nutsdienste slegs bestuur deur dit te meet," sê Nadeem Gafieldien, Direkteur Eiendomsdiente by Fasiliteitsbestuur.  "Daarom het ons hard gewerk om digitale stelsels en infrastruktuur in plek te stel om ons nutsdienste soos water en elektrisiteit te meet. Ons slim meetstelsels bied waardevolle gebruikersdata wat ons help om doeltreffende besluite te kan neem en vinnig kan reageer op probleme soos wat dit opduik."</p><p>Volgens Gafieldien het hulle slim meetstelsels geïnstalleer by die meeste van die geboue op die US se vyf kampusse en verskeie projekte begin wat reeds 'n beduidende impak op energie-, water- en afvalbesparing vir die Universiteit gehad het.</p><p>"Ons slim meetstelsels bied ons die beweeglikheid om vinnig te reageer en pro-aktief te beplan vir die toekoms. Dit stel ons ook in staat om ons gebruik te verifieer en byvoorbeeld ons rekeninge volgens ons syfers te kontroleer. Hierdie vermoë het reeds groot kostebesparings tot gevolg gehad."<br></p><p><strong>Data-integrasie</strong></p><p>Die Afdeling Fasiliteitsbestuur het onlangs hande gevat met prof Anton Basson en sy span navorsers by die Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese om 'n stelsel te ontwikkel wat al die verskillende databronne kan integreer met behulp van 'n herkonfigureerbare benadering om data-gedrewe besluite deur verskillende gebruikers moontlik te maak.</p><p>"Ons navorsing handel oor die hantering van inligting in komplekse stelsels; stelsels waar daar baie verskillende komponente en interaksies is. Die stelsel is dinamies en ontwikkel oor  tyd heen, wat beteken dat dit verander namate die stelsel verander en wysigings noodsaak," sê Basson.</p><p>"Daar is duur kommersiële stelsels op die mark, maar ons het besluit om 'n unieke stelsel te ontwikkel wat 'n geïntegreerde inligtingstelsel bied om Fasiliteitsbestuur te ondersteun in hul besluitneming en verslagdoening."</p><p>Die benadering wat Fasiliteitsbestuur se slim kampus volg, bou voort op die idee om digitale tweeling- en mikrodienste te gebruik om inligting van bestaande stelsels, wat tans in “inligtingsilo's" gestoor word, te kombineer om afwykings te identifiseer (byvoorbeeld om gou waterlekkasies te kan dentifiseer), monitering en verslagdoening te bespoedig (byvoorbeeld vir elektrisiteitsverbruik en koolstofvoetspoor), rekord te hou van werklike patrone (byvoorbeeld die besetting van lesingslokale) en ander besluitneming uit data te neem.</p><p>Ons benadering spruit voort uit die "skoenveter-benadering" (<em>shoestring approach</em>) wat die Universiteit van Cambridge geformuleer het om klein- en medium ondernemings wat nie duur sagteware kan bekostig nie, te help om hul inligting te bestuur. Die benadering is dat ons 'n basiese raamwerk bou, en maatskappye kan dan nog modules aankoop om die stelsel se vermoëns uit te brei. Basson sê die stelsel kan onbepaald groei namate behoeftes toeneem of nuwe databronne bykom.</p><p>Dr Anro Redelinghuys het vir die voltooiing van sy PhD die basiese argitektuur vir die sagteware gebou en werk tans vir Fasiliteitsbestuur om die stelsel te implementeer. Die eerste kommersiële weergawe is naby aan voltooiing. "Uiteindelik sal die stelsel aan verskillende gebruikers hul eie unieke paneelboard (<em>dashboard</em>) verskaf wat  werklike gebruikerspatrone van nutsinligting weergee om hulle tot doeltreffende besluitneming te lei," sê Basson.<br></p><p><strong>'n Volhoubare universiteit</strong><br></p><p>Intussen werk die volhoubaarheidspan by Fasiliteitsbestuur hard om te verseker dat die US 'n volhoubare instelling word. "Ons werk hard om ons stelsels en prosesse in meer volhoubare energiebronne om te skakel en die impak op die omgewing te verminder," sê Gafieldien met verwysing na inisiatiewe soos die skep van hul eie herwinningsaanleg, die installering van sonpanele op die dakke van die US se geboue, konsolidasie en vermindering van lugversorgingstelsels en kragopwekkers, sowel as die installering van gryswaterstelsels by koshuise en fakulteitsgeboue op die verskillende kampusse - alles projekte wat verdere kostebesparings tot gevolg gehad het en bydra tot die instelling se volhoubaarheidsdoelwitte.</p><p>"Ons het selfs ons bome gedigitaliseer om onder meer hul waterverbruik te meet. In sommige gevalle het die inligting ons in staat gestel om 'n paar bome met waterwyse, endemiese en inheemse bome te vervang."</p><p><br></p>
So kan jy teen COVID-19 ingeënt wordhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8372So kan jy teen COVID-19 ingeënt wordProf Stan du Plessis & Prof Nico Koopman<p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-0"><em>'n Boodskap aan US-personeel van prof Stan du Plessis, Voorsitter van die </em><span style="margin:0px;color:black;font-family:"calibri",sans-serif;"><em>Institusionele Komitee vir Bedryfsvoortsetting, en prof Nico Koopman, Viserektor</em></span><span style="margin:0px;color:black;font-family:"calibri",sans-serif;"><em>: Sosiale Impak, </em></span><span style="margin:0px;color:black;font-family:"calibri",sans-serif;"><em>Transformasie en Personeel</em></span></span></p><div><hr width="33%" size="1" align="left" /><div><div style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><a name="_msocom_1"></a></span> ​<span style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Beste kollegas</font></span></span></div><span style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="rgb(0,0,0)"></font></span></span></div><div><span style="margin:0px;"><span style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"></span></span><div style="margin:0px;"><br><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Die Universiteit Stellenbosch (US) kondig graag aan dat ons binnekort ’n inentingsterrein sal open om COVID-19-entstowwe toe te dien.</font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Die terrein, wat in die </font><strong><font color="#000000">Lentelusklubhuis</font></strong><font color="#000000"> by die US se sokkerkompleks in </font><a name="_Hlk78363566"><strong><font color="#000000">Hammanshandweg</font></strong></a><strong><font color="#000000">, Stellenbosch</font></strong><font color="#000000">, geleë sal wees, sal op </font><strong><font color="#000000">Dinsdag 10 Augustus</font></strong><font color="#000000"> in werking tree, en sal met die Pfizer-entstof afskop. </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Entstowwe is veilig en red lewens. Deur toegang tot inentings uit te brei, sal die US-terrein na verwagting die druk op hospitale en klinieke verlig</font></span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">. </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Vir eers sal alle permanente en nie-permanente personeellede bo 35-jarige ouderdom op enige van die Universiteit se vyf kampusse voorkeur by die US-inentingsterrein geniet. As ’n ekstra voordeel, sal hulle boonop hul familielede kan laat inent. </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Sodra personeellede op die nasionale Elektroniese Inentingsdatastelsel (</font></span></span><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><a href="https://vaccine.enroll.health.gov.za/" target="_blank"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0000ff">EVDS</font></span></span></a></span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">) geregistreer is, kan hulle op </font></span></span><span lang="EN-US" style="margin:0px;"><a href="https://stellenbosch.sharepoint.com/sites/SUNVACCINATIONROLLOUT" target="_blank"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0000ff">die US se inentingsportaal</font></span></span></a></span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> registreer om ’n inentingsafspraak te maak. </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></span></p><p style="margin:0px;"><a name="_Hlk78920525"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Die opening van die terrein val saam met die bekendstelling van die Higher Health-massa-inentingsprogram in samewerking met Universiteite Suid-Afrika (USAf). Dié program het entstowwe vir die hoëronderwyssektor bekom net soos gesondheidsorgwerkers en onderwysers ook met inentings bygestaan is</font></span></a><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">.</font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"> </font></span></p><p style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">Om ingeënt te word is die verantwoordelike ding om te doen – nie net ter wille van jouself en jou familie nie, maar om die groter Universiteitsgemeenskap en die algemene samelewing te beskerm. </font></span><span lang="AF" style="margin:0px;color:black;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;">Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid óf van ’n alternatiewe inentingsopsie waartoe jy dalk toegang het</span><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000">.</font></span></p> <font size="3"></font><br></div></div></div><p style="margin:0px 0px 0px 24px;text-indent:-18pt;"><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:symbol;font-size:11pt;"><span style="margin:0px;"><font color="#000000"><strong>·</strong></font><span style="margin:0px;line-height:normal;font-family:"times new roman";font-size:7pt;font-style:normal;font-variant:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;"><font color="#000000">       </font></span></span></span></span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><a href="/afrikaans/Pages/COVID-19-vaccinations.aspx"><font color="#000000"><strong>Klik hier</strong></font></a></span></span><span style="margin:0px;"><span lang="AF" style="margin:0px;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:11pt;"><font color="#000000"><strong> om meer oor die fasiliteit te lees.</strong></font></span></span></p> <font size="3"></font><p><br> </p>
COVID-19-inentings vir personeel ouer as 35https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8349COVID-19-inentings vir personeel ouer as 35Prof Stan du Plessis & Prof Nico Koopman<p style="text-align:right;">26 Julie 2021<br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Beste kollegas<br></p><p>As belanghebbendes van <a href="https://healthcheck.higherhealth.ac.za/login/?next=/"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">Higher Health</strong></a> via die Universiteit Stellenbosch (US), het ons personeellede nou toegang tot die omvattende COVID-19-inentingstrategie vir die naskoolse onderwys-en-opleidingsektor, wat in ooreenstemming met die Departement van Gesondheid se landwye inentingsplan ontwikkel is.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p><strong>Alle US-personeellede van 35 jaar en ouer – wat insluit voltydse, deeltydse en kontrakpersoneel sowel as nagraadse studente wat klas gee by die Universiteit</strong> – kom in aanmerking vir die volgende twee inisiatiewe, beginnende vandeesweek:</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>1. Van Dinsdag 27 tot Vrydag 30 Julie 2021, tussen 08:00 en 17:00 daagliks, kan hoëronderwyspersoneel – soos hierbo gedefinieer – na <strong>enige van meer as 2 000 gesondheidspersele in die openbare sektor landwyd</strong> gaan om teen COVID-19 ingeënt te word. <a href="/english/Documents/2021/Annexure-A-Provincial-Vaccination-Plan-Sites-List.xlsx"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">Klik hier</strong></a> vir ʼn lys persele. Hoewel hierdie geleentheid op prioriteitsgrondslag aan ons sektor gebied word, sal werknemers van ʼn aantal staatsdepartement terselfdertyd by sommige persele gehelp word.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>2. Nog ʼn opsie is om gebruik te maak van die spesifieke geleentheid in sekere tydgleuwe wat Higher Health van Vrydag 30 Julie tot Maandag 16 Augustus 2021 aan US-personeellede (dieselfde definisie as hierbo) beskikbaar stel by die <strong>Momentum-massa-inentingsfasiliteit by Parc Du Cap in Bellville</strong>. Jy sal spesifiek hiervoor moet registreer, soos hieronder verduidelik.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Ons verwelkom hierdie waardevolle geleenthede en moedig almal wat kwalifiseer aan om deel te neem. Om van enige van hierdie geleenthede gebruik te maak, moet jy op die nasionale Elektroniese Inentingsdatastelsel (“EVDS”) registreer. Jou opsies is: </p><p>· Selfregistrasiewebportaal: <strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">https://vaccine.enroll.health.gov.za</strong><br></p><p>· Skakel *134*832*ID-nommer# op jou selfoon. (Geen ID? – Skakel *134*832#)</p><p>· WhatsApp: Stuur die woord “REGISTER” na 060 012 3456.</p><p>· Tolvrye blitslyn: 0800 029 999<br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Om vir die <strong>Momentum</strong>-geleentheid te kwalifiseer, registreer asb hierbenewens ook op die <a href="https://stellenbosch.sharepoint.com/sites/SUNVACCINATIONROLLOUT"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">US se databasis</strong></a>. Sodra jy geregistreer het, sal jy in kennis gestel word van die geskeduleerde tyd wanneer jy vir jou inenting na die perseel by Mispelweg 5, Bellville, moet gaan. Verdere inligting sal saam met die bevestiging van jou geskeduleerde tydgleuf voorsien word.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Vir enige van die twee geleenthede, onhou asb die volgende:</p><p><strong>Verlof</strong>: Dien asseblief ooreenkomstig die personeelkennisgewing van 11 Junie (<a href="https://stellenbosch.evlink2.net/public/messages/view-online/14ApqSSo15jB5Dbg/L6cb1wrXmmwHsyDS/DRvjHf3kk2vj6yT4"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">klik hier</strong></a>) ’n verlofaansoek in, en kies die opsie “Afwesigheidsverlof: Inenting”.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p><strong>Identifikasie</strong>: Onthou asseblief om ’n geldige ID-dokument of paspoort saam te neem, sowel as jou US-personeelkaart of brief van die Universiteit. As jy na die Momentum-perseel gaan, neem asb ook jou mediesefondskaart saam (enige skema).</p><p>Om verdere inligting oor COVID-19-inentings te bekom, klik gerus <a href="/afrikaans/Pages/FAQ--COVID-19-Vaccination.aspx?TermStoreId=d4aca01e-c7ae-4dc1-b7b2-54492a41081c&TermSetId=e2594d35-01e6-475a-9355-14d13be20b5d&TermId=b080d9e6-4bf2-4be5-94aa-9b3d3cd5ca67"><strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5">hier</strong></a> vir ’n paar gereelde vrae en antwoorde.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Vir enige verdere vrae, kontak asb die US se: </p><p>· Kampusgesondheidsdiens by <strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">chs@sun.ac.za</strong> of 021 808 3494/6 <br></p><p>· Menslike Hulpbronne by <strong class="ms-rteThemeForeColor-9-5" style="">sun-e-HR@sun.ac.za</strong> of 021 808 2753/2484</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Ons is besonder dankbaar vir hierdie geleenthede. Terselfdertyd werk ons ook nog aan ander inisiatiewe om te sorg dat al ons personeellede en studente so gou moontlik ingevolge die nasionale inentingsprogram bygestaan word. Sodra daar enige verdere ontwikkelings is, sal ons dit bekend maak.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Dit is in almal se belang – jou eie, jou familie én die algemene US-gemeenskap s’n – dat jy so gou moontlik ingeënt word. Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid óf van ’n alternatiewe inentingsopsie waartoe jy dalk toegang het.</p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Groete<br></p><p><br></p><p style="color:#000000;font-family:"times new roman";font-size:medium;"></p><p>Prof Stan du Plessis </p><p>Voorsitter: Institusionele Komitee vir Bedryfsvoortsetting ​</p><p><br></p><p>Prof Nico Koopman  </p><p>Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie & Personeel​</p><p><br><br></p>
Matie Winkel vanaf 1 Julie 2021 ook aanlynhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8297Matie Winkel vanaf 1 Julie 2021 ook aanlynInnovus <p>​Die gewilde Matie Winkel van die Universiteit Stellenbosch (US) het op Donderdag 1 Julie 2021 sy aanlynwinkel geopen, waar die hele reeks klere, geskenke en bykomstighede van die US nou beskikbaar is.</p><p>'Ons is baie opgewonde om aan ons klante hierdie gerieflike manier van inkopies te bied," sê Matie Winkel se nuwe bestuurder, Lara Cronje. “Om hierdie mylpaal te vier, het ons opwindende aanbiedings gedurende die hele Julie, so hou hierdie spasie dop."</p><p>Vir Cronje, wat drie maande gelede by Innovus aangesluit het, is die opening van die aanlynwinkel die hoogtepunt van noukeurige beplanning en toetsing van die aanlyn-handelsomgewing.</p><p>“Ons span het 'n geruime tyd aanlynverkope getoets, en daar is 'n groot vraag na ons produkte om aanlyn beskikbaar te wees <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">–</span>​ veral onder ons alumni, studente wat afstandsonderrig ontvang en die breër universiteitsgemeenskap."</p><p>“Ons ontvang baie navrae van alumni wat in die buiteland woon, en ons hoop om in die nabye toekoms ook aan hulle die geleentheid te gee om toegang te kry tot alle US-handelsmerkprodukte waar ook al hulle in die wêreld is. Intussen kan plaaslike Maties solank heerlik aanlyn koop! "</p><p>Afgesien van die voorraad US-produkte, het koshuise en fakulteite ook toegang tot hierdie aanlynwinkel om US-produke via hierdie sentrale platform te verkoop.</p><p>Hou gerus die aanlyn- en sosiale media-ruimtes dop en besoek Maties Winkel vanaf 1 Julie 2021 aanlyn by www.matieshop.co.za vir al jou US-koopbehoeftes. Volg hulle op sosiale media op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van die nuutste uitverkopings.​<br></p>
US afwentelmaatskappy help skool om eerste energie-doeltreffende sertifikaat in SA te kryhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8244US afwentelmaatskappy help skool om eerste energie-doeltreffende sertifikaat in SA te kryPetro Mostert<p>​Die afwentelmaatskappy van die Universiteit Stellenbosch (US), GreenX Engineering, se inisiatiewe om die Laerskool Cloetesville in Stellenbosch toe te rus met energiebesparende tegnologie, het gemaak dat dit die eerste skool in Suid-Afrika is wat 'n elektriese prestasiesertifikaat (EPC) ontvang het​. Die skool het 'n A-gradering vir elektriese verbruik van 17 kWh per m² gekry.<br></p><p>Die EPC is die hoogtepunt van harde werk en toewyding, 'n groot spanpoging en 'n sprong oor die laaste hindernis om sy doktorsgraad te voltooi, sê Jason Samuels, besturende direkteur van GreenX.</p><p>Onder toesig van Thinus Booysen, professor in elektriese en elektroniese ingenieurswese, en Saartjie Grobbelaar, medeprofessor in bedryfsingenieurswese, doen Samuels sy PhD met die fokus op skole en hul energieverbruik; die skep van metodes om hul verbruik te verminder en stelsels om die skool doeltreffender te bestuur.</p><p>Samuels, Booysen en Grobbelaar het saam met die entrepreneur Mario Roos, GreenX Engineering gestig met behulp van Innovus Tegnologie-oordrag, die US se innovasie-afdeling. Booysen en Grobbelaar is albei nie-uitvoerende direkteure van GreenX Engineering.</p><p>“Die eerste saadjie van GreenX Engineering is twee jaar gelede geplant nadat ek prof Booysen oor die radio hoor praat het oor sy betrokkenheid by projekte om skole in en om Stellenbosch en die Paarl te help om water en elektrisiteit te bespaar. Ek het besef dat my gespesialiseerde maatskappy vir beligting en elektriese instandhouding 'n noodsaaklike vennoot kan word vir Booysen se inisiatiewe by skole," het Roos gesê en die gesprekke het begin.</p><p>Roos het gesê dat toe die wysiging van die Nasionale Energiewet van 1998 in Desember 2020 deur die Minister van Minerale Hulpbronne en Energie geproklameer is, wat vereis dat gebou-eienaars die elektriese verbruik per vierkante meter teen 2022 moet publiseer, het hulle 'n gaping in die mark gesien om 'n maatskappy te stig wat kan verseker dat geboue aan hierdie nuwe regulasie voldoen.</p><p>As GreenX se tegniese direkteur, bied Booysen die tegniese kundigheid en ervaring van die maatskappy om skole te help om meer energie-doeltreffend te word en hul elektrisiteits- en waterrekeninge te verminder. “Daar is baie skole sonder finansiële of tegniese middele om hul energie- en waterbronne doeltreffend te bestuur. Ons het aanvanklik met dertien skole begin, en hierdie getal het gegroei tot 25 skole in die Stellenbosch- en Paarl-omgewing. Danksy die befondsing van die Wes-Kaapse onderwysdepartement, sowel as die US se sosiale impak en transformasie-afdeling, kan ons hierdie skole toerus met energiebesparingstegnologie om hulle te help om hul energierekeninge te verlaag," sê Booysen.</p><p>Vir Roos is die droom om energie-doeltreffendheid by alle Suid-Afrikaanse skole te verseker en hulle koolstofvoetspoor aktief te verminder. “Ons berekeninge toon dat ons 120 kg koolstofvrystellings per skool per dag kan verwyder. As ons dus ons program kan uitbrei om al 1 600 skole in die Wes-Kaap in te sluit, sal dit uitloop op 'n verwydering van 90 miljoen kg koolstofvrystellings per jaar. "</p><p>Roos glo dat hulle 'n bloudruk skep wat regoor die land en internasionaal gedupliseer kan word. "Ons aanvanklike fokus is skole waarna ons na korporatiewe en regeringsgeboue regoor die land sal uitbrei."</p><p>Vir Grobbelaar sal die sakemodel wat hulle geskep het, die maatskappy laat groei en 'n stewige skakel met die US se ingenieurswese-kundigheid behou. “Inisiatiewe soos hierdie bring die US se navorsing na die regte wêreld en verander die lewens van mense - wat tans op skoolvlak begin; 'n plek waar alle mense op 'n stadium in hul lewens moet deur beweeg."<br><strong><br></strong></p><p><strong>OORHANDIGING</strong><br></p><p>By 'n funksie by Cloetesville Primêr in Stellenbosch vandag (10 Junie 2021), het die adjunk-direkteur-generaal: onderwysbeplanning van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Salie Abrahams, die skool se EPC-sertifikaat op 10 Junie 2021 aan die skoolhoof Rodger Cupido oorhandig.</p><p>Vir Cupido is die doelwit om 'n volhoubare en energiedoeltreffende skool te word, hoog op sy prioriteitslys. “Ons skool staan ook bekend as die Groenskool," sê hy, met verwysing na die tydelike groen struktuur wat gedien het as die oorspronklike skoolgebou toe die skool in 1969 gestig is."Nou is ons groen omdat ons energie-doeltreffend is."</p><p>Prof. Stan du Plessis, uitvoerende bedryfshoof van die US, het Cloetesville Primêr geluk gewens met hul EPC-sertifikaat, en gesê dit is baie simbolies om hierdie sertifikaat by 'n skool te oorhandig. “Dit is nie my generasie nie, maar dié van my kinders wat daaronder gaan ly as ons nie 'n verskil aan ons omgewing maak deur energiebesparingsprojekte soos hierdie aan te pak nie. Met hierdie projek sien ons wat die impak is as ons idees na die mark neem – ons het wonderlike maatskappye soos GreenX tot stand laat kom wat 'n skool soos Cloetesville Primêr kan help om 20% op hul maandelikse energierekening te bespaar."</p><p>Abrahams sê daar is geweldig baie trots in hierdie benadering om 'n vennootskap tussen die WKOD, plaaslike owerhede, die Universiteit, die skool en die private sektor te gevorm het. “My dankbetuiging gaan aan almal wat bygedra het tot hierdie projek en aan die leiding van hierdie skool wat, ondanks uitdagings en beperkings, dit kon laat gebeur en ons kinders aan die ontwikkeling van 'n ondernemingsgees kann blootstel – om aan hulle te wys hoe jong entrepreneurs vlug kan gee aan hul idees. Ons hoop om deel te wees van 'n groter projek wat hieruit lei. "<br></p><p><br></p><p><em>NOTA: </em>EPC-sertifisering verwys na die meting van die netto energie wat in kilowattuur per vierkante meter (kWh / m²) verbruik word om aan die verskillende behoeftes verbonde aan die gebruik van die gebou te voldoen. Energieprestasiesertifikate is nou verpligtend vir private sektor, nie-residensiële geboue met 'n totale netto vloeroppervlakte van meer as 2 000 m², en regeringsgeboue van meer as 1000 m². Die sertifikate moet by die hoofingang van die gebou vertoon word; en moet by die Suid-Afrikaanse Nasionale Energie-ontwikkelingsinstituut (SANEDI) ingedien word. Die sertifikaat is geldig vir vyf jaar, waarna dit hernu moet word.</p><p> </p><p><em>NOTA:</em> die Universiteit Stellenbosch (US) het in Februarie vanjaar die heel eerste Elektriese Prestasiesertifikaat (EPC) vir enige gebou in Suid-Afrika ontvang. Die US se Admin B-gebou het 'n A-gradering vir elektriese verbruik van 48 kWh per m² gekry.<br></p><p><br></p><p><br></p>
Aansoeke is oop vir die US Techpreneurskapsentrum se tweede Datawetenskap en Entrepreneurskap oefenkamp vir 2021 https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8216Aansoeke is oop vir die US Techpreneurskapsentrum se tweede Datawetenskap en Entrepreneurskap oefenkamp vir 2021 Petro Mostert<p>Die Universiteit Stellenbosch LaunchLab se nuutgestigte US Techpreneurskapsentrum (US TPS) bied in Julie vanjaar sy tweede Data Wetenskap, Masjienleer and Entrepreneurskap oefenkamp aan nadat die eerste groep die program in Maart 2021 suksesvol voltooi het.</p><p>Die US TPS is 'n nuwe inisiatief vir datawetenskap en entrepreneuriese ontwikkeling wat ontwerp is deur die US LaunchLab, die Universiteit se tegnologie- en entrepreneurskap-inkubator, in samewerking met die US Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke. Die sentrum bied kursusse aan wat die gaping tussen tegnologie en entrepreneurskap oorbrug deur kandidate bloot te stela an diepgaande programmeringsvaardighede in datawetenskap en hoe om hierdie vaardighede in die bedryf te gebruik.</p><p>Die US LaunchLab se uitvoerende hoof, Joshua Romisher, sê hulle is opgewonde om die volgende program van stapel te stuur nadat 90% van eerste groep se deelnemers onderhoude by vennootmaatskappye kon kry het nadat hulle die eerste kursus in Februarie gevolg het. Die meeste van hulle is suksesvol by die maatskappye geplaas.</p><p>Die tweede program bestaan uit 'n 4-weeklange, voltydse oefenkamp gedurende die wintervakansie in Julie en Augustus. Kundiges van die US LaunchLab en die US Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke sal 'n reeks onderwerpe dek soos masjienleertegnieke, algoritmes en modelle, data-ondersoek en -ontleding in Python, asook sagte vaardighede soos SCRUM, Agile en Kanban.</p><p>Die US TPS-koördineerder Daniel Maloba sê die program, wat gedurende die wintervakansie (13 Julie tot 6 Augustus 2021) aangebied word, is oop vir almal van alle akademiese vlakke en agtergronde om aansoek te doen. Multidissiplinêre aansoekers en agtergronde word baie aangemoedig. “Die kursus is koderingsintensief; daarom beveel ons aan dat kandidate programmeringsbeginsels verstaan, maar dit maak nie saak as hulle geen spesifieke programmeringservaring het nie. "</p><p>Een van die deelnemers aan die eerste program, Tanya Meyer, sê die US TPS was instrumenteel in die vinnige vordering wat sy met haar MEng-navorsingsprojek in Masjienleer en Datawetenskap gemaak het. "Dit het my Python-programmeringsvaardigheid die hoogte laatinskiet terwyl ek my sagte tegnologiese vaardighede, wat voorheen nog nie bestaan het nie, ontwikkel het danksy die talle gassprekers, ondernemingsessies en samewerking met kollegas."</p><p>Maloba het gesê dat deelnemers wat internskappe soek, nie verder moet kyk as om vir die program in te skryf nie. "Ons het uitstekende bedryfsvennote wat altyd op soek is na nuwe talent," het Maloba gesê.</p><p>Aansoeke het op 3 Mei 2021 geopen en sluit op 18 Junie 2021. Aansoekers word deurlopend toegelaat, daarom behoort belangstellende kandidate so spoedig moontlik aansoek te doen.</p><p>Die totale koste vir die voltydse program van vier weke is soos volg: US-deelnemer (US-studente, personeel, onlangse graadstudente, alumni, ens.): R10,000 uitgesluit; R11 500 BTW ingesluit.</p><p>Klik op hierdie <a href="https://launchlab.co.za/events/su-techpreneurship-centre-bootcamp/">skakel</a> vir meer inligting of om aansoek te doen vir die program. Enigiemand wat meer wil weet oor die inisiatief - aansoekers, vennote wat op soek is na jong talent, of net in die algemeen - kan Daniel Maloba kontak by <a href="mailto:daniel@launchlab.co.za">daniel@launchlab.co.za</a> .​</p><p><br><br></p>
Die US vier die hele week Internasionale Aardedaghttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8138Die US vier die hele week Internasionale AardedagFacilities Management<p>​Die Universiteit Stellenbosch het Aardedag (22 April 2021) vir die eerste keer gevier met 'n weeklange aktiwiteitsprogram om bewustheid rondom volhoubaarheid op die Stellenbosch en Tygerberg kampusse te verhoog. Van nuwe groentetuine by koshuise, 'n webinar oor die herstel van die aarde, die aanplant van bome by die Ou Hoofgebou tot 'n toer op die dak van Die Neelsie vir 'n blik op die grootste fotovoltaïese aanleg nog op die kampus, was items op die program vir die week 19 tot 23 April 2021.</p><p>Studente het ook verskillende betrokkenheidsessies gereël, soos om Spekbome op die kampus weg te gee, kritiese besprekings te voer, dokumentêre films te kyk, strande skoon te maak en aanlynbewustheidsveldtogte te kyk.</p><p>John de Wet, US se omgewingsvolhoubaarheidsbestuurder by Fasiliteitsbestuurder, en projekkoördineerder, Christine Groenewald, het gedurende die week gasheer gespeel om studente en ander gaste in te lig oor die projekte waaraan hulle reeds werk om die US 'n omgewingsvolhoubare universiteit te maak.</p><p>Die Aardedag-tema van vanjaar is "Herstel ons aarde", wat natuurlike prosesse dek, asook groen tegnologie en innovasies om die wêreld se ekosisteme te herstel.</p><p>In 'n webinar het John, Christine en kollegas Dannica Pedro en Taariq Fakier bewusmaking rondom die gesondheid van die planeet aarde verhoog en mense ingelig oor belangrike projekte wat aan die gang is om die US se koolstofvoetspoor te verminder. “Die US is daartoe verbind om die impak wat sy besigheid en bedrywighede op die omgewing en sy natuurlike hulpbronne veroorsaak, te verminder. Ons bied ook aan ons gegradueerdes die nodige vaardighede en hulpmiddels om deur kennis en navorsing tot 'n omgewingsvolhoubare wêreld by te dra," het John gesê.</p><p>Die US se nuwe omgewingsvolhoubaarheidsplan vir die volgende vyf jaar is die Universiteit se toekomsriglyn om te verseker dat ons kampusse omgewings- en ekologies volhoubaar word.</p><p>John sê: “Die plan lei en prioritiseer die omgewingsprojekte vir wat ons moet ondersoek en implementeer. Dit sal meer veerkragtige en groener kampusse tot gevolg hê, laer bedryfskoste en 'n vermindering in emissies en die verlaging van ons koolstofvoetspoor."</p><p> </p><p>Tans is daar 'n paar praktiese projekte en ingrypings aan die gang by Fasiliteitsbestuur as deel van ons reis om ons bedrywighede  koolstofvry te maak, soos die nuut geïnstalleerde fotovoltaïese panele op die dak van die Neelsie-studentesentrum. Soortgelyke installasies van fotovoltaïese-panele sal binne die volgende vyf jaar op ons kampusse voltooi word.</p><p>John noem ook die suksesvolle installering van 'n gryswaterstelsel op kampus en ingrypings soos waterbesparende toebehore.</p><p>Die Earth Week Awareness-veldtog het die pas aangegee vir die volgende inligtingintervensies op ons kampusse. In haar deel van die aanbieding het Christine gefokus op die belangrikheid van verantwoordelike gedrag en hoe belangrik dit is om ons keuses te heroorweeg as dit kom by eenvoudige dinge soos om jou hande onder 'n lopende kraan te was. “Ek sê altyd vir mense: kies een aksie per maand wat 'n positiewe uitwerking op ons omgewing het, en na 'n jaar het jy twaalf nuwe gewoontes gevorm."</p><p>Die span het personeel en studente versoek om betrokke te raak en kontak te maak met eendersdenkende individue om ekstra motivering, idees en energie te skep om ons planeet te bewaar en te herstel.</p><p>As jy belangstel om betrokke te raak by 'n kampusnetwerk wat individue verbind wat wil help om 'n omgewingsvolhoubare kultuur te vestig en daadwerklik saamwerk om die US se koolstofvoetspoor te verminder, kontak Christine by clgroenewald@sun.ac.za, of Dannica by dpedro@sun.ac.za.​</p><p><br></p><p><br></p>
Alles begin met vertrouehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8013Alles begin met vertroueOperations and Finance<p><strong>​PROF STAN SE NOTA: MAART 2021 NUUSBRIEF</strong></p><p>Om doeltreffend as 'n span te werk, is vertroue nodig. Ek word dikwels aangemoedig deur die groot mate van vertroue wat ek sien wanneer ons saamwerk in ons Verantwoordelikheidsentrum, maar ons moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Ons moet ook soms vertroue opbou namate ons daarna streef om werklik 'nbemagtigende leier te word, skryf prof Frances Frei van Harvard Sakeskool en Anne Morriss, uitvoerende stigter van <em>The Leadership Consortium</em> in die Harvard Business Review.</p><p>Hoe?</p><p>Deur te fokus op die kerndrywers van vertroue in 'n verhouding: egtheid, logika en empatie. Mense is geneig om jou te vertrou as hulle dink dat hulle met die werklike <em>jy </em>omgaan (egtheid), as hulle in jou oordeel en bekwaamheid (logika) vertrou, en as hulle glo dat jy omgee vir hulle (empatie).</p><p>Die tradisionele leierskapsnarratief gaan oor jou: jou visie en strategie, jou vermoë om moeilike besluite te neem en die troepe byeen te kry; jou talente, jou charisma, jou heldhaftige oomblikke van moed en instink. “Maar leierskap gaan nie oor jou nie. Dit gaan daaroor om ander mense te bemagtig deur jou teenwoordigheid en om seker te maak dat die impak van jou leierskap sal voortduur – al is jy later afwesig."</p><p>Ons het 'n baie moeilike 2020 beleef, maar die goeie nuus is dat die Universiteit Stellenbosch se kampusse weer oop is en dat studente hul studentelewe weer buite op 'n veilige afstand kan geniet. Hulle het inderdaad na 'n beter kampus – as ons verwys na fasiliteite en IT – teruggekeer as wat hulle voor grendeltyd beleef het.</p><p>Vertroue staan vanjaar sentraal in ons sukses: vertroue in ons vermoë as 'n leerorganisasie waar mense hul drome verwesenlik, waar ons omgee vir ons personeel en studente en ons langtermyn verbintenis tot die skep van 'n florerende Universiteit besef.</p><p>Ons het baie om op trots te wees. Ons Finansiële Afdeling het die 2020-boekjaar suksesvol afgesluit en die resultate stem ooreen met ons vooruitskattings; IT- en Fasiliteitsbestuur het 'n ambisieuse projek begin om ons lesinglokale voor te berei vir hibriede onderrig en -leer van hoër gehalte met die implementering van die ELS-projek (<em>Extended Learning Spaces</em>); Innovus se LaunchLab het hul eerste suksesvolle groep opgelei in die nuwe Techpreneurship Sentrum ; Finansies werk hard om die ongelooflike ingewikkelde SUNFin-projek te implementeer; en Maties Sport berei tans dertien studente-atlete voor vir moontlike insluiting in die <em>Go for Gold</em>-span vir vanjaar se Olimpiese Spele en Paralimpiese Spele. Lees nog suksesstories soos hierdie verderaan in vandeesmaand se Gazette.</p><p>Baie dankie aan al die personeel in ons verantwoordelikheidsentrum se vyf afdelings vir julle unieke samewerking en vasberadenheid om die wiele in ons VS aan die rol te hou. Saam sal ons die uitdagings van 2021 die hoof bied, sonder om prys te gee wat ons die beste doen: om 'n gesonde en dinamiese leeromgewing waar toekomstige leiers opgelei word, te skep en te onderhou.</p><p>Ek wens julle sterkte toe vir die res van 2021.</p><p>Stan du Plessis​</p><p><br><br></p>
Volhoubaarheid: wat ons van ons voorouers kan leerhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8014Volhoubaarheid: wat ons van ons voorouers kan leerOperations and Finance<p><br><br></p><div>Ons het baie om by ons grootouers te leer. Hulle het volhoubaarheid verstaan: hulle het water bewaar (en nooit gemors nie), ons grootouers het krag met windmassa opgewek, organies geboer en van kos uit die land geleef. Hulle het groot stoepe rondom hul huise gebou om die hitte uit te hou, baie bome geplant en baie meer gestap as wat ons vandag doen.<br></div><div>Nadeem Gafieldien, Direkteur van eiendomsdienste by fasiliteitsbestuur, sê: "Dit is vanweë ons grootouers se verbintenis tot volhoubaarheid dat hul kleinkinders nog kaalvoet die woude kan verken en in die see kan swem."</div><div><br></div><div>Nadeem en John de Wet, die US se omgewingsvolhoubaarheidsbestuurder, is die dryfvere agter die Universiteit Stellenbosch se volhoubaarheidsprogram die afgelope dekade. Danksy hul beywering vir gedragsverandering onder studente, personeel en universiteitsbelanghebbendes, kan ons nou die resultate begin sien.<br><br></div><div><strong></strong><strong>'n Eerste vir US</strong><br></div><div><br></div><div>Die jongste pluimpie vir die US se volhoubaarheidsprogram was toe die Universiteit die eerste instelling in Suid-Afrika geword het wat ‘n Elektriese Prestasiesertifikaat (EPC) vir 'n gebou ontvang het; naamlik 'n A-gradering vir elektriese verbruik van 48 kWh per m². Verlede jaar was die Universiteit se volhoubare wateroptimaliseringsprojek as naaswenner in die International Sustainability Campus Network (ISCN) se jaarlikse toekennings aangewys - 'n eerbewys wat toon dat ons met die beste universiteite wêreldwyd kan meeding.</div><div><br></div><div>Maar dit was nie altyd 'n gladde teerpadrit nie. “Toe ons aan die US hierdie volhoubaarheidsreis onderneem het, was hierdie onderwerp nie 'n prioriteit nie. Ons het baie tyd met belanghebbendes gepraat om hulle te oortuig hoe belangrik dit is dat die Universiteit die leiding moet neem om volhoubaar te word,” sê John.</div><div><br></div><div>“Moeder aarde is onder geweldige druk en mense vernietig die hele ekosisteem. Ons het die verantwoordelikheid om die gesprek te voer en ander instansies te inspireer om dit na te volg. Die US het 'n lang pad geloop, maar daar is nog baie werk om te doen,” sê John.</div><div><br></div><div>Albei mans is passievol oor hierdie groen planeet van ons. Hulle is vasbeslote om te sorg dat hulle 'n volhoubare nalatenskap agterlaat wanneer hulle aftree. "Ons maak soms ons kollegas mal, maar ons hou vol om te verseker dat elke nuwe projek by Fasiliteitsbestuur volhoubaarheid in die bloudruk geïntegreer het," sê Nadeem, wat steeds sy stortwater gebruik om sy toilette by die huis te spoel.<br></div><div><br></div><div><strong>Droogtekrisis was keerpunt</strong><br></div><div><br></div><div>Vir hulle was die droogtekrisis in 2016 'n groot keerpunt in die US se volhoubare reis - een wat hierdie dryfkrag die brandstof gegee het om heelwat volhoubaarheidsprojekte van die grond te kry. Hulle is veral trots op die enorme inkoop wat hulle van studente op kampus geniet. “Gelukkig vir ons het ons jong mense soos Dannica Pedro wat hulle beywer vir volhoubaarheid onder studente. Sy praat die studente se taal en weet hoe om jongmense te mobiliseer om ons volhoubaarheidsprojekte op die kampus te ondersteun, soos die afvalprojek waar ons die meeste afval by koshuise en op die kampus herwin. ”</div><div><br></div><div>John sê hy het ook drie vullisblikke by die huis vir herwinning, want "jy moet doen wat jy sê".</div><div><br></div><div>Nadeem sê hy wil graag sien dat studente weer in eetkamers eet en nie in hul slaapkamers nie. “Ek dink dat kookolie in pype kom wat nie vir voedsel gemaak is nie en groot verstoppings veroorsaak. As studente almal weer kan gaan eet in eetkamers waar oorskiet na komposplante gekanaliseer kan word en dinge soos plastiekgereedskap en borde iets van die verlede kan word, sal ons nog meer volhoubaar word.”</div><div><br></div><div>Hy herinner ons daaraan dat ons grootouers nooit iets vermors het nie, en dat ons die voorbeeld moet volg. "As jy nie rys eet nie, moet jy dit nie opdis nie," sê Nadeem. Hy sê die US gooi tonne kos per week weg – iets wat heeltemal onnodig is. “Ons woon in Afrika; ons moenie kos mors nie. ”</div><div><br></div><div>Hulle is passievol en opgewonde oor die projekte wat reeds op die kampus uitgerol is. Die sogenaamde "Groen Huiskomitee lede" doen baie om die woord te versprei en medestudente te motiveer om meer volhoubaar te leef. Beide Nadeem en John hou gereeld praatjies op die kampus en in die gemeenskap om volhoubaarheid op al SU se kampusse te bevorder. Hulle pogings het al baie dividende opgelewer. “Hierdie jaar, vir die eerste keer, fokus die tweede jaar Joernalistiekstudente al hul projekte op volhoubaarheid. Op die Tygerberg-kampus betaal al die dosente geld in 'n kittie elke keer as hulle êrens heen vlieg. Ons gebruik dié geld om bome te plant. ”</div><div><br></div><div>Dit is 'n paar van die vele projekte wat hulle nog in die pyplyn beplahn. "Ons het nog 'n lang pad om te gaan, maar ons het baie sade geplant en dit sal op die regte tyd die resultate lewer," stem John en Nadeem saam. “Hou gerus hierdie (volhoubare) ruimte dop.”</div><div><br><br></div><p><br><br></p>
US bied 'n hibriede oplossing vir leerhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8015US bied 'n hibriede oplossing vir leerOperations and Finance<p>​<br></p><div>Soos ons studente na kampus terugkeer, maak hulle kennis met die nuwe Extended Learning Spaces Project (ELS) as deel van die US se nuwe leer- en onderrigdigitaliseringstrategie, insluitend hibriede leer.</div><div><br></div><div>Ons spanne vir inligtingstegnologie en Fasiliteitsbestuur het hard gewerk om die nuutste videostromingsvermoëns in alle lesingslokale te beplan.</div><div><br></div><div>Die projek sal 'n geïntegreerde oplossing bied om 'n onderrigmodel moontlik te maak wat gelyktydige klas- en aanlynleer ondersteun. Met behulp van die Microsoft Teams-platform kan dosente klasse aanbied waar die helfte van die studente dit fisies kan bywoon. Die ander helfte sal aanlyn by die klas aansluit en op hierdie manier het albei groepe 'n soortgelyke leerervaring.</div><div><br></div><div>Die projek sal die klasstelsels integreer in die Microsoft Teams-omgewing sowel as SUNLearn, wat klank en video naatloos oordra, terwyl die gehalte van die inhoud ook behoue bly. Die sessies sal ook opgeneem word sodat studente dit kan hersien. Die stelsel is ontwerp om grotendeels outomaties te wees, en bedienings sal intuïtief en maklik wees om te gebruik. Dit sal die las vir dosente tot die minimum beperk. 'n Deel van die projek is om die ondersteuning- en instandhoudingstrukture asook die volhoubare finansiering van die oplossing daar te stel.</div><div><br></div><div>Die doel is om die meeste geskeduleerde lesingslokale van die Universiteit teen einde Mei 2021 toe te rus. Die oorblywende skeduleerbare lokale sal in die volgende fase toegerus word. </div><div><br></div><div>Tans is Fasiliteitsbestuur besig om die ontwerpoplossings te finaliseer. Om die installasietyd in die klaskamer tot die minimum te beperk, is besluit om 'n losstaande Audio-Visual (AV) -konsole te ontwerp wat kan inprop en vertoon word in die verskeidenheid lesingtoonbanke in lesinglokale regoor die kampus. Hierdie benadering sal die installasie standaardiseer en die onderbrekingstyd in lesinglokale tot die minimum beperk.</div><div><br><br></div><p><br></p>