Operations and Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

Finansiële afdeling se struktuur belyn vir SUNFin-implementeringhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8729Finansiële afdeling se struktuur belyn vir SUNFin-implementeringFinance<p>Die implementering van SUNFin, 'n nuwe finansiële stelsel vir die Universiteit Stellenbosch, is een van die grootste projekte wat die instelling nog aangepak het. Die nuwe stelsel vervang die Universiteit se 32-jaar-oue finansiële nalatenskapstelsel, 'n stelsel wat oor die jare aangepas is om aan die unieke behoeftes van die Universiteit te voldoen. SUNFin is 'n splinternuwe wolk-gebaseerde stelsel gegrond op globale beste praktyk en prosesse en gebruik toonaangewende tegnologie.</p><p>“Hierdie soort radikale transformasie by 'n instelling soos ons s'n kan nie in isolasie gebeur nie," sê Manie Lombard, Hoofdirekteur Finansies. "Strukture, beleide, prosedures en werkspraktyke wat oor tyd tot stand gebring is om die nalatenskapstelsel te bedien, moet belyn word om die voordele wat hierdie nuwe stelsel sal bied, te optimaliseer. Ons glo Oracle® Cloud Financials (OCF) sal die US se finansiële prosesse stroomlyn, produktiwiteit verhoog ten toegang bied tot intydse finansiële data, multidimensionele analise en verslagdoening om ons besigheidsbesluite in die toekoms te verbeter."</p><p>Toe die SUNFin-projek op 9 April 2019 van stapel gestuur is, kon niemand die talle uitdagings wat dit gebied het, voorsien nie. Boonop was on sook onderhewig aan 'n wêreldwye pandemie wat ons daaglikse lewens nou nog beïnvloed.</p><p>“Ons het 'n spilpunt bereik met die SUNFin-projek. Gedurende die afgelope paar maande het die projekspan 'n uitgebreide en gedetailleerde herbeplanningsoefening voltooi. Op 28 September het die Rektoraat die SUNFin-loodskomitee se hersiene benadering, tydlyn en gepaardgaande begroting goedgekeur vir die US se nuwe finansiële stelsel om in Junie 2023 in werking te tree."</p><p>"Die projekspan het samesprekings gehad met twee universiteite – Baylor en Vanderbilt – waar OCF suksesvol geïmplementeer is. Die span het ook geleer van KPMG, wat hul hoëvlak-finansieringsfunksie-ontwerpmodelle gedeel het vir dienslewering wat in wolk-finansiële oplossings gebruik word," sê Lombard.</p><p>Inligtingstegnologie het 'n SUNxxx-ondersteuningsraamwerk ontwikkel om die wolkimplementerings vir SUNFin en SUNStudent doeltreffend te ondersteun. Hierdie is albei sagteware-as-'n-diens-oplossings (SaaS). Die herorganisasie van die Finansiële Afdeling is in lyn met die nuwe SUNxxx Ondersteuningsraamwerk en belyn met globale beste praktykprosesse, werkvloeie en optimale dienslewering.</p><p>Lombard sê die aanbevole veranderinge aan die Finansiële Afdeling sluit slegs veranderinge aan die verslagdoeningslyne van spesifieke onderafdelings in en sal nie 'n impak hê op posvlakke en die huidige verantwoordelikhede van die Finansiële Afdeling se personeellede nie. 'n Peromnes-posevalueringsoefening vir al die poste in die Finansiële afdeling sal gedurende 2023 gedoen word.</p><p><strong>Enkele veranderinge in die Finansiële Afdeling se struktuur is reeds geïmplementeer, naamlik:</strong></p><ul><li>Brendon Grindlay-Whieldon is nou die Besigheidseienaar van die SUNFin-projek en sal 'n SUNFin-ondersteuningsentrum (SFC) as 'n onderafdeling van die Finansiële Afdeling vestig. Hy sal verantwoordelik wees vir die ontwikkeling en bestuur van die SUNFin-ondersteuningsafdeling met sleutelverantwoordelikhede tydens en na OCF se implementering. Die onderafdeling Finansiële en Bestuurstelsels (FMS) sal vorentoe deel van die SFC vorm.</li><li>Die Rekeninge Debiteure (AR) sub-afdeling (4 posisies) verskuif na die Finansiële Beplanning en Begroting sub-afdeling om te fokus op die data-skoonmaak wat nodig is vir SUNFin. Hierdie plasing strook met die beginsels van OCF waar alle inkomste deur AR moet vloei, wat nou belyn is met die <em>“Projects and Grants"</em> module van OCF.</li></ul><p><strong>Die volgende strukturele veranderinge in die Finansiële Afdeling sal in 'n gefaseerde benadering geïmplementeer word voordat SUNFin in werking sal tree.</strong></p><ul><li>Die Voorgraadse Beurse en Lenings onderafdeling sal saamsmelt met Studentegelde om 'n omvattende en doeltreffende studente finansiële dienste-ervaring te bied. Dit sal ook 'n spesifieke fokus op doeltreffende bestuur van studentefinansieringsnavrae oor studentegelde en finansiële ondersteuning verseker.</li><li>Die Rekeninge-betaalbare (AP)-subafdeling sal van Finansiële en Bestuurstelsels-subafdeling na die Verkryging-subafdeling skuif. Die buitelandse betaling se funksie sal van Finansiële Dienste na Verkryging beweeg. Die betaling van alle US-krediteure (vloeiende vorm Rekeninge betaalbaar, Uitgawes, MH- en Studentegelde) sal steeds binne Tesourie (deel van Fonds- en Batebestuur-subafdeling) bestuur word.</li><li>Die Fonds- en Batebestuur-subafdeling (7 posisies) sal na die Finansiële Dienste-subafdeling skuif. Die Finansiële Dienste-subafdeling sal alle finansiële verslagdoening, beleggings en batebestuur (insluitend versekering) sowel as Belastingkundigheid insluit.</li></ul><p>​<strong>Status van die SUNFin-projek</strong></p><p>Die SUNFin-projekspan gaan voort om die besigheidsprosesse uit te pak en te karteer. Daar word ook bepaal watter omvang stelseltoetsing- en gebruikersopleiding sal aanneem.  op die besigheidsleweringswerk te fokus deur die besonderhede van die besigheidsprosesse uit te pak en te karteer, en om te bepaal hoe die stelsel getoets en die eindgebruikers opgelei sal word. Die span is ook besig om die toepaslike stelsel- en sekuriteittoegangsvlakke te bepaal wat nodig is vir eindgebruikers om OCF op die doeltreffendste manier te gebruik.</p><p>Werk aan die Debiteure- en Uitgawe-prosesse is afgeteken. Werk aan Krediteure, Begrotingsbeheer, Kontantbestuur en Voorraad gaan voort.</p><p>Die IKT-integrasie- en argitektuurspanne gaan voort om die vereiste integrasies van die US- <em>legacy</em> na OCF te bou en beplan wat die doeltreffendste manier is om van die US se finansiële <em>legacy</em> na OCF oor te skakel wanneer die stelsel in werking tree.</p><p>'n Groot fokus word geplaas op die skoonmaak van al die verouderde data om te verseker dat die data-onttrekking en -migrasieprosesse soomloos verloop by die oorskakeling  na OCF in Junie 2023.</p><p>Soos met alle groot projekte, is daar altyd 'n beweging van projekhulpbronne. Verskeie nuwe besigheidsanaliste het onlangs by die <em>Business Delivery</em>-span aangesluit en projekspanrolle is herbelyn. Visions Consulting het ook nuwe hulpbronne bygevoeg om Visions se vakkundiges (KMO's) te ondersteun.</p><p>Linda Keating van Visions Consulting is aangestel as die SUNFin Algehele Projekbestuurder en sal baie nou saam met Brendon Grindlay-Whieldon werk om die SUNFin-projekaflewerbares te bestuur.</p><p>“Met die goedkeuring van die hersiene benadering, tydslyn en begroting en geïdentifiseerde rolle gevul, sien ons uit na verdere goeie vordering om die projekdoelwitte te bereik. Ek wil graag elke projekspanlid bedank vir hul volgehoue ondersteuning en toewyding tot die SUNFin-projek. Die span het groot vordering gemaak onder baie moeilike omstandighede," sê Manie Lombard.</p><p> </p><p><br></p>
In hul werk sien ons US se waardeshttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8671In hul werk sien ons US se waardesPetro Mostert<p>Toe die COVID-pandemie in Maart 2020 in ons lewens gekom het, moes die Universiteit Stellenbosch se personeel en studente baie storms deurstaan om kop bo water te hou. Waar daar gate was, het hulle dit reggemaak, toe roeispane nodig was, hulle het dit gebou en toe die mis te dig geword het, het hulle nuwe navigasiestelsels geskep wat die nuwe norm kan word vir hoe leerinstellings hulself in die toekoms sal stuur.</p><p>In sy viering van ons tien wenners, het prof Stan gesê hierdie kollegas het nie net hul werk gedoen nie, maar hulle het die US se waardes in hul werk gereflekteer, naamlik die waardes van uitnemendheid, deernis, aanspreeklikheid, respek en billikheid.</p><p>Prof Stan sê: “Ons moet mekaar wys en aanmoedig om ambisieuse doelwitte van hierdie Universiteit te bereik. Dit sluit in wat sommige mense verskuldigde respek genoem het: Die respek wat ons mekaar as kollegas (en aan ons studente) verskuldig is, aangesien ons almal inherent waardevol is en ons erken die belangrike (hoewel verskillend van aard), wat ons almal lewer om hierdie wêreldklas Universiteit te skep . Daarom beskryf die US hierdie waarde as “beskaafdheid in ons wedersydse en openbare diskoers, behoorlike inagneming van die vryheid, billikheid en waardigheid van almal, en respek vir die omgewing”.</p><p>“Maar ek erken ook 'n ander dimensie van respek, naamlik: verdiende respek, aan kollegas wat iets gedoen het - of op 'n manier opgetree het - wat ons as belangrik vir ons almal gesamentlik erken, en wat as 'n voorbeeld vir ons almal dien. Ek beklemtoon hierdie laaste punt. Dit gaan daaroor om 'n voorbeeld te wees,” sê prof Stan.<br><br></p><div><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ons tien wenners vir 2021 is:</span>​</h2><p>Van Innovus: Ian McClallaghan en Carol Kat; Maties Sport: Candice Williams en Jerry Laka; Informasie Tegenologie: Wielligh Lambrechts en Clive Layman; Fasiliteitsbestuur: Jonathan Pasqualli en Christopher Rhode; Finansies: Ilse Griffiths en Marinda Kotze.<br></p></div><div><br><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/N6.png" alt="N6.png" style="margin:5px;" /><br><br></div><div><br></div><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ian se werk spreek van toewyding en passie</span></h2><p>Ian is in Junie 2016 as Koshuisdienskoördineerder aangestel en in Junie 2020 bevorder tot Onderhoudskoördineerder.</p><p>Ian se betrokkenheid by die beplanning en uitvoering van projekte en instandhoudingsverwante werk binne die INNOVUS-omgewing, in samewerking met Fasiliteitsbestuur, is merkwaardig. Ian se kollegas ken sy toewyding en passie vir sy werk goed. Sy projekbestuursvaardighede en tydige opvolg/terugvoer waarborg 'n positiewe uitkoms.</p><p>Ons loof Ian vir sy toewyding en harde werk.<br></p><p>omgewing laat gebeur ten spyte van erge COVID-verwante uitdagings. 'n Voorbeeld van haar harde werk en toewyding is die bekendstelling van Digitale US Kortkursus-sertifikate in 2021, wat 'n komplekse tender- en onderhandelingsproses behels het<br></p><div><br><br></div><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Carol se werk by die US kom altyd eerste</span></h2><p>Vir meer as 'n dekade handhaaf Carol – 'n toppresteerder – 'n baie hoë prestasie-evalueringstandaard. Gedurende die afgelope jaar het sy dinge in haar omgewing laat gebeur ten spyte van erge COVID-verwante uitdagings. 'n Voorbeeld van haar harde werk en toewyding is die bekendstelling van Digitale US Kortkursus-sertifikate in 2021, wat 'n komplekse tender- en onderhandelingsproses behels het.</p><p>Carol skroom nooit om haar werk by die US eerste te stel wanneer 'n werksituasie haar onmiddellike aandag verg nie, ongeag watter tyd van die dag dit is. Sy sit baie meer ure in as wat ooit van haar verwag word en is baie trots op werk wat uitstekend gedoen is. Onder haar kollegas word sy as 'n perfeksionis beskou, daarom raadpleeg haar spanlede haar dikwels vir haar mening. Haar vriendelike, warm persoonlikheid maak haar baie toeganklik in haar rolle as kollega, mentor, bestuurder, en leier in ons kantoor.</p><p>Haar lojaliteit aan die US staan uit, en sy is 'n ongelooflike ambassadeur vir die US en ons VS. Sy is vriendelik, dog ferm en dra altyd die US se beste belang op die hart. Carol skroom nooit om 'n nuwe uitdaging aan te pak en nuwe vaardighede aan te leer nie. Daar kan op haar staatgemaak word om 'n sukses te maak van elke taak of projek waarby sy betrokke is. Haar "kan doen"-houding is aansteeklik, en sy vat nooit 'n kortpad nie, maar werk metodies en nougeset om 'n positiewe resultaat te behaal.<br></p><div><br><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/N8.png" alt="N8.png" style="margin:5px;" /><br></div><p><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Candice is altyd die steunpilaar</span></h2><p>Candice het in 2010 by die US aangesluit en het verskeie sportkodes bestuur, insluitend die rol van opsigter. Haar prestasie was spesifiek uitstaande in 2019 toe Maties Sport die herbelyning van swem en waterpolo, en hul naamsverandering moes fasiliteer. Die proses het strategiese en operasionele herbelyning, sowel as die menslike hulpbronne-, struktuur- en finansiële-bestuur ingesluit. Hierdie veranderinge was nodig vir 'n bestuursverandering, verlaagde ledegelde, fasiliteite hertoewysing en die verandering van belanghebbendes en vennote-verbintenisse om ons nuwe visie te ondersteun en uiteindelik 'n eenklubbenadering te verseker wat in lyn is met die Maties Sport-strategie.</p><p>Hierdie veranderingsbestuursproses het baie struikelblokke opgelewer, maar Candice het die toets van die tyd deurstaan, wat gelei het tot 'n kultuur en kameraadskap met ons swem- en waterpolo-studente-atlete, afrigters en ondersteuningspersoneel.</p><p>As mentor is Candice baie passievol oor die groei van ons jonger kollegas. Sy is altyd gereed om 'n helpende hand te gee, met 'n positiewe gesindheid en 'n glimlag. Sy is altyd haastig en loop die hele tyd. Ons waardeer Candice se toewyding en passie en dat sy altyd daar is wanneer ondersteuning nodig is.<br><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span>J</span>erry het unieke toewyding en passie vir werk en lewe</span></h2><p> Jerry het in November 2015 by Maties Sport aangesluit, hoewel dit baie langer voel. Hy vervul 'n unieke rol by US, aangesien nie een van die ander 26 openbare universiteite 'n direkteur: steundienste-rol het nie. Sy portefeulje sluit in fasiliteite, ontspanning en aktiewe leefstyl-toesig, finansies, vennootskappe, bestuur, administrasie, geleenthede, handelsmerk, klere en koshuisbestuur. Ten spyte van 'n baie besige werk, maak Jerry steeds tyd om kollegas te mentor. Hy is baie toegewyd aan sy eie groei en voltooi binnekort sy meestersgraad.</p><p>Jerry is tans die sekretaris-generaal van die Konfederasie van Universiteite en Kolleges Sportverenigings (CUCSA) vir Sone IV wat hom 'n setel op die Universiteitsport Suid-Afrika (USSA) se Nasionale Uitvoerende Komitee bied.</p><p>Wat Jerry so uniek maak, is sy rustige benadering tot werk en lewe. Hy gaan voort om vordering te maak in die vorming van nuwe vennootskappe, wat die geleentheid en behoefte inspireer met ons Fasiliteitsbestuurspan om ons fasiliteite te heroorweeg, op te gradeer en in stand te hou. So help hy verseker dat US 'n bestemming van keuse bly, en op hierdie manier by te dra tot die Universiteit se visie van uitnemendheid.</p><p>Ons waardeer Jerry se toewyding en passie.<br></p><p> </p><h1 class="ms-rteElement-H1B"><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/N10.png" alt="N10.png" style="margin:5px;" /><br></h1><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Wielligh is 'n ware ARTLA-instaatsteller vir die US</span></h2><p>Wielligh het uitsonderlike kundigheid in oudiovisuele en verenigde kommunikasiestelsels. As 'n kernlid van die ELS-implementeringsgroep het hy 'n leidende rol gespeel in die US leerruimtes-werkgroep, wat die standaarde bepaal het waarop die ELS-toerusting gebaseer is.</p><p>Wielligh het die meeste van die konseptuele ontwerpwerk aan die toerusting gedoen en 'n slim, innoverende en kostedoeltreffende kombinasie van toerusting gekies. Die ontwerp is gebaseer op die AVIXA-standaarde en is modulêr, konfigureerbaar en bied wêreldklas-funksionaliteit teen 'n koste wat baie laer is as wat vooraanstaande universiteite in Europa bestee om hul lokale toe te rus.</p><p>Wielligh het onvermoeid gewerk om die gebruikergesentreerde ontwerp te laat finaliseer en daarna saam met die gekontrakteerde implementeringspanne die ELS-toerusting volgens 'n baie streng skedule te installeer.<br><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Clive verbind tot US se waardes</span></h2><p>Clive is sedert Maart 2018 deel van die eindgebruikerondersteuningspan, waar hy die leiding geneem het om 'n span van vyf in 'n bedrywige en lewendige omgewing te lei.</p><p>Sedert die aanvang van COVID-19 in 2020, was Clive een van min wat vrywillig aangebied het om sy pligte op die kampus voort te sit. Hy het 'n monumentale bydrae gelewer om te verseker dat die ontvangs en aflewering van rekenaartoerusting soos gewoonlik kan verloop. Personeel wat van die huis af moes werk, kon gehelp word om aanlyn te werk om personeel en studente te bedien. Hy het vaardigheid en toewyding getoon en met verskaffers, diensverskaffers en personeel gekommunikeer en vasgestelde aflewerings- en afhaaltye gereël om aan COVID-regulasies te voldoen.</p><p>Hy het sy verbintenis tot die waardes van die US getoon deur aanspreeklikheid te aanvaar vir universiteitsbates wat in grootmaat gelewer word en toe te sien dat toerusting veilig gestoor, gekonfigureer en dan stiptelik aan personeel versprei word.</p><p>By baie geleenthede het hy oortyd gewerk om korter omkeertye te verseker, en dit het 'n meetbare impak op IT se bedryfstandaarde gemaak.<br></p><p><span style="color:#00485b;font-family:"segoe ui light", "segoe ui", segoe, tahoma, helvetica, arial, sans-serif;font-size:2.3em;"><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/N12.png" alt="N12.png" style="margin:5px;" /><br></span></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Jonathan blink uit buite sy verantwoordelikheidsgebied</span></h2><p> Jonathan is 'n fasiliteitskoördineerder gebaseer by Sport. Sy toewyding is van so 'n standaard dat hy onderskei kan word as 'n persoon wat in sy verantwoordelikheidsgebied uitgeblink het.</p><p>Gedurende 2021, ten spyte van die voortsetting van COVID-19-beperkings, het Jonathan voortgegaan om sy hoë energievlakke te handhaaf. Sy harde werk en toewyding het uitgestaan in hierdie moeilike tyd. Ons waardeer sy harde werk opreg.</p><p>Jonathan moes bykomende pligte aanneem, en hy het onvermoeid gewerk om die departement aan die gang te hou. Nie net doen hy self uitstekende gehalte-werk nie, maar ons het gesien hoe hy ook sy kollegas help. Hy het baie ekstra ure ingesit om dinge gedoen te kry. En hy doen dit alles met 'n fantastiese gesindheid en gewillige ingesteldheid.</p><p>Gedurende hierdie tyd waar sportaktiwiteite aansienlik verlangsaam het, het Jonathan uit sy eie in onderhoudsmodus gegaan en die volgende bereik:</p><p>Skoonmaak van die hele Coetzenburg-gebied, insluitend die verwydering van alle ou en ongebruikte toerusting; motivering vir die vervanging van verskeie ou grensheinings en omtrekpaaltjies; motivering en kosteberamings vir die opgradering van twee netbalbane om basketbal te fasiliteer en opgraderings aan die muurbalbane.</p><p>Jonathan se diens en operasionele prestasie die afgelope jaar is 'n voorbeeld van alles wat ons as 'n organisasie waardeer. Hy het gewys dat 'n mens met volslae vasberadenheid en energie maksimum resultate kan behaal.<br><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Christopher is 'n werklike staatmaker</span></h2><p>Christopher Rhode werk al vir twee dekades as assistent-ambagsman in die meganiese afdeling se lugversorgingseenheid.</p><p>Christopher wag nie vir werkskaarte om uitgereik te word nie en gebruik sy inisiatief om werksplekke te besoek en herstelwerk te doen, en om masjienerie of eiendom te beskerm en dienslewering van toerusting te verleng.</p><p>Sy terugvoering is ook altyd volledig en hy vra as daar onduidelikhede is of as hy hulp nodig het. Niemand bevraagteken iets nadat Christopher daaraan gewerk het nie.</p><p>Hy is vriendelik, altyd hulpvaardig, betroubaar en 'n wonderlike kollega om mee saam te werk. Hy tree met respek op, het goeie integriteit, is eerlik en altyd gewillig om iets nuuts te leer. Dit is heerlik om so 'n staatmaker as deel van die span te hê.<br></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/N14.png" alt="N14.png" style="margin:5px;" /><br></p><p><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ilse is 'n reuse-aanwins vir Finansies</span></h2><p>In Junie 2012 het ons goud raakgeboor toe ons Ilse by die afdeling Finansiële Dienste aangestel het. Sy het gou haar waarde bewys, ook waar sy nou in die afdeling Beplanning en Begroting werk as deel van die begrotingspan.</p><p>Ilse bestuur die implementering van die IKVK beleid en verrig 'n oorsigrol oor die geoormerkte staatstoekennings wat die US ontvang en koördineer.</p><p>Een van Ilse se grootste bydraes, is die finansiële ondersteuning wat sy aan die afdelings van die Viserektore en die Registrateur verskaf. Ilse vervul ook 'n kern rol op die SUNFin projek.</p><p>Ilse leef waarlik die US waardes uit. Sy is 'n uitstekende rekenmeester, en het uitstekende menseverhoudinge. Sy hanteer kollegas met deernis en respek en is 'n ware spanspeler.</p><p>Sy is 'n raakvatter en neem eie inisiatief om probleme en navrae op te los. Sy neem verantwoordelikheid vir haar werk en is trots daarop. Sy is altyd bereid om mede-kollegas te help en te ondersteun.</p><p>Haar werksetiek en uitsette spreek van uitnemendheid en dit is dus vir ons 'n groot voorreg om Ilse vir hierdie toekenning te nomineer. Baie geluk Ilse, ons is baie trots op jou.<br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​As jy iets goed gedoen wil hê, vra Marinda</span></h2><p>Marinda handhaaf en weerspieël die US se waardes deurlopend. Haar werksetiek dien nie net as motivering en inspirasie vir haar mede-kollegas om uitnemendheid na te streef nie maar vestig respek en kundigheid binne die rol van professionele steun in finansies.</p><p>As direkteur ondersteuningsvennoot, word die uitnemende vlak van professionele steun wat sy bied gereeld bevestig deur die hoë lof en deurlopende positiewe terugvoer vanaf dekane en fakulteitsbestuurders.   </p><p>Haar onskatbare bydrae op die SUNFin-projek, gebaseer op haar oorkoepelende institusionele kennis van die US se hiërargiese en konsoliderende strukture en die interaksie daarvan, dra by tot die basis van waardevolle, doeltreffende gesprekvoering en rig besluitneming binne die projek. Met haar kennis van die TeraTerm stelselkennis is sy doeltreffend in haar rol om meesterdata-skoonmaakaktiwiteite binne die SUNFin-projek te koördineer, oplossings te kry en af te handel. </p><p>Marinda se lojaliteit en respek teenoor haar werkgewer en kollegas is merkwaardig. Sy kry gereeld komplekse take wat bydrae tot 'n groter werkslading, maar male sonder tal haal sy altyd die sperdatums. Die kruks is egter die onbaatsugtige en doeltreffende diensbare bydrae wat sy lewer om die US te help rig.</p><p>Sy is by uitstek 'n rolmodel en 'n werknemer van keuse.  As jy wil hê iemand moet dit doen en goed doen, gee dit sonder twyfel vir Marinda.​</p><div><br><br></div><p><br></p>
Versteekte talente... Prof Stan kan regtig kook!https://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8672Versteekte talente... Prof Stan kan regtig kook!Petro Mostert<p>Een ding wat niemand kan betwis nie is dat prof Stan beslis kan kook. Hy het sy eie unieke styl, werk in 'n baie netjiese kook-omgewing, en volg 'n spesifieke metodologie wat 'n resep van papier tot in die bord neem.<br></p><p>Prof Stan koester steeds sy eerste kookboek: Man Alone Cookbook <insert pic>. Hy het hierdie boek in 1995 van 'n vriendin ontvang wat gedink het dit is tyd dat hy iets interessanter as visvingers en rys leer opdis.</p><p>Hy het later opgegradeer na wat hy steeds as een van sy gunstelinge beskou, 30 Minute Italian. “Ek kan amper enige van die resepte binne 90 minute voorberei en dit is van hierdie bladsye af dat ek die saffraan-strikkies gemaak het wat my destydse vriendin (nou my vrou), Helena, oortuig het dat ek verborge potensiaal het. Diep verborge."</p><p>Met die bekendstelling van sy mede-sjef vir Prof Stan se Groot Kook, Mari-Louis Guy, het prof Stan haar gevra om hom te help met 'n dilemma:</p><p>“Ek werk redelik lang ure, ons het twee tienerdogters van 13 en 15 jaar oud. My vrou het 'n praktyk as 'n psigiater in die dorp. Ek hou daarvan om gesonde kos vir die gesin te kook, maar my tyd is beperk en, om eerlik te wees, is ek 'n redelik stadige kok. Kan jy my help?"</p><p>Natuurlik kon sy, en deur die sessie het Mari-Louis 'n storm in haar ateljee-kombuis in Vredehoek, Kaapstad, losgekook. Aan die einde van die geleentheid het sy twee begingeregte onthul, wat sy noem: <strong><em>Aandete klaar.</em></strong> Klik hier om haar resepte te vind vir La Perla Style Tagliatta and Primi Piatti style Pasta Recco.​<br></p><p><br></p><p></p><h1><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Aandete klaar!</span></h1><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Deur Mari-Louis Guy</span></h2><p> </p><p>My drang om resepte vir kenmerkende geregte van bekende en my gunsteling restaurante te vind en te probeer herskep, het my bekend gestel aan 'n klomp nuwe resepte. Sedert die COVID-inperking het hierdie fassinasie tot 'n obsessie gegroei. <br></p><p> <br><br></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/2%20copy.png" alt="2 copy.png" style="margin:5px;" /> </p><p>La Perla in Seepunt het vir altyd 'n magiese houvas op my gehad. In die sewentigerjare was hierdie <em>die plek</em> waarvoor my ouers gereeld die vieruur se ry Kaap toe sou aanpak, almal aangetrek en opgewonde. Dit het altyd hoog op my lys gebly van my sedert ek dit veertig jaar gelede vir die eerste keer besoek het. Hierdie resep is deur my gunsteling bediener in my oor gefluister voordat hy afgetree het na byna drie dekades se diens daar. Ek dink myne kom naby aan die ware Jakop.</p><p><br></p><p><strong>Lewer 4</strong></p><p><strong>Bestanddele</strong></p><p>600 g beesfilet</p><p>1 pakkie songedroogde tamaties in olie</p><p>'n paar druppels olyfolie</p><p>6 knoffelhuisies</p><p>1/2 koppie sojasous</p><p>¼ koppie Worcestersous</p><p>2 takkies roosmaryn<br></p><p>'n klont botter</p><p>'n glas groente-olie</p><p>sout en peper</p><p>'n handvol skemerkelkie-tamaties, in kwarte gesny</p><p>vars roketblare</p><p>skil en sap va<br>n 1 suurlemoen</p><p>Parmesaankaasskaafsels<br></p><p><br></p><p></p><p><strong>Metode</strong></p><p>Haal die beesfilet uit die yskas en laat tot kamertemperatuur kom.<br></p><p>Om die marinade te maak: Sny die songedroogde tamaties oop. Gooi die olie en sap uit in 'n bak. Voeg 'n klut olyfolie by.</p><p>Sny die tamaties in skywe, voeg by die marinade.</p><p>Skil en sny die knoffel in dun skyfies, hou 'n 1/4 eenkant vir opdiening, voeg die res by die marinade.</p><p>Voeg die soja en Worcestersous en die roosmaryndenne by. Meng om te kombineer.​</p><p>Sny die filet in 3-4 ewe groot medaljes.<br></p><p>Plaas die filet in die marinade, bedek en draai dan die vleis elke paar minute om.</p><p>Alhoewel dit beter is om die vleis oornag te marineer, sal 20-30 minute deug as jy haastig is.</p><p>Voeg die botter en olie in 'n warm pan, braai aan alle kante vir sowat 2 minute.</p><p>Kook die beesvleis in 'n warm pan, sowat 3 - 5 minute per kant, braai aan alle kante. Verwyder van die hitte, geur met sout en varsgemaalde peper.</p><p>Laat die vleis rus voor jy dit in dun skywe sny. Hoe langer die vleis rus en afkoel, hoe dunner die skywe sal jy regkry.</p><p>Voeg al die marinade in dieselfde pan. Kook oor medium hoë hitte, roer gereeld, tot gaar en effens verdik.<br></p><p>Gooi die sous op 'n opdienskottel. Rangskik die vleis op die sous. Sprinkel die bykomende knoffel en vars tamaties oor, indien gebruik. Top met roketblare, bedruip met die suurlemoensap en -skil. Top met dun parmesaanskaafsels.<br><br></p><h3><em>Wenk:</em></h3><p>Wanneer jy hierdie gereg vir groter groepe maak, voeg ongeveer 150g filet en 3 songedroogde tamaties per persoon by en skaal dan die res van die bestanddele proporsioneel op.<br><br></p><p>Kook die vleis voor die tyd, laat afkoel tot kamertemperatuur, bedek met kleefplastiek en rol styf in perfekte vorm. Verkoel tot koud en ferm, sodat jy dit in baie dun skywe kan sny.<br></p><p>Sien video <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_Qo3Jwk5-zu7j7kwVwgbYGA0OnlOVPZN?usp=sharing">hier</a>​<br></p><div><br></div><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/3%20copy.png" alt="3 copy.png" style="margin:5px;" /><br><br></p><p>Primi is die perfekte <em>allrounder</em> wat moeiteloos voorsiening maak vir al jou behoeftes en buie.<br></p><div><p>Dit bied 'n vinnige en heerlike ontsnapping van raserige skares. Dit is die perfekte ontmoetingspunt vir 'n lang rustige ete saam met vriende. Die belangrikste is dat dit 'n balans vind met 'n spyskaart wat elke ouderdom en smaak bevredig en waar kinders verwelkom en vermaak word. Hierdie is een van hul beste geregte volgens my.<br><br><br></p><p><strong>Lewer 4</strong></p><p><strong>Bestanddele</strong></p><p>500 g penne pasta</p><p>1 tl kerriepoeier</p><p>'n knippie origanum</p><p>2 knoffelhuisies, fyn gekap</p><p>'n klut olyfolie<br></p><p>'n knippie suiker</p><p>'n knippie sout</p><p>'n knippie brandrissievlokkies</p><p>1 tl tamatiepasta</p><p>1 klein potjie Marinarasous (400g)</p><p>½ koppie vars room</p><p>vars koljander</p><p>gerasperde parmesaankaas</p><p> </p><p><strong> Metode</strong></p><p>Kook die pasta volgens die verpakkingsinstruksies. Syg uit en hou eenkant, maar hou 'n koppie van die pastawater voor.</p><p>Gebruik dieselfde pot en braai die kerriepoeier, origanum en knoffel liggies saam met die olyfolie tot geurig.</p><p>Voeg die suiker, sout en brandrissievlokkies by.</p><p>Voeg die tamatiepasta by, roer en kook vir 'n minuut voordat die marinara-sous bygevoeg word.</p><p>Voeg die marinara sous by. Roer om te kombineer en kook dan tot aromaties.</p><p>Voeg die vars room by.</p><p>Roer die pasta by en kook deur.<br></p><p>Sit voor met vars gekapte koljander en fyn gerasperde parmesaankaas.​<br></p><p>Sien video <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_Qo3Jwk5-zu7j7kwVwgbYGA0OnlOVPZN?usp=sharing">hier​</a>​<br></p></div>
Ons wenreseptehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8674Ons wenresepteOperations and Finance<p>​</p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Ons wenresep: Liz Dirkse van Schalkwyk se stadig geroosterde skaapskenkels op 'n bed romerige kapokaartappels met vinkel-, appel- en ertjieslaai</span></h2><p> </p><p><strong>Lewer 4</strong></p><p> </p><p><strong>Stadig geroosterde skaapskenkels</strong></p><p> </p><p>2-4 lamskenkels, ongeveer 400g elk</p><p>1 tl elk sout en peper</p><p>2 - 3 eetlepels olyfolie, ????? Ek verstaan nie hierdie gedeelte so mooi nie, ook nie by die Engels nie</p><p>1 koppie fyngesnyde uie (bruin, geel of wit)</p><p>3 knoffelhuisies, fyngekap</p><p>1 koppie wortel, fyn gesny</p><p>1 koppie seldery, fyn gekap</p><p>2 1/2 koppies / 625 ml rooiwyn, volrond (wyn van goeie waarde, nie duur nie!)</p><p>800g blikkie fyngemaakte tamaties</p><p>2 eetl tamatiepasta</p><p>2 koppies / 500 ml hoenderaftreksel, lae natrium (of water)</p><p>5 takkies tiemie (verkieslik saamgebind), of 2 tl gedroogde tiemie</p><p>2 gedroogde lourierblare (of 4 vars)</p><p> </p><p><strong>Metode</strong></p><p>Voorverhit die oond tot 180<sup>o</sup>C.</p><p>Dep die lamskenkels droog en sprinkel sout en peper oor.</p><p>Verhit 2 eetlepels olyfolie in 'n swaarboompot oor hoë hitte. Braai die lamskenkels in 2 sarsies tot bruin oraloor, sowat 5 minute</p><p>Verwyder lamsvleis op 'n bord en dreineer oortollige vet (indien enige) uit die pot.</p><p>Draai die hitte af na medium laag. Verhit oorblywende 1 eetlepel olyfolie in dieselfde pot, indien nodig. Voeg die ui en knoffel by, kook vir 2 minute.</p><p>Voeg wortel en seldery by. Kook vir 5 minute totdat die ui deurskynend en soet is.</p><p>Voeg die rooiwyn, hoenderaftreksel, fyngemaakte tamatie, tamatiepasta, tiemie en lourierblare by. Roer om te kombineer.</p><p>Plaas die lamskenkels in die pot, druk dit in sodat hulle meestal onder water is.</p><p>Draai stoof op, bring tot prut. Bedek en sit dan oor na die oond vir 2 uur.<br><br></p><p>Haal uit oond, verwyder deksel en keer dan terug na die oond vir nog 30 minute (dus 2 1/2 uur in totaal). Maak seker dat die lamsvleis uiters sag is (gebruik 2 vurke) – indien nie, bedek en hou aan kook. Ideaal is sagte vleis maar hou nog net vas aan been.</p><p>Haal lamsvleis uit op bord en hou warm. Pluk uit en gooi lourierblare en tiemie weg.</p><p>Syg die sous in 'n bak, druk om al die sous uit die groente te trek.</p><p>Gooi gedreineerde sous terug in pot. Bring tot prut oor matige hitte en verminder effens tot 'n stroop. Proe en voeg dan sout en peper na smaak by.</p><p> </p><p><strong>Kapokaartappels</strong></p><p>12 medium aartappels geskik vir fynmaak, geskil</p><p>1 1/4 koppies warm volroommelk</p><p>1 koppie ongesoute botter saggemaak by kamertemperatuur (nie gesmelt nie)</p><p>1 1/2 tl seesout, of na smaak</p><p>1 Eetlepel vars pietersielie of grasuie, fyn gekap vir garnering</p><p> </p><p><strong>Metode</strong></p><p>Skil aartappels (sny aartappels middeldeur indien baie groot). As jy wil hê die aartappels moet die gladste moontlik wees, kan jy die tyd neem om die klein knopies van die aartappels met 'n klein lepel of die punt van 'n aartappelskiller te verwyder. Plaas aartappels in 'n groot pot en voeg genoeg koue water by om aartappels te bedek. Bring tot kookpunt en kook gedeeltelik bedek totdat dit maklik met 'n mes deurboor word (kook 20-25 minute, afhangend van die grootte van jou aartappels).</p><p>Dreineer goed en sit oor na die bak van jou staanmenger. (Jy kan ook 'n bak en handmenger gebruik). Gebruik die klitseraanhegsel en druk aartappels liggies met die hand fyn om dit op te breek. Pas menger met klitser aanhegsel aan en begin menger op lae spoed 30 sekondes, verhoog dan tot medium en drup stadig 1 tot 1 1/4 koppies WARM melk in.</p><p>Met menger aan, voeg sagte botter 1 eetlepel op 'n slag by, wag 'n paar sekondes tussen elke byvoeging. Aartappels moet geklop en donsig wees. Voeg laastens 1 1/2 tl sout by, of na smaak.<br></p><p>Om kapokaartappels warm te hou tot opdiening: bedek aartappels en plaas in 'n warm oond of skep in ʼn prutpot om aartappels warm te hou totdat dit gereed is om te bedien.</p><p> </p><p><strong>Vinkel, appel & ertjieslaai</strong></p><p>3 Mediumgrootte Vinkelbolle</p><p>2 Groen Appels</p><p>100g Bevrore Ertjies</p><p>80ml olyfolie</p><p>2 suurlemoene, sap uitgedruk</p><p>2 tl seesout</p><p>1 tl strooisuiker</p><p>100g Parmesaan</p><p>2 eetlepels platblaar pietersielie, gekap</p><p> </p><p><strong>Metode</strong></p><p>Sny die vinkelbolle in die lengte in kwarte, gooi enige lelike buitenste blare weg en sny die kern weg.</p><p>Skil en ontkern die appels en sny in die lengte in kwarte.</p><p>Gebruik 'n groot sjefsmes om die vinkel en appel in baie dun skywe te sny.</p><p>Voeg bevrore ertjies, vinkel en appel in 'n bak en bedek met water.</p><p>Gooi die olyfolie in 'n groot bak, voeg die suurlemoensap by, druk dan die sout tussen jou vingers fyn en voeg dit saam met die suiker by die bak.</p><p>Klits alles saam en voeg dan die gesnyde vinkel, appel en ertjies by. Bedek dit goed met die vinaigrette en plaas dit in 'n opdienskottel.</p><p>Gebruik 'n aartappelskiller om die parmesaan oor die slaai te skeer, en eindig met die pietersielie.</p><p> </p><p><strong>Bediening</strong><br></p><p>Bedien die lamskenkels (heel of in porsies) op 'n bed kapokaartappel met baie sous en bedien die Vinkel-, Appel- en Ertjieslaai op die kant.<br></p><p><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Suzette Els se Liplekker Lamsboud</span></h2><p> <br></p><p>1 Lamsboud</p><p>Sout, peper en knoffelhuisies (geskil) Roosmaryn</p><p>4-6 Appels</p><p>Gevriesde ertjies (500ml)</p><p>1-2 Sprietuie</p><p>1 Vinkelbol</p><p>250ml Appelsap</p><p>Sap van 1 suurlemoen )suurlemoenskil gerasper)</p><p> </p><p><strong>Metode:</strong></p><p>Smeer growwe sout en peper oor lamsboud. Druk paar gate in met 'n skerp mes en plaas heel knoffelhuisie in elk.</p><p>Sny appels in kwarte en plaas in oondbak.</p><p>Gooi gevriesde ertjies by.</p><p>Kap sprietuie en vinkel bol fyn en strooi oor appels saam met bietjie roosmaryn.</p><p>Plaas lamsboud bo op in oondbak.</p><p>Meng appelsap, suurlemoensap en suurlemoenskil en gooi oor lamsboud.</p><p>Bak in oond vir 30 minute op 220 <sup>o</sup>C tot boud bruin is. Stel oond laer na 150 <sup>o</sup>C en bak verder vir ongeveer 45 minute of tot gaar.<br><br></p><p>Geniet!<br></p><p><br></p><h2><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Madelein Mitchell se gebakte lam met baba-aartappels, appels en suurlemoen sap</span></h2><p>(Genoeg vir 4 – 6 porsies)</p><p> 6 lamstjops</p><p>1 takkie roosmaryn, gekap</p><p>2 knoffelhuisies, gekap</p><p>sap en gerasperde skil van 2 suurlemoene</p><p>500 g baba-aartappels, skil en al gekook tot sag</p><p>2 appels in wieletjies gesny</p><p>1 x Vinkel bol </p><p>200g ertjies</p><p>sout en varsgemaalde swartpeper</p><p>45 ml olyfolie</p><p> <br></p><p><strong>Metode:</strong></p><p>Verhit oond tot 200 °C. Pak die tjops in 'n oondvaste bak. Sprinkel die vinkelbol, roosmaryn, knoffel, suurlemoensap en -skil bo-oor. Pak die geskilde aartappels bo-op. Krummel feta en gooi bo-oor alles en geur goed met sout en swartpeper. Sprinkel olyfolie oor. Bak vir 20 – 25 minute of tot goudbruin en gaar.</p><p>Maak die ertjies in 'n potjie met 'n bietjie suikerstroop apart gaar.</p><p>Sit warm voor met 'n lekker glas rooiwyn.</p><p> </p><p><br></p><p><br><br></p>
Nadeem is HEFMA se nuwe presidenthttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8675Nadeem is HEFMA se nuwe presidentOperations and Finance<p>​Nadeem Gafieldien, Direkteur Eiendomsdienste by Fasiliteitsbestuur, is verkies tot President van die Hoër Onderwys Fasiliteitsbestuurvereniging (HEFMA) by die mini-konferensie wat die Universiteit Stellenbosch in Oktober 2021 aangebied het.</p><p>HEFMA se doel is om hoë-gehaltestandaarde in die fasiliteitsbestuur kampusse vir Hoër Onderwys te ontwikkel en te handhaaf. Afgesien van inligting deel en netwerkvorming, is die vereniging aktief betrokke by die opleiding van lede in hoëronderwys-fasiliteitsbestuursomgewings.</p><p>Nadeem is al baie jare aktief betrokke by die vereniging se werk. Hy sê: "ons missie is om fasiliteitsbestuurders te bemagtig om fasiliteite en infrastruktuur van hoë gehalte vir hoëronderwysinstellings te ontwikkel, in stand te hou en te onderhou. Hierdie vereniging bring fasiliteitsbestuurders van 26 universiteite regoor Suid-Afrika bymekaar om by mekaar te leer. HEFMA is die kennissentrum van fasiliteitbestuurverwante kwessies vir en namens sy lede."</p><p>As HEFMA se nuwe President, wil Nadeem die vereniging se voetspoor uitbrei om die sowat vyftig kolleges regoor die land in te sluit. "Ek sal ook ons aksies herfokus om ons lede toegang te gee tot professionele opleiding en opgradering, sowel as 'n sterk klem lê op bestuur. Aangesien ons ons verskillende instellings se grootste bates by fasiliteitsbestuur beheer, moet ons lede ten volle vaardig wees in hul spesialisareas. Ons bestuur inderwaarheid klein munisipaliteite. Daarom kan 'n mens nie bekostig om die bal te laat val nie," sê Nadeem. "Ons moet verseker dat ons lede hierdie fasiliteite kan bestuur en op hoogte is van die nuutste tegnologie en bestuurstyle."</p><p>HEFMA hou drie tot vyf opleidingsessies per jaar in verskeie streke. Een maal per jaar word lede na 'n konferensie genooi waar hulle aan eweknieë en kundiges in fasiliteitsbestuur in die hoëronderwysomgewing blootgestel word.​</p><p><br></p><p><br></p>
Matie Winkel in die bekwame hande van Lara Cronjehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8676Matie Winkel in die bekwame hande van Lara CronjeOperations and Finance<p>​Ons Matie-winkel is sedert April vanjaar in die bekwame hande van Lara Cronje. Sy het by Innovus aangesluit as winkelbestuurder vir die Matie-winkel in die Neelsie en die nuwe aanlynwinkel <a href="http://www.matieshop.co.za/">www.matieshop.co.za</a>.</p><p>Lara is verantwoordelik vir die strategiese bestuur van die Matie-winkel en die groei van US- en Maties-handelsmerkklere. Sy het 25 jaar ondervinding in die modebedryf en haar kundigheid het sy opgebou in die jeugkleremark, handelsmerkbou, ontwerp, produksie, handelsware en kleinhandel – plaaslik en internasionaal.</p><p>"Ek hou van 'n uitdaging en hou daarvan om daagliks omring te word deur kreatiewe, jeugdige energie wat motiveer en inspireer," sê Lara.</p><p>Wat is haar droom vir die handelsmerk? “Om dit op so 'n manier te kommersialiseer dat dit nie net byval vind by diegene wat aan die universiteit geaffilieer is nie, maar 'n baie wyer reikwydte het. Sy voorsien om 'n diverse reeks handelsmerkklere, geskenke en bykomstighede aan te bied. As jy strategiese handelsmerksamewerkings doen, kyk uit vir die eerste een wat in Januarie 2022 met die voorste Brasiliaanse flip-flop-handelsmerk "Havaianas" gaan verskyn. Jy sal die US-handelsmerk Havaianas in die winkel en aanlyn kan koop," sê Lara wat baie opgewonde is om te werk aan die nuwe handelsmerk -US-handelsware wat in Januarie 2022 bekendgestel sal word.</p><p>Lara sê hulle het onlangs 'n nuwe Matie-winkel by die Tygerberg-kampus geopen, tot groot vreugde van almal daar wat gevra het dat dit moet gebeur.</p><p>“In 2022 sal ons daarop fokus om aanlynverkope te vermeerder en die US kreatiwiteit-inisiatief wat op die aanlynwinkel aangebied word, te bevorder. Dit is 'n platform wat die US se kreatiwiteit vier en 'n ruimte vir studente bied om hul werk ten toon te stel waarvan 'n persentasie van hul verkope aan 'n liefdadigheidsorganisasie van hul keuse gemaak word," sê sy. “Hopelik sal ons ook by verskeie geleenthede wees met die Matie Shop-sleepwa en baie oulike goedere ontwerp wat ons almal met trots kan dra."</p><p>Lara sê sy word gemotiveer deur rooiwyn, sjokolade en die onbeperkte potensiaal van die menslike ervaring. Sy sien uit na die uitdagings wat voorlê.</p><p>Lara het twee dogters, een wat verlede jaar aan die US gegradueer het en die jongste wat tans in haar tweede jaar regte is.<br></p><p>Besoek die aanlyn Matie-winkel by <a href="http://www.matieshop.co.za/">www.matieshop.co.za</a><br><br></p><p><br></p>
Candice vind haar droomwerk by Innovushttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8677Candice vind haar droomwerk by InnovusOperations and Finance<p>Ontmoet Candice Verwey, die nuwe administratiewe beampte by Innovus se afdeling vir intellektuele eiendom.</p><p>Sy is gebore en getoë in die piepklein dorpie Saron aan die voet van die majestieuse Saronsberg tussen Porterville en Tulbagh. Sy moes dié idilliese dorpie verlaat om op haar eie voete te staan nadat sy matriek geskryf het. Candice het werk in Wynberg gekry en dadelik begin spaar om vir haar Diploma in Kantoorbestuur en Tegnologie aan die Kaapse Universiteit van Tegnologie te gaan studeer.</p><p>In haar werkslewe was sy in diens van een van Suid-Afrika se eerste aanlyn boekwinkels, Kalahari.net, en die gewilde Aleit-geleentheidsgroep in Somerset-Wes. Sy het ook as finansiële assistent in verskeie maatskappye gewerk voordat COVID gekom het en sy toe besluit het om 'n rukkie by die huis te bly om haar seun en dogter groot te maak.</p><p>"Ek wou nog altyd vir die Universiteit werk in 'n kreatiewe posisie en op 'n plek waar ek elke dag kan leer," sê Candice. “Ek sal graag vir altyd hier wil bly en hier aftree. Ek voel tuis."​</p><p><br></p>
Kimara gee Maties Sport 'n nuwe stemhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8678Kimara gee Maties Sport 'n nuwe stemOperations and Finance<p>​Ontmoet Kimara Singh, die nuwe kommunikasiebestuurder by Maties Sport en 'n vrou wat beslis weet waarheen sy met haar lewe en loopbaan op pad is. Die sterk Maties handelsmerk was die trekpleister na Stellenbosch.</p><p>Kimara berei tans voor om met haar PhD in mediastudies te begin, en wil fokus op hoe Suid-Afrikaanse vroue-atlete op digitale en sosiale media-platforms uitgebeeld word. “Ek dink ons besef dikwels nie hoe digitale media geestesgesondheid en die prestasie van vroue-atlete op die veld beïnvloed nie. Hulle word reeds met soveel druk gekonfronteer. In my navorsing kyk ek na maniere om ons atlete op hierdie platforms te beskerm."</p><p>Haar gunsteling sport is sokker, en sy is 'n ywerige Liverpool-ondersteuner. Sy sê sy is ook trots daarop om voormalige universiteitsvroue-atlete dop te hou wat baie suksesvol was: Thembi Kgatlana, Refiloe Jane en Tatjana Schoenmaker, om 'n paar te noem.</p><p>Kimara se gunsteling sport om aan deel te neem, is swem. "Ek hou daarvan om in die water te wees en is lief vir die strand," sê sy. “Ek geniet staptogte en stap in die natuur om dit as bewustheids- en ontspanningsaktiwiteit te beoefen."</p><p>Sy is nie net 'n sportskrywer nie, maar meer 'n “<em>allrounder" </em>sê Kimara. Sy sê skryf was nog altyd vir haar 'n ontsnapping. “Ek hou daarvan om my kunsvlyt in verskillende genres te vervolmaak."</p><p>Kimara sê een van haar trotste oomblikke was om Suid-Afrika by die Wêreldstudentespele in Taipei in 2017 en die CUCSA-spele in Botswana in 2018 te verteenwoordig. “Niks kom naby aan om vir jou land te doen waarvoor jy lief is nie. In my persoonlike lewe het ek baie struikelblokke oorkom. Voordat ek by die US aangesluit het, was ek vir 'n rukkie werkloos, en ek is die trotsste op myself dat ek nooit opgegee het nie. Ek het vir my perfekte geleentheid gewag. Ek glo ek is nou in die perfekte omgewing vir my persoonlike groei."</p><p>"Sport is betekenisvol by ons universiteit; dit is iets wat studente bymekaar bring, maak nie saak of hulle deelneem of kyk nie. Maar die belangrikste is dat ons die katalisator vir soveel van hierdie studente-atlete se professionele loopbane is, en soos hulle sê, een keer 'n Matie, altyd 'n Matie," sê Kimara.</p><p>Sy glo dat teruggee aan die gemeenskap van uiterste belang is en hou daarvan om by verskeie inisiatiewe betrokke te raak. "Ek hoop my klein bydrae help om mense se lewens op een of ander manier te verander."</p><p>Kimara se motivering is haar ouers. “Hulle wys my elke dag dat dit moontlik is om jou drome te bewaarheid as jy hard werk daarvoor. “Hulle sê altyd vir my dat diens aan die mens diens aan God is, en dit is waarvolgens ek leef."​</p><p><br><br></p>
Agter die lens: Dan deel sy talent en passie vir fotografiehttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8679Agter die lens: Dan deel sy talent en passie vir fotografieOperations and Finance<p>​As jy deur die Krugerwildtuin of enige ander park ry, sien jy hierdie ouens met hul spogkameras en lang lense langs die watergate uitkamp. Jy dink aan hulle as mense met enorme geduld, toewyding en uithouvermoë terwyl hulle wag vir die perfekte tyd om die knoppie te druk.</p><p>Dan Prata, Direkteur Fasiliteitsdienste by Fasiliteitsbestuur, is een van hulle. Sy foto's is eerder kunswerke as fotos – heeltemal in 'n klas van hul eie.</p><p>Sy liefde vir fotografie dateer terug toe hy nog sy pa se 35 mm-kamera moes leen. "Jy sal 24 foto's neem, en as jy gelukkig is, sal een die perfekte skoot wees," sê Dan, wat nou die wêreld van digitale fotografie ten volle benut met die nuutste fotografie-toerusting wat hy op sy reise na nasionale parke regoor die land neem. “Dit is duurder as om gholf te speel," sê Dan oor die feit dat hy sy swaarverdiende spaargeld vir fotografietoerusting moet (of is dit wil?) opoffer.</p><p><em>“Photography is the only language that can be understood anywhere in the world." - Bruno Barbey</em></p><p>Met sy teruggekeer van sy eerste besoek aan die Krugerwildtuin, het Dan besef dat hy beter toerusting nodig het om beter fotos te neem. En sedertdien het hy 'n manjifieke portefeulje van natuurlewe, watersport, motor- en fietsrenne opgebou. Noem dit, en Dan het foto's daarvan. Doen jouself asseblief 'n guns en kyk na sy <span style="text-decoration:underline;"><strong><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1iIWQA2pcZKtjzvuA-WGTelzvh6A1GC7K">google skakel </a></strong></span>hier en sien self. By die huis het Dan meer as 180 DVD's vol foto's, as 'n paar aanlynstrome waar hy foto's deel.</p><p>Hoewel hy al voorheen 'n fotokompetisie gewen het (met die foto van die renosters), is hy nie lus om mee te ding nie. “Ek neem foto's om dit met mense te deel," sê Dan, wat twee Facebook-bladsye begin het waar hy van sy foto's stroom. Die een is om bewusmaking van renosters te kweek, Rhino Diary (<a href="https://www.facebook.com/groups/238460009649781">https://www.facebook.com/groups/238460009649781</a>) en die ander is 'n voëlkyk-werf, Intaka Photographers (<a href="https://www.facebook.com/groups/294800758121275">https://www.facebook.com/groups/294800758121275</a> ).</p><p>In die negentigerjare het hy begin foto's neem van sy maats wat golfski nadat hy sy elmboog by 'n kompetisie beseer het en hy nie meer professioneel kon deelneem nie. Dit was hier op die duine dat hy sy talent begin ontwikkel het. "Ek het 'n nuwe kamera gekoop, en toe begin alles."</p><p>Dan sê Ralph Hattersley het gesê: “We make photographs to understand what our lives mean to us." Dit is iets wat Dan altyd in sy agterkop hou en is sy inspirasie om die perfekte foto te neem.</p><p>So, elke jaar pak Dan en sy vrou Ronel hul kar en ry Kruger toe. Hier word hulle vroeg wakker, pak die piekniek- en fotografietoerusting in die kar en ry na 'n watergat. Hulle bring die grootste deel van die dag daar deur, neem foto's en dink oor die lewe. “Ons waardeer stiltetyd en besin oor die lewe," sê Dan. Gedurende die res van die jaar soek Dan en Ronel enige geleenthede om sport of ander fotografie te doen en beplan ook kort fotografiese paduitstappies.</p><p>Soos die spreekwoord lui: '<em>n foto vertel 'n miljoen stories</em>, so ook vertel 'n miljoen foto's ons veel meer van Dan as die persoon wat jy bel om 'n probleem op die kampus op te los. Hy is 'n man met baie verborge talente, en fotografie is net een daarvan.​</p><p><br></p>
Mari-Louis Guy: Ons gassjef 'n US-alumnus met flairhttps://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=8681Mari-Louis Guy: Ons gassjef 'n US-alumnus met flairPetro Mostert<p>​Mari-Louis Guy, ons gassjef vir Prof Stan se Groot Kook is 'n professionele kosstilis, resep-ontwikkelaar, neigingspotter, boot-spotter, reisiger en ma van drie baie besige kinders. Sy het saam met haar broer, Callie Maritz, verskeie kook- en bakboeke gepubliseer. Wat meer is, sy is 'n oud-Matie en het aan die Universiteit Stellenbosch (en De Akker, sê sy) gegradueer met 'n honneursgraad in huishoudkunde.</p><p>In 1996 het Mari-Louis en haar man Chris hul eerste huis, antieke VW Kombi en knorrige <em>Landy</em>, vir kaartjies na die suide van Frankryk verruil.</p><p>Só begin 'n lang loopbaan as private sjef op die luukse seiljagte en landgoedere van die superrykes en bekendes. Dit het haar 'n unieke perspektief gegee op die kulinêre genot van die lande waar sy gewerk het: Frankryk, Spanje, Italië, Monaco, Griekeland, Engeland, Nederland, Turkye en selfs Taiwan. Eilandlewe het hulle toe na die Bahamas gelok en gelei tot lang somers, soos wat hulle op en af met die Amerikaanse Ooskus van Florida Keys na New York en The Hamptons geseil het.</p><p>Voordat sy teruggekeer het na Kaapstad om met 'n gesin te begin, het sy die fynere kunsies van bak en versier by The Wilton School of Cake Decorating in Chicago gestudeer en by die bekroonde bakker, skrywer en versierder, Colette Peters, in Orlando gaan kers opsteek. Vars van die boot af, het sy die wêreld van kosstilering betree as kosredakteur vir die plaaslike Oprah-tydskrif.</p><p>Dit is vinnig opgevolg deur haar eerste boek: Cakes to Celebrate Love and Life. Die onmiddellike sukses van daardie titel het gelei tot sewe kos- en bakboeke in sewe jaar: Love & Food; Koekbroodpoeding & Pastei; Maak, Gee & Verkoop; Onthaal op groot skaal; EEN Pot Pan Skinkbord; en Die Suid-Afrikaanse Melktertversameling.</p><p>Met Kaapstad as een van die top-vyf bestemmings vir film- en videoproduksie, het sy kosstilering op meer as 200 televisieadvertensies en nog 'n ongekende aantal fotoproduksies vir voedselhandelsmerke, kleinhandelaars en tydskrifte van regoor die wêreld hanteer.</p><p>Mettertyd het sy aan die voorkant van die kamera begin verskyn. Sy maak eers gasoptredes op TV-programme, as restaurantresensent vir regstreekse televisie op Expresso Breakfast Show, daarna as aanbieder en beoordelaar op vier seisoene van Suid-Afrika se voorste bakkompetisieprogram, Koekedoor/Koekedoortjie/Kokkerdoortjie.</p><p>Laat 2017 het die familie Guy na Montenegro verhuis. Daar het sy vinnig by plaaslike voedseltoerismeproduksies betrokke geraak en haar globale kulinêre kennis aangevul deur bak- en kookkursusse by te woon, waarvan die mees onlangse besoek by Tortik Annushka in Moskou.</p><p>Van die Balkans af het sy haar vinger op die pols van ons plaaslike koswêreld gehou as rubriekskrywer, blogger en kosneigingsvoorspeller vir SA tydskrifte Huisgenoot, Sarie en Crush.​</p><p>As jy wil sien waar Mari-Louis kook en reis, volg haar op Instagram by: <a href="https://www.instagram.com/marilouisguy/">https://www.instagram.com/marilouisguy/</a></p><p><img src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/Copy%20of%20Copy%20of%20Untitled%20(50).jpg" alt="Copy of Copy of Untitled (50).jpg" style="margin:5px;" /><br></p><p>Sy het nog 'n paar van haar kookboeke beskikbaar:</p><p>Koeke (tien) R350 elk</p><p>EEN (tien) R350 elk</p><p>Onthaal, (twintig) R200 ek</p><p>As jy wil bestel, stuur 'n e-pos aan: cakebreadct@gmail.com<br><br></p><p><br></p>