​​

Taal aan die US

​Die Raad het met instemming van die Senaat 'n nuwe Taalbeleid op 22 Junie 2016 goedgekeur vir implementering vanaf 1 Januarie 2017. Die bestaande Taalbeleid en Plan soos goedgekeur in 22 November 2014 geld nog tot 31 Desember 2016.​

Taalbeleid​

​Nuwe US Taalbeleid bevorder toegang en meertaligheid: verklar​​ing deur mnr George Steyn, Raadsvoorsitter van die Universiteit Stellenbosch, klik hier

Taalbe​leid Vrae en Antwoorde

 leaf.pngStudentevrae​