Departement of Patologie

Afdeling Geregtelike Geneeskunde

 

Hoof: Prof J Dempers
Tel: +27 21 938 9516
E-pos: jd2@sun.ac.za