​​​​​​​​​​​

Toelatings- en keuringsvereistesFakulteitskeuringsriglyne 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plekke is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.

AgriWetenskappe
Ekonomies en Bestuurswetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
MBChB​
Dieetkunde
Fisioterapie
Spraak-Taal Terapie
Arbeidsterapie
Verpleegkunde
Ingenieurswese
Lettere en Sosiale Wetenskappe 
Natuurwetenskappe
Opvoed​kunde (Grondslagfase)
Opvoedkunde (Intermediêre Fase)
Regsgeleerdheid
Teologie