Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

VGG

​​​​​

Vrae Gereeld Gevra (Studente)

V1. Sal u vir my werk vind?

A1. Nee. Ons is nie 'n plasings- of werwingsagentskap nie, maar ons help studente om effektief vir die werksoekproses voor te berei. Ons reël ook geleenthede vir netwerkvorming met sake-ondernemings. Voorts bestuur ons die Beroepsportaal waar sake-ondernemings advertensies vir werksgeleenthede plaas. Ons stuur ook geteikende e-posse met werksgeleenthede aan studente in die relevante graadkursusse.

V2. Ek is 'n eerstejaarstudent. Mag ek van die dienste van die Eenheid vir Graduandi-Loopbaandienste gebruik maak?

A2. Ja, jy mag. Alhoewel ons daarop fokus om ons finalejaarstudente vir die beroepswêreld voor te berei, is dit belangrik om reeds vanaf jou eerste jaar aan jou beroepsmikpunte en werksoekvaardighede te begin werk. Ons raai veral ons eerstejaarstudente aan om die werksessie by te woon.​

V3. Ek wil graag 'n afspraak maak om my CV te ontwikkel. Hoe gaan ek te werk om 'n afspraak te maak, en wat het ek nodig?

A3. Registreer eers vir ons werkswinkels, klik op MatiesCareers, voltooi jou profiel, gaan na geleenthede, werkswinkels en RSVP vir 'n CV-skryfwerksessie. Van MatiesCareers kan jy ook geadverteerde werksgeleenthede sien, jou CV oplaai en die eerste wees om kennis te neem van geleenthede wat by jou profiel pas. Indien jy nog steeds hulp benodig nadat jy die werksessie bygewoon het, kan jy per e-pos met Thobeka Msi by stm@sun.ac.za in verbinding tree om 'n individuele sessie te bespreek. Stuur asseblief aan haar 'n afskrif van jou jongste CV waarin jy al die nodige veranderinge wat by die werksessie voorgestel is, aangebring het, en bring 'n drukstuk saam na die afspraak.​

V4. Ek het binnekort 'n onderhoud en wil graag met iemand praat oor hoe ek vir die onderhoud kan voorberei.

A4. Registreer asseblief vir ons werkswinkels, klik op MatiesCareers, voltooi jou profiel, gaan na geleenthede, werkswinkels en RSVP vir 'n werksessie oor Onderhoudvaardighede. Hierdie besluit moet nie op die nippertjie geneem word nie. Gee jouself genoeg tyd om voor te berei. Ons doen ongelukkig nie skynonderhoude nie, maar jy kan 'n paar van jou vrae met Thobeka Msi bespreek. Indien jy ná die bywoning van die werksessie nog hulp benodig, kan jy 'n e-pos aan haar stuur by stm@sun.ac.za

V5. Waar en wanneer word julle werksessies aangebied?

A5. Al ons werksessies word in die etensuur aangebied, op spesifieke datums gedurende die jaar. Hulle word by die Loopbanekantoor te Victoriastraat 43 gehou. Dit is agter die Konservatorium geleë. Vir 'n volledige lys van werksessies, en om vir ons werksessies te registreer, klik op MatiesCareers, voltooi jou profiel, gaan na geleenthede, werkswinkels en RSVP. Jy sal ook werksadvertensies sien, jou CV oplaai en die eerste wees om kennis te neem van geleenthede wat by jou profiel pas.​

V6. Wat is die kantoorure van die Eenheid vir Graduandi-Loopbaandienste?

A6. Ons is van Maandag tot Vrydag oop.

08:00 – 12:45

13:45 – 16:30

Ons is op openbare vakansiedae gesluit.

V7. Is daar 'n koste verbonde aan julle dienste?

A7. Al ons dienste is gratis. 

V8. Behoort ek my CV saam te neem na die loopbaanuitstallings?

A8. Dit is altyd raadsaam om 'n paar afskrifte van jou CV na die loopbaanuitstallings te neem. Indien dit blyk dat 'n maatskappyverteenwoordiger daarin belangstel om weer met jou te praat, kan jy vra of hy/sy 'n afskrif van jou CV wil hê.

V9. Ek wil my studiekursus verander en wil met iemand hieroor praat.

A9. Tree asseblief in verbinding met jou fakulteitsekretaris by Admin A oor jou bekommernisse en behoeftes. Jy kan ook met die SSVO te Victoriastraat 43 in verbinding tree. Skakel 021-808 4707 om 'n afspraak met 'n beroepsvoorligter te maak.

V10. Ek het verlede jaar gegradueer en het nou loopbaanadvies nodig.

A10. Die Kantoor vir Studentewerwing/Voornemende Studente bied loopbaanadvies en berading vir afgestudeerde en voornemende studente wat graag hul studies wil bevorder. Hulle webtuiste is http://www.maties.com/career-guidance/adult-career-counselling.html

V11. Is julle werkswinkels oop vir enigeen?

A11. Ons werkswinkels is slegs vir huidige US-studente oop.

V12. Ek soek deeltydse/vakansiewerk.

A12. Besoek asseblief ons Loopbaneportaal http://jobs.mymaties.com vir die jongste vakatures. Om vir ons werksessies te registreer, klik op Matiesareers, voltooi jou profiel, gaan na geleenthede, werkswinkels en RSVP. Vanaf MatiesCareers kan jy ook werksgeleenthede sien, jou CV oplaai en die eerste wees om kennis te neem van geleenthede wat by jou profiel pas.

V13. Ek moet met 'n akademiese voorligter praat en wil 'n afspraak maak.

A13. Skakel die SSVO by 021-808 4707 of besoek die Sentrum by Victoriastraat 37 om 'n afspraak te reël.​