Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Riglyne vir die Ontwikkeling van 'n Onderrigportefeulje

​​Nasi​​onaal


'n Gids vir die ontwikkeling van 'n portefeulje:

Hoe op 'n e-portefeulje te ontwikkel:


Internasionaal

'n Gids om 'n onderrigdossier saam te stel:

Afdelings in 'n onderrigportefeulje:

Riglyne vir die ontwikkeling van 'n onderrigportefeulje:

Inleiding to akademiese portefeuljes:

Ontwikkeling van 'n onderrigportefeulje:

Onderrigportefeuljes:

Onderrigportefeuljes:

Die skryf van 'n onderrigfilosofie:


Die skryf van 'n onderrigfilosofie:


Die skryf van 'n onderrigfilosofie:

Die skryf van 'n onderrigfilosofie: